Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Brahma | Sri Brahma Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Shri Brahma Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ । ಗಾಯತ್ರೀಪತಯೇ । ಸಾವಿತ್ರೀಪತಯೇ । ಸರಸ್ವತಿಪತಯೇ ।
ಪ್ರಜಾಪತಯೇ । ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾಯ । ಕಮಂಡಲುಧರಾಯ । ರಕ್ತವರ್ಣಾಯ ।
ಊರ್ಧ್ವಲೋಕಪಾಲಾಯ । ವರದಾಯ । ವನಮಾಲಿನೇ । ಸುರಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ । ಪಿತಮಹಾಯ ।
ವೇದಗರ್ಭಾಯ । ಚತುರ್ಮುಖಾಯ । ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ್ರೇ । ಬೃಹಸ್ಪತಯೇ । ಬಾಲರೂಪಿಣೇ ।
ಸುರಪ್ರಿಯಾಯ । ಚಕ್ರದೇವಾಯ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಭುವನಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ । ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಾಯ । ಪೀತಾಕ್ಷಾಯ । ವಿಜಯಾಯ ।
ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ । ಪದ್ಮಹಸ್ತಾಯ । ತಮೋನುದೇ । ಜನಾನನ್ದಾಯ । ಜನಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಬ್ರಹ್ಮಣೇ । ಮುನಯೇ । ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ । ಶುಭಂಕರಾಯ । ದೇವಕರ್ತ್ರೇ ।
ಸ್ರಷ್ಟ್ರೇ । ವಿಷ್ಣವೇ । ಭಾರ್ಗವಾಯ । ಗೋನರ್ದಾಯ । ಪಿತಾಮಹಾಯ ।
ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ರಾಘವಾಯ ನಮಃ । ವಿರಿಂಚಯೇ । ವಾರಾಹಾಯ । ಶಂಕರಾಯ । ಸೃಕಾಹಸ್ತಾಯ ।
ಪದ್ಮನೇತ್ರಾಯ । ಕುಶಹಸ್ತಾಯ । ಗೋವಿನ್ದಾಯ । ಸುರೇನ್ದ್ರಾಯ । ಪದ್ಮತನವೇ ।
ಮಧ್ವಕ್ಷಾಯ । ಕನಕಪ್ರಭಾಯ । ಅನ್ನದಾತ್ರೇ । ಶಮ್ಭವೇ । ಪೌಲಸ್ತ್ಯಾಯ ।
ಹಂಸವಾಹನಾಯ । ವಸಿಷ್ಠಾಯ । ನಾರದಾಯ । ಶ್ರುತಿದಾತ್ರೇ ।
ಯಜುಷಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಮಧುಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । ನಾರಾಯಣಾಯ । ದ್ವಿಜಪ್ರಿಯಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಗರ್ಭಾಯ ।
ಸುತಪ್ರಿಯಾಯ । ಮಹಾರೂಪಾಯ । ಸುರೂಪಾಯ । ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣೇ । ಜನಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ।
ದೇವಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಗಂಗಾಧರಾಯ । ಜಲದಾಯ । ತ್ರಿಪುರಾರಯೇ । ತ್ರಿಲೋಚನಾಯ ।
ವಧನಾಶನಾಯ । ಶೌರಯೇ । ಚಕ್ರಧಾರಕಾಯ । ವಿರೂಪಾಕ್ಷಾಯ । ಗೌತಮಾಯ ।
ಮಾಲ್ಯವತೇ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ದ್ವಿಜೇನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ । ದಿವಾನಾಥಾಯ । ಪುರನ್ದರಾಯ । ಹಂಸಬಾಹವೇ ।
ಗರುಡಪ್ರಿಯಾಯ । ಮಹಾಯಕ್ಷಾಯ । ಸುಯಜ್ಞಾಯ । ಶುಕ್ಲವರ್ಣಾಯ ।
ಪದ್ಮಬೋಧಕಾಯ । ಲಿಂಗಿನೇ । ಉಮಾಪತಯೇ । ವಿನಾಯಕಾಯ । ಧನಾಧಿಪಾಯ ।
ವಾಸುಕಯೇ । ಯುಗಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಸ್ತ್ರೀರಾಜ್ಯಾಯ । ಸುಭೋಗಾಯ । ತಕ್ಷಕಾಯ ।
ಪಾಪಹರ್ತ್ರೇ । ಸುದರ್ಶನಾಯ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಮಹಾವೀರಾಯ । ದುರ್ಗನಾಶನಾಯ । ಪದ್ಮಗೃಹಾಯ । ಮೃಗಲಾಂಛನಾಯ ।
ವೇದರೂಪಿಣೇ । ಅಕ್ಷಮಾಲಾಧರಾಯ । ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯಾಯ । ವಿಧಯೇ ನಮಃ ॥ 108 ॥

ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

Also Read 108 Names of Sri Brahma:

108 Names of Shri Brahma | Sri Brahma Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Brahma | Sri Brahma Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top