Ashtottara Shatanamavali

108 Names of Sri Guru | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

Guru Ashtottara Shatanamavali Oriya Lyrics:

॥ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲୀ ॥
ଓଂ ସଦ୍ଗୁରଵେ ନମଃ |
ଓଂ ଅଜ୍ଞାନନାଶକାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଅଦମ୍ଭିନେ ନମଃ |
ଓଂ ଅଦ୍ଵୈତପ୍ରକାଶକାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଅନପେକ୍ଷାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଅନସୂୟଵେ ନମଃ |
ଓଂ ଅନୁପମାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଅଭୟପ୍ରଦାତ୍ରେ ନମଃ |
ଓଂ ଅମାନିନେ ନମଃ |
ଓଂ ଅହିଂସାମୂର୍ତୟେ ନମଃ ॥ 10 ॥

ଓଂ ଅହୈତୁକ-ଦୟାସିନ୍ଧଵେ ନମଃ |
ଓଂ ଅହଂକାର-ନାଶକାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଅହଂକାର-ଵର୍ଜିତାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଆଚାର୍ୟେନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଆନନ୍ଦମୂର୍ତୟେ ନମଃ |
ଓଂ ଆର୍ଜଵୟୁକ୍ତାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଉଚିତଵାଚେ ନମଃ |
ଓଂ ଉତ୍ସାହିନେ ନମଃ |
ଓଂ ଉଦାସୀନାୟ ନମଃ ॥ 20 ॥

ଓଂ ଉପରତାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଐଶ୍ଵର୍ୟୟୁକ୍ତାୟ ନମଃ |
ଓଂ କୃତକୃତ୍ୟାୟ ନମଃ |
ଓଂ କ୍ଷମାଵତେ ନମଃ |
ଓଂ ଗୁଣାତୀତାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଚାରୁଵାଗ୍ଵିଲାସାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଚାରୁହାସାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଛିନ୍ନସଂଶୟାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଜ୍ଞାନଦାତ୍ରେ ନମଃ |
ଓଂ ଜ୍ଞାନୟଜ୍ଞତତ୍ପରାୟ ନମଃ ॥ 30 ॥

ଓଂ ତତ୍ତ୍ଵଦର୍ଶିନେ ନମଃ |
ଓଂ ତପସ୍ଵିନେ ନମଃ |
ଓଂ ତାପହରାୟ ନମଃ |
ଓଂ ତୁଲ୍ୟନିନ୍ଦାସ୍ତୁତୟେ ନମଃ |
ଓଂ ତୁଲ୍ୟପ୍ରିୟାପ୍ରିୟାୟ ନମଃ |
ଓଂ ତୁଲ୍ୟମାନାପମାନାୟ ନମଃ |
ଓଂ ତେଜସ୍ଵିନେ ନମଃ |
ଓଂ ତ୍ୟକ୍ତସର୍ଵପରିଗ୍ରହାୟ ନମଃ |
ଓଂ ତ୍ୟାଗିନେ ନମଃ |
ଓଂ ଦକ୍ଷାୟ ନମଃ ॥ 40 ॥

ଓଂ ଦାନ୍ତାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଦୃଢଵ୍ରତାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଦୋଷଵର୍ଜିତାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵାତୀତାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଧୀମତେ ନମଃ |
ଓଂ ଧୀରାୟ ନମଃ |
ଓଂ ନିତ୍ୟସନ୍ତୁଷ୍ଟାୟ ନମଃ |
ଓଂ ନିରହଂକାରାୟ ନମଃ |
ଓଂ ନିରାଶ୍ରୟାୟ ନମଃ |
ଓଂ ନିର୍ଭୟାୟ ନମଃ ॥ 50 ॥

ଓଂ ନିର୍ମଦାୟ ନମଃ |
ଓଂ ନିର୍ମମାୟ ନମଃ |
ଓଂ ନିର୍ମଲାୟ ନମଃ |
ଓଂ ନିର୍ମୋହାୟ ନମଃ |
ଓଂ ନିର୍ୟୋଗକ୍ଷେମାୟ ନମଃ |
ଓଂ ନିର୍ଲୋଭାୟ ନମଃ |
ଓଂ ନିଷ୍କାମାୟ ନମଃ |
ଓଂ ନିଷ୍କ୍ରୋଧାୟ ନମଃ |
ଓଂ ନିଃସଂଗାୟ ନମଃ |
ଓଂ ପରମସୁଖଦାୟ ନମଃ ॥ 60 ॥

ଓଂ ପଣ୍ଡିତାୟ ନମଃ |
ଓଂ ପୂର୍ଣାୟ ନମଃ |
ଓଂ ପ୍ରମାଣପ୍ରଵର୍ତକାୟ ନମଃ |
ଓଂ ପ୍ରିୟଭାଷିଣେ ନମଃ |
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମକର୍ମସମାଧୟେ ନମଃ |
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମାତ୍ମନିଷ୍ଠାୟ ନମଃ |
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମାତ୍ମଵିଦେ ନମଃ |
ଓଂ ଭକ୍ତାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଭଵରୋଗହରାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଭୁକ୍ତିମୁକ୍ତିପ୍ରଦାତ୍ରେ ନମଃ ॥ 70 ॥

ଓଂ ମଂଗଲକର୍ତ୍ରେ ନମଃ |
ଓଂ ମଧୁରଭାଷିଣେ ନମଃ |
ଓଂ ମହାତ୍ମନେ ନମଃ |
ଓଂ ମହାଵାକ୍ୟୋପଦେଶକର୍ତ୍ରେ ନମଃ |
ଓଂ ମିତଭାଷିଣେ ନମଃ |
ଓଂ ମୁକ୍ତାୟ ନମଃ |
ଓଂ ମୌନିନେ ନମଃ |
ଓଂ ୟତଚିତ୍ତାୟ ନମଃ |
ଓଂ ୟତୟେ ନମଃ |
ଓଂ ୟଦ୍ଦୃଚ୍ଛାଲାଭସନ୍ତୁଷ୍ଟାୟ ନମଃ ॥ 80 ॥

ଓଂ ୟୁକ୍ତାୟ ନମଃ |
ଓଂ ରାଗଦ୍ଵେଷଵର୍ଜିତାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଵିଦିତାଖିଲଶାସ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଵିଦ୍ୟାଵିନୟସମ୍ପନ୍ନାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଵିମତ୍ସରାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଵିଵେକିନେ ନମଃ |
ଓଂ ଵିଶାଲହୃଦୟାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଵ୍ୟଵସାୟିନେ ନମଃ |
ଓଂ ଶରଣାଗତଵତ୍ସଲାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଶାନ୍ତାୟ ନମଃ ॥ 90 ॥

ଓଂ ଶୁଦ୍ଧମାନସାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଶିଷ୍ୟପ୍ରିୟାୟ ନମଃ |
ଓଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଵତେ ନମଃ |
ଓଂ ଶ୍ରୋତ୍ରିୟାୟ ନମଃ |
ଓଂ ସତ୍ୟଵାଚେ ନମଃ |
ଓଂ ସଦାମୁଦିତଵଦନାୟ ନମଃ |
ଓଂ ସମଚିତ୍ତାୟ ନମଃ |
ଓଂ ସମାଧିକ-ଵର୍ଜିତାୟ ନମଃ |
ଓଂ ସମାହିତଚିତ୍ତାୟ ନମଃ |
ଓଂ ସର୍ଵଭୂତହିତାୟ ନମଃ ॥ 100 ॥

ଓଂ ସିଦ୍ଧାୟ ନମଃ |
ଓଂ ସୁଲଭାୟ ନମଃ |
ଓଂ ସୁଶୀଲାୟ ନମଃ |
ଓଂ ସୁହୃଦେ ନମଃ |
ଓଂ ସୂକ୍ଷ୍ମବୁଦ୍ଧୟେ ନମଃ |
ଓଂ ସଂକଲ୍ପଵର୍ଜିତାୟ ନମଃ |
ଓଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଵିଦେ ନମଃ |
ଓଂ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରାୟ ନମଃ ॥ 108 ॥

Also Read Guru 108 Names :

108 Names of Sri Guru | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Ads