108 - Shatanamavali Vishnu Stotram

108 Names of Sri Vishnu Lyrics in Hindi

Sri Maha Visnu Ashtottara Shatanamavali in Hindi:

॥ श्री विष्णु अष्टोत्तरशतनामावली ॥
ओं विष्णवे नमः ।
ओं जिष्णवे नमः ।
ओं वषट्काराय नमः ।
ओं देवदेवाय नमः ।
ओं वृषाकपये नमः ।
ओं दामोदराय नमः ।
ओं दीनबन्धवे नमः ।
ओं आदिदेवाय नमः ।
ओं अदितेस्तुताय नमः । ९ ।

ओं पुण्डरीकाय नमः ।
ओं परानन्दाय नमः ।
ओं परमात्मने नमः ।
ओं परात्पराय नमः ।
ओं परशुधारिणे नमः ।
ओं विश्वात्मने नमः ।
ओं कृष्णाय नमः ।
ओं कलिमलापहारिणे नमः ।
ओं कौस्तुभोद्भासितोरस्काय नमः । १८ ।

ओं नराय नमः ।
ओं नारायणाय नमः ।
ओं हरये नमः ।
ओं हराय नमः ।
ओं हरप्रियाय नमः ।
ओं स्वामिने नमः ।
ओं वैकुण्ठाय नमः ।
ओं विश्वतोमुखाय नमः ।
ओं हृषीकेशाय नमः । २७ ।

ओं अप्रमेयात्मने नमः ।
ओं वराहाय नमः ।
ओं धरणीधराय नमः ।
ओं वामनाय नमः ।
ओं वेदवक्ताय नमः ।
ओं वासुदेवाय नमः ।
ओं सनातनाय नमः ।
ओं रामाय नमः ।
ओं विरामाय नमः । ३६ ।

ओं विरजाय नमः ।
ओं रावणारये नमः ।
ओं रमापतये नमः ।
ओं वैकुण्ठवासिने नमः ।
ओं वसुमते नमः ।
ओं धनदाय नमः ।
ओं धरणीधराय नमः ।
ओं धर्मेशाय नमः ।
ओं धरणीनाथाय नमः । ४५ ।

ओं ध्येयाय नमः ।
ओं धर्मभृतांवराय नमः ।
ओं सहस्रशीर्षाय नमः ।
ओं पुरुषाय नमः ।
ओं सहस्राक्षाय नमः ।
ओं सहस्रपादे नमः ।
ओं सर्वगाय नमः ।
ओं सर्वविदे नमः ।
ओं सर्वाय नमः । ५४ ।

ओं शरण्याय नमः ।
ओं साधुवल्लभाय नमः ।
ओं कौसल्यानन्दनाय नमः ।
ओं श्रीमते नमः ।
ओं रक्षसःकुलनाशकाय नमः ।
ओं जगत्कर्ताय नमः ।
ओं जगद्धर्ताय नमः ।
ओं जगज्जेताय नमः ।
ओं जनार्तिहराय नमः । ६३ ।

ओं जानकीवल्लभाय नमः ।
ओं देवाय नमः ।
ओं जयरूपाय नमः ।
ओं जलेश्वराय नमः ।
ओं क्षीराब्धिवासिने नमः ।
ओं क्षीराब्धितनयावल्लभाय नमः ।
ओं शेषशायिने नमः ।
ओं पन्नगारिवाहनाय नमः ।
ओं विष्टरश्रवसे नमः । ७२ ।

ओं माधवाय नमः ।
ओं मथुरानाथाय नमः ।
ओं मुकुन्दाय नमः ।
ओं मोहनाशनाय नमः ।
ओं दैत्यारिणे नमः ।
ओं पुण्डरीकाक्षाय नमः ।
ओं अच्युताय नमः ।
ओं मधुसूदनाय नमः ।
ओं सोमसूर्याग्निनयनाय नमः । ८१ ।

ओं नृसिंहाय नमः ।
ओं भक्तवत्सलाय नमः ।
ओं नित्याय नमः ।
ओं निरामयाय नमः ।
ओं शुद्धाय नमः ।
ओं नरदेवाय नमः ।
ओं जगत्प्रभवे नमः ।
ओं हयग्रीवाय नमः ।
ओं जितरिपवे नमः । ९० ।

ओं उपेन्द्राय नमः ।
ओं रुक्मिणीपतये नमः ।
ओं सर्वदेवमयाय नमः ।
ओं श्रीशाय नमः ।
ओं सर्वाधाराय नमः ।
ओं सनातनाय नमः ।
ओं सौम्याय नमः ।
ओं सौम्यप्रदाय नमः ।
ओं स्रष्टे नमः । ९९ ।

ओं विष्वक्सेनाय नमः ।
ओं जनार्दनाय नमः ।
ओं यशोदातनयाय नमः ।
ओं योगिने नमः ।
ओं योगशास्त्रपरायणाय नमः ।
ओं रुद्रात्मकाय नमः ।
ओं रुद्रमूर्तये नमः ।
ओं राघवाय नमः ।
ओं मधुसूदनाय नमः । १०८ ।

Also Read:

Sri Vishnu Ashtottarshat Naamavali Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil