1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Sri Pranava | Sahasranamavali Stotram Lyrics in English

Shri Pranava Sahasranamavali Lyrics in English:

॥ sripranavasahasranamavalih ॥

Om sriganesaya namah ।

asya sripranavasahasranamastotramahamantrasya brahma rsih,
anustupchandah, paramatma devata, am bijam, um saktih, mam kilakam,
atmajnanasiddhayai jape viniyogah ।

dhyanam-
Omkaram nigamaikavedyamanisam vedantatattvaspadam
cotpattisthitinasahetumamalam visvasya visvatmakam ।
visvatranaparayanam srutisataissamprocyamanam prabhum
satyam jnanamanantamurtimamalam suddhatmakam tam bhaje ॥

Om onkaraya namah । tarakaya । suksmaya । pranaya sarvagocaraya ।
ksaraya । ksitaye । utpattihetukaya । nityaya niratyayaya ।
suddhaya । nirmalatmane । nirakrtaye । niradharaya sadanandaya ।
sasvataya । paratah parasmai । manaso gatinihantre ।
gamyanamuttamottamaya । akaratmane namah ॥ 20

Om makaratmane namah । bindurupine । kaladharaya । ukaratmane ।
mahavedyaya । mahapatakanasanaya । indraya । parataraya ।
vedaya । vedavedyaya । jagadgurave । vedakrte । vedavetre ।
vedantaryasvarupakaya । vedantavedyaya । natulaya । kanjajanmane ।
kamakrtaye । kharupine । khagavahine namah ॥ 40

Om khagaya namah । khagataraya । khadyaya । khabhutaya । khagataya ।
khagamaya । khaganayakaya । kharamaya । khajalaya । khalaya ।
khagesvaraya । khagavahaya । gantre । gamayitre । gamyaya ।
gamanatikaraya । gataye । ghantaninadaya । ghanteyaparanandanaya ।
ghantanadaparaya namah ॥ 60

Om ghantanadavate namah । gunaya । ghasraya । ghanitacidrupaya ।
ghananam jaladayakaya । caryapujyaya । cidanandaya ।
ciracirataraya । citaye । citidaya । citigantre । carmavate ।
calanakrtaye । cancalaya । calakaya । calyaya । chayavate ।
chadanatyayaya । chayacchayaya । praticchayaya namah ॥ 80

Om janjapukaya namah । mahamataye । jalagrahyaya । jalakaraya ।
jaline । jalavinayakaya । jhatiti pratidhaureyaya ।
jhanjhamarutasevitaya । tankaya । tankakartre ।
tankakaryavasanugaya । tittilaya । nisthuraya । krstaya ।
kamathaya । prsthagocaraya kathinyatmane । kathoratmane ।
kanthaya । kautiragocaraya namah ॥ 100 ॥

Om damarudhvanasanandaya namah । dambhikanam paranmukhaya ।
dambhetarasamaradhyaya । dambhikanam vidambanaya । dhakkakala-
kaladhvanaya । animne । anuttamasundaraya । taratamyaphalaya ।
talpaya । talpasayine । satarakaya । tartavyaya । taranaya । taraya ।
tarakanathabhusanaya । hiranyabahave । senanye । desanam
disam ca pataye । pitavarnaya । mahavrksaya namah ॥ 120

Om harikesaya namah । upavitavate । stayunamagranye । srimate ।
nicerave । paricarikaya । bilmine । kavacine । varmine ।
mattebhagaviruthavate । vancakaya । parivancine । karmaraya ।
kumbhakarakaya । paksipunjopajivine । mrgayave । srutakaya ।
nayaya । bhaktapapamahadrapaye । daridraya namah ॥ 140

Om nilalohitaya namah । midvate । midhustamaya । sambhave ।
satruvyadhine । babhlusaya । stokadiraksakaya । kartre । vatyaya ।
urvaryaya । aladyaya । nathaya । sudyaya । hetisahasrasamyutaya ।
srkahastaya । mahapadmaya । saravyayutamandanaya । sarvopahata-
kamaya । jaritrasthapratarakaya । annabanaya namah ॥ 160

Om vatabanaya namah । varsabanakarambujaya । dasapracyadi-
vandyaya । saspinjarakalebaraya । japaikasilaya । sanjapyaya ।
samajagdhaye । sapitakaya । yamadikusalaya । gauraya ।
divaratraikavrstidaya । pancavaye । avaye । dityauhe ।
turyauhe । pasthauhe । vehataya । nathaya । dyumnavajadinayakaya ।
abhiraktaya namah ॥ 180

Om vicivaktraya namah । vedanamhrdayabjagaya । anirhataya ।
viksinaya । lopyaya । ulapyaya । guramanaya । parnasadyaya ।
surmyaya । urmaye । Om । ayaya । sivaya । sivatamaya । sastre ।
ghoraghoratanudvayaya । giriparvatanathaya । sipivistaya । pasoh
pataye । apragalbhaya namah ॥ 200 ॥

Om pragalbhaya namah । mallanam nayakottamaya । prahitaya ।
pramrsaya । dutaya । ksatre । syandanamadhyagaya । sthapataye ।
kakubhaya । vanyaya । kaksyaya । patanjalaye । sutaya । hamsaya ।
nihantre । kapardine । pinakavate । ayughaya । svayudhaya ।
krttivasase namah ॥ 220

Om jitendriyaya namah । yatudhananihantre । kailase
daksine sthitaya । suvarnamukhitirasthaya । vrddhacalanitambagaya ।
manimuktamayodbhasine । katyaya । katyaya । mahadridhute ।
hrdayaya । nivespyaya । harityaya । suskyaya । sikatyaya ।
pravahyaya । bhavarudradinamavate । bhimaya । bhimaparakrantaya ।
vikrantaya । saparakramaya namah ॥ 240

Om suryaya namah । suranihantre । manyumate । manyunasanaya ।
bhamitaya । bhamavate । bhapaya । uksane । uksitaraksakaya ।
havismate । makhavate । makhanam phaladapakaya । aghaghnaya ।
dosajalaghnaya । vyadhyamayavinasanaya । sumnarupaya । asumnarupaya ।
jagannathaya । adhivacakaya । vrataya namah ॥ 260

Om vratanathaya namah । vratyaya । vratyadiduragaya । brahmadattaya ।
cekitanaya । devadattaya । atisammataua । sramanaya । asramanaya ।
punyaya । punyaphalaya । asramanam phalapradaya । kalaya ।
kalayitre । kalyaya । kalakalaya । kaladharaya । dhanusmate ।
isumate । dhanvavine namah ॥ 280

Om atatayine namah । sayadinilayadharaya । kakuraya । kakuvate ।
balaya । rakakalanidhatre । visvaraksaikadaksinaya ।
agrevadhaya । durevadhaya । santamaya । mayaskaraya । kalabhavaya ।
kalakartre । rcam bhavaikavedanaya । yajusam sarvamarmasthaya ।
samnam saraikagocaraya । angirase । purvasmai । avadhyaya ।
brahmanamadhyagaya namah ॥ 300 ॥

Om muktanam gataye namah । punyaya । apunyaharaya । haraya । ukthyaya ।
ukthyakaraya । ukthine । brahmane । ksatraya । vise । antimaya ।
dharmaya । dharmaharaya । dharmyaya । dharmine । dharmaparayanaya ।
nityaya । anityaya । ksaraya । ksantaya । vegavate namah ॥ 320

Om amitasanaya namah । punyavate । punyakrte । putaya । puruhutaya ।
purustutaya । arcismate । arcitaya । kumbhaya । kirtimate ।
kirtidaya । aphalaya । svahakaraya । vasatkaraya । hantakaraya ।
svadhabhidhaya । bhutakrte । bhutabhrte । bhatre । divabarhaya
namah ॥ 340

Om dvandvanasanaya namah । munaye । pitre । viraje । viraya ।
devaya । dinesvaraya । tarakayai । tarakaya । turnaya ।
tigmarasmaye । trinetravate । tulyaya । tulyaharaya । atulyaya ।
trilokinayakaya । trutaye । tatre । taryaya । tribhuvanitirnaya
namah ॥ 360

Om tiraya namah । tiranye । satiraya । tiragaya । tivraya ।
tiksnarupine । tivrine । arthaya । anarthaya । asamarthaya ।
tirtharupine । tirthakaya । dayadaya । deyadatre । pari( pra)
pujitaya । dayabhuje । dayahantre । damodaragunambudhaye । dhanadaya ।
dhanavisrantaya namah ॥ 380

Om adhanadaya namah । dhananasakaya । nisthuraya । narasayine ।
netre । nayakaya । uttamaya । naikaya । anekakaraya । navyaya ।
narayanasamaya । prabhave । nupuraya । nupurine । neyaya ।
naranarayanaya । uttamaya । patre । palayitre । peyaya namah ॥ 400 ॥

Om pibate namah । sagarapurnimne । purvaya । apurvaya । purnimne ।
punyamanasalalasaya । pepiyamanaya । papaghnaya । pancayajnamayaya ।
purave । paramatmane । paresaya । pavanatmane । paratparaya ।
pancabuddhimayaya । pancaprayajadimayaya । parasmai ।
pranabhrte । pranaghne । pranaya namah ॥ 420

Om pranahrte namah । pranacestitaya । pancabhutamayaya ।
paccakaranaiscopavrmhitaya । preyase । preyastamaya । pritaya ।
preyasvine । preyasirataya । purusarthaya । punyasilaya । purusaya ।
purusottamaya । phalaya । phalasya datre । phalanamuttamottamaya ।
bimbaya । bimbatmakaya । bimbine । bimbinimanasollasaya namah ॥ 440

Om badhiraya namah । abadhiraya । balaya । balyavasthaya ।
balapriyaya । ekasmai । dvayine । dasabalaya । pancakine ।
astakine । pumse । bhagaya । bhagavate । phalgave । bhagyaya ।
bhallaya । manditaya । bhavate । bhavadayadaya । bhavaya namah ॥ 460

Om bhuve namah । bhumidaivataya । bhavanye । bhavavidvesine ।
bhutanityaya । pracaritaya । bhasayai । bhasayitre । bhapyaya ।
bhavakrte । bhasyavittamaya । mandaya । malinavicchedaya ।
maline । malayai । marute । garute । murtimate । apunarvedyaya ।
munivrndaya namah ॥ 480

Om munisvaraya namah । marave । marujalaya । merave ।
marudgananisevitaya । maryadasthapanadhyaksaya ।
maryadapravibhanjanaya । manyamanayitre । manyaya ।
manadaya । managocaraya । yaskaya । yune । yauvanadhyaya ।
yuvatibhih puraskrtaya । vamanye । bhamanye । bharupaya ।
bhaskaradyutaye । samyadvamaya namah ॥ 500 ॥

Om mahavamaya namah । siddhaye । samsiddhikalpanaya ।
siddhasankalpaya । enoghnaya । anucanaya । mahamanase ।
vamadevaya । vasisthaya । jyesthaya । sresthaya । mahesvaraya ।
mantrine । vanijaya । divyaya । bhuvantaye । varivaskrtaya ।
karyakaranasandhatre । nidanaya । mulakaranaya namah ॥ 520

Om adhisthanaya namah । visvamadhyaya । avivartaya । kevalaya ।
animne । mahimne । vetre । prathimne । prthulaya । prthave ।
jivaya । jaivaya । pranadhartre । karunaya । maitrikaya । budhaya ।
rcam jalaya । rcam kartre । rnmukhaya । rsimandalaya
namah ॥ 540

Om rudhaya namah । rudhine । rudbhuve । rudhinisthaya ।
rupavivarjitaya । svaraya । halaya । halyaya । sparsaya । usmane ।
antaraya । visokaya । vimohaya । yasmai । tasmai । jaganmayaya ।
ekasmai । anekaya । pidyaya । satardhaya namah ॥ 560

Om sataya namah । brhate । sahasrardhaya । sahasraya ।
indragopaya । pankajaya । padmanabhaya । suradhyaksaya ।
padmagarbhaya । pratapavate । vasudevaya । jaganmurtaye । sandhatre ।
dhatave । uttamaya । rahasyaya । paramaya । gopyaya । guhyaya ।
advaitavismitaya namah ॥ 580

Om ascaryaya namah । atigambhiraya । jalabudbudasagaraya ।
samsaravisapiyusaya । bhavavrscikamantrikaya ।
bhavagartasamuddhartre । bhavavyaghravasankaraya ।
bhavagrahamahamantraya । bhavabhutavinasanaya । padmamitraya ।
padmabandhave । jaganmitraya । kavaye । manisine । paribhuve ।
yathathyavidhayakaya । durasthaya । antikasthaya । subhraya ।
akasaya namah ॥ 600 ॥

Om avranaya namah । kausitikine । talavakaraya ।
nanasakhapravartakaya । udgithaya । paramodgatre । sastraya ।
stomaya । makhesvaraya । asvameghaya । kratucchrayaya । kratave ।
kratumayaya । akratave । prsadajyaya । vasantajyaya । grisyaya ।
sarade । havise । brahmatataya namah ॥ 620

Om virattataya namah । manutataya । jagattataya ।
sarvatataya । sarvadhatre । jagadbudhnaya । jagannidhaye ।
jagadvicitaranganamadharaya । padaya । jagatkallolapathodhaye ।
jagadankurakandakaya । jagadvallimahabijaya ।
jagatkandasamuddharaya । sarvopanisadam kandaya । mulakandaya ।
mukundaya । ekamranayakaya । dhimate । jambukesaya ।
mahatataya namah ॥ 640

Om nyagrodhaya namah । udumbaraya । asvatthaya । kutasthaya ।
sthanave । adubhutaya । atigambhiramahimne । citrasaktaye ।
vicitravate । citravaicitryaya । mayavine । mayaya”vrtaya ।
kapinjalaya । pinjaraya । citrakutaya । maharathaya ।
anugrahapadaya । buddhaye । amrtaya । harivallabhaya namah ॥ 660

Om padmapriyaya namah । paramatmane । padmahastaya ।
padmaksaya । padmasundaraya । caturbhujaya । candrarupaya ।
caturananarupabhaje । ahladajanakaya । pustaye ।
sivardhangavibhusanaya । daridryasamanaya । pritaya ।
suklamalyambaravrtaya । bhaskaraya । bilvanilayaya । varahaya ।
vasudhapataye । yasasvine । hemamaline namah ॥ 680

Om dhanadhanyakaraya namah । vasave । vasupradaya ।
hiranyangaya । samudratanayarcitaya । dariddryadhvamsanaya ।
devaya । sarvopadravavaranaya । trikalajnanasampannaya ।
brahmabisnusivatmakaya । ratraye । prabhayai । yajnarupaya ।
bhutaye । medhavicaksanaya । prajapataye । mahendraya । somaya ।
dhanesvaraya । pitrbhyo namah ॥ 700 ॥

Om vasubhyo namah । vayave । vahnaye । pranebhyah । rtave ।
manave । adityaya । haridasvaya । timironmathanaya । amsumate ।
tamo’bhighnaya । lokasaksine । vaikunthaya । kamalapataye ।
sanatanaya । lilamanusavigrahaya । atindraya । urjitaya । pramsave ।
upendraya namah ॥ 720

Om vamanaya namah । balaye । hamsaya । vyasaya । sambhavaya ।
bhavaya । bhavapujitaya । naikarupaya । jagannathaya । jitakrodhaya ।
pramodanaya । agadaya । mantravide । rogahartre । prabhavanaya ।
candamsave । saranyaya । srimate । atulavikramaya ।
jyesthaya namah ॥ 740

Om saktimatam nathaya namah । praninam pranadayakaya । matsyarupaya ।
kumbhakarnaprabhetre । visvamohanaya । lokatrayasrayaya । vegine ।
budhaya । sridaya । satam gataye । sabdatigaya । gabhiratmane ।
komalangaya । prajagaraya । varnasresthaya । varnabahyaya ।
karmakartre । samaduhkhasukhaya । rasaye । visesaya namah ॥ 760

Om vigatajvaraya namah । devadidevaya । devarsaye ।
devasurabhayapradaya । sarvadevamayaya । sarngapanaye ।
uttamavigrahaya । prakrtaye । purusaya । ajayyaya । pavanaya ।
dhruvaya । atmavate । visvambharaya । samageyaya । kruraya ।
purvaya । kalanidhaye । avyaktalaksanaya । vyaktaya namah ॥ 780

Om kalarupaya namah । dhananjayaya । jayaya । jararaye । nissabdaya ।
pranavaya । sthulasuksmavide । atmayonaye । viraya । sahasraksaya ।
sahasrapade । sanatanatamaya । sragvine । gadapadmarathangadhrte ।
cidrupaya । nirihaya । nirvikalpaya । sanatanaya । satamurtaye ।
sahasraksaya namah ॥ 800 ॥

Om ghanaprajnaya namah । sabhapataye । pundarikasayaya । vipraya ।
dravaya । ugraya । krpanidhaye । adharmasatrave । aksobhyaya ।
brahmagarbhaya । dhanurdharaya । gurupujarataya । somaya ।
kapardine । nilalohitaya । visvamitraya । dvijasresthaya ।
rudraya । sthanave । visampataye namah ॥ 820

Om valakhilyaya namah । candaya । kalpavrksaya । kaladharaya ।
sankhaya । anilaya । sunispannaya । suraya । kavyaharaya । gurave ।
pavitrapadaya । paparaye । durdharaya । dussahaya । abhayaya ।
amrtasayaya । amrtavapuse । vanmayaya । sadasanmayaya ।
nidanagarbhaya namah ॥ 840

Om nirvyajaya namah । madhyasthaya । sarvagocaraya । hrsikesaya ।
kesighne । pritivardhanaya । vamanaya । dustadamanaya ।
dhrtaye । karunyavigrahaya । sanyasine । sasratattvajnaya ।
vyasaya । papaharaya । badarinilayaya । santaya । bhutavasaya ।
guhasrayaya । purnaya । puranaya namah ॥ 860

Om punyajnaya namah । musaline । kundaline । dhvajine । yogine ।
jetre । mahaviryaya । sastrine । sastrarthatattvavide । vahanaya ।
saktisampurnaya । svargadaya । moksadayakaya । sarvatmane ।
lokalokajnaya । sargasthityantakarakaya । sarvalokasukhakaraya ।
ksayavrddhivivarjitaya । nirlepaya । nirgunaya namah ॥ 880

Om suksmaya namah । nirvikaraya । niranjanaya । acalaya ।
satyavadine । lohitaksaya । yune । adhvaraya । simhaskandhaya ।
mahasattvaya । kalatmane । kalacakrabhrte । parasmai jyotise ।
visvadrse । visvarogaghne । visvatmane । visvabhutaya ।
suhrde । santaya । vikantakaya namah ॥ 900 ॥

Om sarvagaya namah । sarvabhutesaya । sarvabhutasayasthitaya ।
abhyantaratamaschetre । patyai । ajaya । haraye । netre ।
sadanataya । kartre । srimate । dhatre । puranadaya । srastre ।
visnave । devadevaya । saccidasrayaya । nityaya । sarvagataya ।
bhanave namah ॥ 920

Om ugraya namah । prajesvaraya । savitre । lokakrte ।
havyavahanaya । vasudhapataye । svamine । susilaya । sulabhaya ।
sarvajnaya । sarvasaktimate । nityaya । sampurnakamaya ।
krpapiyusasagaraya । anantaya । sripataye । ramaya । nirgunaya ।
lokapujitaya । rajivalocanaya namah ॥ 940

Om srimate namah । saranatranatatparaya । satyavrataya ।
vratadharaya । saraya । vedandagocaraya । trilokiraksakaya ।
yajvane । sarvadevadipujitaya । sarvadevastutaya ।
saumyaya । brahmanyaya । munisamstutaya । mahate । yogine ।
sarvapunyavivardhanaya । smrtasarvaghanasanaya । purusaya ।
mahate । punyodayaya namah ॥ 960

Om mahadevaya namah । dayasaraya । smitananaya । visvarupaya ।
visalaksaya । babhrave । parivrdhaya । drdhaya । paramesthine ।
satyasaraya । satyasandhanaya । dharmikaya । lokajnaya ।
lokavandyaya । sevyaya । lokakrte । paraya । jitamayaya ।
dayakaraya । daksaya namah ॥ 980

Om sarvajanasrayaya namah । brahmanyaya । devayonaye । sundaraya ।
sutrakarakaya । maharsaye । jyotirgananisevitaya । sukirtaye ।
adaye । sarvasmai । sarvavasaya । durasadaya । smitabhasine ।
nivrttatmane । dhirodattaya । visaradaya । adhyatmayoganilayaya ।
sarvatirthamayaya । suraya । yajnasvarupine namah ॥ 1000 ॥

Om yajnajnaya namah । anantadrstaye । gunottaraya namah ॥ 1003 ॥

Also Read 1000 Names of Stotram:

1000 Names of Sri Pranava | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment