108 - Shatanamavali

108 Names of Sri Naga Devata Lyrics in Hindi

Sri Naga Devata Ashtottara Shatanamavali in Hindi:

॥ श्री नागदेवता अष्टोत्तरशतनामावली ॥
ओं अनन्ताय नमः ।
ओं आदिशेषाय नमः ।
ओं अगदाय नमः ।
ओं अखिलोर्वेचराय नमः ।
ओं अमितविक्रमाय नमः ।
ओं अनिमिषार्चिताय नमः ।
ओं आदिवन्द्याविनिवृत्तये नमः ।
ओं विनायकोदरबद्धाय नमः ।
ओं विष्णुप्रियाय नमः । ९ ।

ओं वेदस्तुत्याय नमः ।
ओं विहितधर्माय नमः ।
ओं विषधराय नमः ।
ओं शेषाय नमः ।
ओं शत्रुसूदनाय नमः ।
ओं अशेषफणामण्डलमण्डिताय नमः ।
ओं अप्रतिहतानुग्रहदायिने नमः ।
ओं अमिताचाराय नमः ।
ओं अखण्डैश्वर्यसम्पन्नाय नमः । १८ ।

ओं अमराहिपस्तुत्याय नमः ।
ओं अघोररूपाय नमः ।
ओं व्यालव्याय नमः ।
ओं वासुकये नमः ।
ओं वरप्रदायकाय नमः ।
ओं वनचराय नमः ।
ओं वंशवर्धनाय नमः ।
ओं वासुदेवशयनाय नमः ।
ओं वटवृक्षार्चिताय नमः । २७ ।

ओं विप्रवेषधारिणे नमः ।
ओं त्वरितागमनाय नमः ।
ओं तमोरूपाय नमः ।
ओं दर्पीकराय नमः ।
ओं धरणीधराय नमः ।
ओं कश्यपात्मजाय नमः ।
ओं कालरूपाय नमः ।
ओं युगाधिपाय नमः ।
ओं युगन्धराय नमः । ३६ ।

ओं रश्मिवन्ताय नमः ।
ओं रम्यगात्राय नमः ।
ओं केशवप्रियाय नमः ।
ओं विश्वम्भराय नमः ।
ओं शङ्कराभरणाय नमः ।
ओं शङ्खपालाय नमः ।
ओं शम्भुप्रियाय नमः ।
ओं षडाननाय नमः ।
ओं पञ्चशिरसे नमः । ४५ ।

ओं पापनाशाय नमः ।
ओं प्रमदाय नमः ।
ओं प्रचण्डाय नमः ।
ओं भक्तिवश्याय नमः ।
ओं भक्तरक्षकाय नमः ।
ओं बहुशिरसे नमः ।
ओं भाग्यवर्धनाय नमः ।
ओं भवभीतिहराय नमः ।
ओं तक्षकाय नमः । ५४ ।

ओं लोकत्रयाधीशाय नमः ।
ओं शिवाय नमः ।
ओं वेदवेद्याय नमः ।
ओं पूर्णाय नमः ।
ओं पुण्याय नमः ।
ओं पुण्यकीर्तये नमः ।
ओं पटेशाय नमः ।
ओं पारगाय नमः ।
ओं निष्कलाय नमः । ६३ ।

ओं वरप्रदाय नमः ।
ओं कर्कोटकाय नमः ।
ओं श्रेष्ठाय नमः ।
ओं शान्ताय नमः ।
ओं दान्ताय नमः ।
ओं आदित्यमर्दनाय नमः ।
ओं सर्वपूज्याय नमः ।
ओं सर्वाकाराय नमः ।
ओं निराशयाय नमः । ७२ ।

ओं निरञ्जनाय नमः ।
ओं ऐरावताय नमः ।
ओं शरण्याय नमः ।
ओं सर्वदायकाय नमः ।
ओं धनुञ्जयाय नमः ।
ओं अव्यक्ताय नमः ।
ओं व्यक्तरूपाय नमः ।
ओं तमोहराय नमः ।
ओं योगीश्वराय नमः । ८१ ।

ओं कल्याणाय नमः ।
ओं वालाय नमः ।
ओं ब्रह्मचारिणे नमः ।
ओं शङ्करानन्दकराय नमः ।
ओं जितक्रोधाय नमः ।
ओं जीवाय नमः ।
ओं जयदाय नमः ।
ओं जपप्रियाय नमः ।
ओं विश्वरूपाय नमः । ९० ।

ओं विधिस्तुताय नमः ।
ओं विधेन्द्रशिवसंस्तुत्याय नमः ।
ओं श्रेयप्रदाय नमः ।
ओं प्राणदाय नमः ।
ओं विष्णुतल्पाय नमः ।
ओं गुप्ताय नमः ।
ओं गुप्ततराय नमः ।
ओं रक्तवस्त्राय नमः ।
ओं रक्तभूषाय नमः । ९९ ।

ओं भुजङ्गाय नमः ।
ओं भयरूपाय नमः ।
ओं सरीसृपाय नमः ।
ओं सकलरूपाय नमः ।
ओं कद्रुवासम्भूताय नमः ।
ओं आधारवीधिपथिकाय नमः ।
ओं सुषुम्नाद्वारमध्यगाय नमः ।
ओं फणिरत्नविभूषणाय नमः ।
ओं नागेन्द्राय नमः ॥ १०८ ॥

इति नागदेवता अष्टोत्तरशतनामावलि ॥

Also Read:

Sri Naga Devata Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil