108 - Shatanamavali Dasa Mahavidya Durga Stotram

108 Names of Sri Bhuvaneshwari Lyrics in Hindi

Sri Bhuvaneshwari Ashtottarshat Shatanamavali in Hindi:

॥ श्री भुवनेश्वरी अष्टोत्तरशतनामवली ॥
ओं महामायायै नमः ।
ओं महाविद्यायै नमः ।
ओं महायोगायै नमः ।
ओं महोत्कटायै नमः ।
ओं माहेश्वर्यै नमः ।
ओं कुमार्यै नमः ।
ओं ब्रह्माण्यै नमः ।
ओं ब्रह्मरूपिण्यै नमः ।
ओं वागीश्वर्यै नमः । ९ ।

ओं योगरूपायै नमः ।
ओं योगिन्यै नमः ।
ओं कोटिसेवितायै नमः ।
ओं जयायै नमः ।
ओं विजयायै नमः ।
ओं कौमार्यै नमः ।
ओं सर्वमङ्गलायै नमः ।
ओं पिङ्गलायै नमः ।
ओं विलास्यै नमः । १८ ।

ओं ज्वालिन्यै नमः ।
ओं ज्वालरूपिण्यै नमः ।
ओं ईश्वर्यै नमः ।
ओं क्रूरसंहार्यै नमः ।
ओं कुलमार्गप्रदायिन्यै नमः ।
ओं वैष्णव्यै नमः ।
ओं सुभगाकार्यै नमः ।
ओं सुकुल्यायै नमः ।
ओं कुलपूजितायै नमः । २७ ।

ओं वामाङ्गायै नमः ।
ओं वामचारायै नमः ।
ओं वामदेवप्रियायै नमः ।
ओं डाकिन्यै नमः ।
ओं योगिनीरूपायै नमः ।
ओं भूतेश्यै नमः ।
ओं भूतनायिकायै नमः ।
ओं पद्मावत्यै नमः ।
ओं पद्मनेत्रायै नमः । ३६ ।

ओं प्रबुद्धायै नमः ।
ओं सरस्वत्यै नमः ।
ओं भूचर्यै नमः ।
ओं खेचर्यै नमः ।
ओं मायायै नमः ।
ओं मातङ्ग्यै नमः ।
ओं भुवनेश्वर्यै नमः ।
ओं कान्तायै नमः ।
ओं पतिव्रतायै नमः । ४५ ।

ओं साक्ष्यै नमः ।
ओं सुचक्षवे नमः ।
ओं कुण्डवासिन्यै नमः ।
ओं उमायै नमः ।
ओं कुमार्यै नमः ।
ओं लोकेश्यै नमः ।
ओं सुकेश्यै नमः ।
ओं पद्मरागिण्यै नमः ।
ओं इन्द्राण्यै नमः । ५४ ।

ओं ब्रह्मचण्डाल्यै नमः ।
ओं चण्डिकायै नमः ।
ओं वायुवल्लभायै नमः ।
ओं सर्वधातुमयीमूर्त्यै नमः ।
ओं जलरूपायै नमः ।
ओं जलोदर्यै नमः ।
ओं आकाश्यै नमः ।
ओं रणगायै नमः ।
ओं नृकपालविभूषणायै नमः । ६३ ।

ओं नर्मदायै नमः ।
ओं मोक्षदायै नमः ।
ओं कामधर्मार्थदायिन्यै नमः ।
ओं गायत्र्यै नमः ।
ओं सावित्र्यै नमः ।
ओं त्रिसन्ध्यायै नमः ।
ओं तीर्थगामिन्यै नमः ।
ओं अष्टम्यै नमः ।
ओं नवम्यै नमः । ७२ ।

ओं दशम्यै नमः ।
ओं एकादश्यै नमः ।
ओं पौर्णमास्यै नमः ।
ओं कुहूरूपायै नमः ।
ओं तिथिमूर्तिस्वरूपिण्यै नमः ।
ओं सुरारिनाशकार्यै नमः ।
ओं उग्ररूपायै नमः ।
ओं वत्सलायै नमः ।
ओं अनलायै नमः । ८१ ।

ओं अर्धमात्रायै नमः ।
ओं अरुणायै नमः ।
ओं पीतलोचनायै नमः ।
ओं लज्जायै नमः ।
ओं सरस्वत्यै नमः ।
ओं विद्यायै नमः ।
ओं भवान्यै नमः ।
ओं पापनाशिन्यै नमः ।
ओं नागपाशधरायै नमः । ९० ।

ओं मूर्त्यै नमः ।
ओं अगाधायै नमः ।
ओं धृतकुण्डलायै नमः ।
ओं क्षतरूप्यै नमः ।
ओं क्षयकर्यै नमः ।
ओं तेजस्विन्यै नमः ।
ओं शुचिस्मितायै नमः ।
ओं अव्यक्तायै नमः ।
ओं व्यक्तलोकायै नमः । ९९ ।

ओं शम्भुरूपायै नमः ।
ओं मनस्विन्यै नमः ।
ओं मातङ्ग्यै नमः ।
ओं मत्तमातङ्ग्यै नमः ।
ओं महादेवप्रियायै नमः ।
ओं दैत्यहन्त्र्यै नमः ।
ओं वाराह्यै नमः ।
ओं सर्वशास्त्रमय्यै नमः ।
ओं शुभायै नमः । १०८ ।

Also Read:

Sri Bhuvaneshwari Ashtottarshat Naamavali Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment