Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtottara Shatanamavali / 108 Names of Shri Gauri 1 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

108 Names of Shri Gauri 1 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

Sri Gauri 1 Ashtottarashata Namavali Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીગૌર્યષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ ૧ ॥

ૐ ગૌર્યૈ નમઃ ।
ૐ ગોજનન્યૈ નમઃ ।
ૐ વિદ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ શિવાયૈ નમઃ ।
ૐ દેવ્યૈ નમઃ ।
ૐ મહેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ નારાયણાયૈ નમઃ ।
ૐ અનુજાયૈ નમઃ ।
ૐ નમ્રભૂષણાયૈ નમઃ ।
ૐ નુતવૈભવાયૈ નમઃ । ૧૦ ।

ૐ ત્રિનેત્રાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્રિશિખાયૈ નમઃ ।
ૐ શમ્ભુસંશ્રયાયૈ નમઃ ।
ૐ શશિભૂષણાયૈ નમઃ ।
ૐ શૂલહસ્તાયૈ નમઃ ।
ૐ શ્રુતધરાયૈ નમઃ ।
ૐ શુભદાયૈ નમઃ ।
ૐ શુભરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ઉમાયૈ નમઃ ।
ૐ ભગવત્યૈ નમઃ । ૨૦ ।

ૐ રાત્ર્યૈ નમઃ ।
ૐ સોમસૂર્યાયૈ નમઃ ।
ૐ અગ્નિલોચનાયૈ નમઃ ।
ૐ સોમસૂર્યાત્મતાટઙ્કાયૈ નમઃ ।
ૐ સોમસૂર્યકુચદ્વય્યૈ નમઃ ।
ૐ અમ્બાયૈ નમઃ ।
ૐ અમ્બિકાયૈ નમઃ ।
ૐ અમ્બુજધરાયૈ નમઃ ।
ૐ અમ્બુરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ આપ્યાયિન્યૈ નમઃ । ૩૦ ।

ૐ સ્થિરાયૈ નમઃ ।
ૐ શિવપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ શિવાઙ્કસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ શોભનાયૈ નમઃ ।
ૐ શુમ્ભનાશિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ખડ્ગહસ્તાયૈ નમઃ ।
ૐ ખગાયૈ નમઃ ।
ૐ ખેટધરાયૈ નમઃ ।
ૐ ખાઽચ્છનિભાકૃત્યૈ નમઃ ।
ૐ કૌસુમ્ભચેલાયૈ નમઃ । ૪૦ ।

ૐ કૌસુમ્ભપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ કુન્દનિભદ્વિજાયૈ નમઃ ।
ૐ કાલ્યૈ નમઃ ।
ૐ કપાલિન્યૈ નમઃ ।
ૐ ક્રૂરાયૈ નમઃ ।
ૐ કરવાલકરાયૈ નમઃ ।
ૐ ક્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ કામ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ કુમાર્યૈ નમઃ ।
ૐ કુટિલાયૈ નમઃ । ૫૦ ।

ૐ કુમારામ્બાયૈ નમઃ
ૐ કુલેશ્વર્યૈ નમઃ ।
ૐ મૃડાન્યૈ નમઃ ।
ૐ મૃગશાવાક્ષ્યૈ નમઃ ।
ૐ મૃદુદેહાયૈ નમઃ ।
ૐ મૃગપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ મૃકણ્ડુપૂજિતાયૈ નમઃ ।
ૐ માધ્વીપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ માતૃગણેડિતાયૈ નમઃ ।
ૐ માતૃકાયૈ નમઃ । ૬૦ ।

ૐ માધવ્યૈ નમઃ ।
ૐ માદ્યન્માનસાયૈ નમઃ ।
ૐ મદિરેક્ષણાયૈ નમઃ ।
ૐ મોદરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ મોદકર્યૈ નમઃ ।
ૐ મુનિધ્યેયાયૈ નમઃ ।
ૐ મનોન્મન્યૈ નમઃ ।
ૐ પર્વતસ્થાયૈ નમઃ ।
ૐ પર્વપૂજ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ પરમાયૈ નમઃ । ૭૦ ।

ૐ પરમાર્થદાયૈ નમઃ ।
ૐ પરાત્પરાયૈ નમઃ ।
ૐ પરામર્શમય્યૈ નમઃ ।
ૐ પરિણતાયૈ નમઃ ।
ૐ અખિલાયૈ નમઃ ।
ૐ પાશિસેવ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ પશુપતિપ્રિયાયૈ નમઃ ।
ૐ પશુવૃષસ્તુતાયૈ નમઃ ।
ૐ પશ્યન્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ પરચિદ્રૂપાયૈ નમઃ । ૮૦ ।

ૐ પરીવાદહરાયૈ નમઃ ।
ૐ પરાયૈ નમઃ ।
ૐ સર્વજ્ઞાયૈ નમઃ ।
ૐ તસ્યૈ સર્વરૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ સાયૈ નમઃ । દેલેતે
ૐ સમ્પત્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ સમ્પદુન્નતાયૈ નમઃ ।
ૐ આપન્નિવારિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ ભક્તસુલભાયૈ નમઃ ।
ૐ કરુણામય્યૈ નમઃ ।
ૐ કલાવત્યૈ નમઃ । ૯૦ ।

ૐ કલામૂલાયૈ નમઃ ।
ૐ કલાકલિતવિગ્રહાયૈ નમઃ ।
ૐ ગણસેવ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ ગણેશાનાયૈ નમઃ ।
ૐ ગતયે નમઃ
ઓં ગમનવર્જિતાયૈ નમઃ ।
ૐ ઈશ્વર્યૈ નમઃ
ઓં ઈશાનદયિતાયૈ નમઃ ।
ૐ શક્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ શમિતપાતકાયૈ નમઃ । ૧૦૦ ।

ૐ પીઠગાયૈ નમઃ ।
ૐ પીઠિકારૂપાયૈ નમઃ ।
ૐ પૃષત્પૂજ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ પ્રભામય્યૈ નમઃ ।
ૐ મહમાયાયૈ નમઃ ।
ૐ મતઙ્ગેષ્ટાયૈ નમઃ ।
ૐ લોકાયૈ નમઃ ।
ૐ અલોકાયૈ નમઃ ।
ૐ શિવાઙ્ગનાયૈ નમઃ । ૧૦૯ ।

ઇતિ ગૌર્યષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ સમ્પૂર્ણા ।

Also Read 108 Names of Sri Gauri 1 :

108 Names of Shri Gauri | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *