Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shatinamavali / 108 Names of Maa Durga 2 | Durga Devi Ashtottara Shatanamavali 2 Lyrics in Hindi

108 Names of Maa Durga 2 | Durga Devi Ashtottara Shatanamavali 2 Lyrics in Hindi

37 Views

Goddess Durga 2 Ashtottarashata Namavali Lyrics in Hindi:

॥ दुर्गाष्टोत्तरशतनामावली २ ॥

ॐ सत्यायै नमः ।
ॐ साध्यायै नमः ।
ॐ भवप्रीतायै नमः ।
ॐ भवान्यै नमः ।
ॐ भवमोचन्यै नमः ।
ॐ आर्यायै नमः ।
ॐ दुर्गायै नमः ।
ॐ जयायै नमः ।
ॐ आद्यायै नमः ।
ॐ त्रिणेत्रायै नमः । १० ।

ॐ शूलधारिण्यै नमः ।
ॐ पिनाकधारिण्यै नमः ।
ॐ चित्रायै नमः ।
ॐ चण्डघंटायै नमः ।
ॐ महातपसे नमः ।
ॐ मनसे नमः ।
ॐ बुद्ध्यै नमः ।
ॐ अहंकारायै नमः ।
ॐ चिद्रूपायै नमः ।
ॐ चिदाकृत्यै नमः । २० ।

ॐ सर्वमन्त्रमय्यै नमः ।
ॐ सत्तायै नमः ।
ॐ सत्यानन्दस्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ अनन्तायै नमः ।
ॐ भाविन्यै नमः ।
ॐ भाव्यायै नमः ।
ॐ अभव्यायै नमः ।
ॐ सदागत्यै नमः ।
ॐ शांभव्यै नमः ।
ॐ देवमात्रे नमः । ३० ।

ॐ चिन्तायै नमः ।
ॐ रत्नप्रियायै नमः ।
ॐ सर्वविद्यायै नमः ।
ॐ दक्षकन्यायै नमः ।
ॐ दक्षयज्ञविनाशिन्यै नमः ।
ॐ अपर्णायै नमः ।
ॐ अनेकवर्णायै नमः ।
ॐ पाटलायै नमः ।
ॐ पाटलावत्यै नमः ।
ॐ पट्टांबरपरीधानायै नमः । ४० ।

ॐ कलमंजीररंजिन्यै नमः ।
ॐ ईशान्यै नमः ।
ॐ महाराज्ञै नमः ।
ॐ अप्रमेयपराक्रमायै नमः ।
ॐ रुद्राण्यै नमः ।
ॐ क्रूररूपायै नमः ।
ॐ सुन्दर्यै नमः ।
ॐ वनदुर्गयै नमः ।
ॐ मातङ्ग्यै नमः । ५० ।

ॐ कन्यकायै नमः ।
ॐ ब्राह्म्यै नमः ।
ॐ माहेश्वर्यै नमः ।
ॐ ऐन्द्रायै नमः ।
ॐ कौमार्यै नमः ।
ॐ वैष्णव्यै नमः ।
ॐ चामुण्डायै नमः ।
ॐ वाराह्यै नमः ।
ॐ लक्ष्म्यै नमः ।
ॐ पुरुषाकृत्यै नमः । ६० ।

ॐ विमलायै नमः ।
ॐ ज्ञानरूपायै नमः ।
ॐ क्रियायै नमः ।
ॐ नित्यायै नमः ।
ॐ बुद्धिदायै नमः ।
ॐ बहुलायै नमः ।
ॐ बहुलप्रेमायै नमः ।
ॐ महिषासुरमर्दिन्यै नमः ।
ॐ मधुकैटभहन्त्र्यै नमः ।
ॐ चण्डमुण्डविनाशिन्यै नमः । ७० ।

ॐ सर्वशास्त्रमय्यै नमः ।
ॐ सर्वदानवघातिन्यै नमः ।
ॐ अनेकशस्त्रहस्तायै नमः ।
ॐ सर्वशस्त्रास्त्रधारिण्यै नमः ।
ॐ भद्रकाल्यै नमः ।
ॐ सदाकन्यायै नमः ।
ॐ कैशोर्यै नमः ।
ॐ युवत्यै नमः ।
ॐ यतये नमः ।
ॐ प्रौढायै नमः । ८० ।

ॐ अप्रौढायै नमः ।
ॐ वृद्धमात्रे नमः ।
ॐ अघोररूपायै नमः ।
ॐ महोदर्यै नमः ।
ॐ बलप्रदायै नमः ।
ॐ घोररूपायै नमः ।
ॐ महोत्साहायै नमः ।
ॐ महाबलायै नमः ।
ॐ अग्निज्वालायै नमः ।
ॐ रौद्रमुख्यै नमः । ९० ।

ॐ कालरात्र्यै नमः ।
ॐ तपस्विन्यै नमः ।
ॐ महादेव्यै नमः ।
ॐ विष्णुमायायै नमः ।
ॐ शिवात्मिकायै नमः ।
ॐ शिवदूत्यै नमः ।
ॐ कराल्यै नमः ।
ॐ अनन्तायै नमः ।
ॐ परमेश्वर्यै नमः ।
ॐ कात्यायन्यै नमः । १०० ।

ॐ महाविद्यायै नमः ।
ॐ महामेधास्वरूपिण्यै नमः ।
ॐ गौर्यै नमः ।
ॐ सरस्वत्यै नमः ।
ॐ सावित्र्यै नमः ।
ॐ ब्रह्मवादिन्यै नमः ।
ॐ सर्वतन्त्रैकनिलयायै नमः ।
ॐ वेदमन्त्रस्वरूपिण्यै नमः । १०८ ।

॥ इति श्री दुर्गाष्टोत्तरशतनामावलिः ॥

Also Read 108 Names of Goddess Durga 2:

108 Names of Maa Durga 2 | Durga Devi Ashtottara Shatanamavali 2 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *