Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Vishnu Stotram / Anantha Padmanabha Swamy Ashtottara Sata Namavali in Bengali and English

Anantha Padmanabha Swamy Ashtottara Sata Namavali in Bengali and English

501 Views

Lord Maha Vishnu Stotram – 108 Names of Anantha Padmanabha Swamy in Bengali:

ওং কৃষ্ণায় নমঃ
ওং কমলনাথায় নমঃ
ওং বাসুদেবায় নমঃ
ওং সনাতনায় নমঃ
ওং বসুদেবাত্মজায় নমঃ
ওং পুণ্য়ায় নমঃ
ওং লীলামানুষ বিগ্রহায় নমঃ
ওং বত্স কৌস্তুভধরায় নমঃ
ওং য়শোদাবত্সলায় নমঃ
ওং হরিয়ে নমঃ || 1০ ||

ওং চতুর্ভুজাত্ত সক্রাসিগদা নমঃ
ওং শংখাংবুজায়ুধায়ুজা নমঃ
ওং দেবকীনংদনায় নমঃ
ওং শ্রীশায় নমঃ
ওং নংদগোপপ্রিয়াত্মজায় নমঃ
ওং য়মুনাবেদ সংহারিণে নমঃ
ওং বলভদ্র প্রিয়ানুজায় নমঃ
ওং পূতনাজীবিত হরায় নমঃ
ওং শকটাসুর ভংজনায় নমঃ
ওং নংদব্রজজনানংদিনে নমঃ || 2০ ||

Anantha Padmanabha Swamy Ashtottara Sata Namavali

ওং সচ্চিদানংদ বিগ্রহায় নমঃ
ওং নবনীত বিলিপ্তাংগায় নমঃ
ওং অনঘায় নমঃ
ওং নবনীতহরায় নমঃ
ওং মুচুকুংদ প্রসাদকায় নমঃ
ওং ষোডশস্ত্রী সহস্রেশায় নমঃ
ওং ত্রিভংগিনে নমঃ
ওং মধুরাক্রুতয়ে নমঃ
ওং শুকবাগমৃতাব্দীংদবে নমঃ || 3০ ||

ওং গোবিংদায় নমঃ
ওং য়োগিনাংপতয়ে নমঃ
ওং বত্সবাটিচরায় নমঃ
ওং অনংতয় নমঃ
ওং ধেনুকাসুর ভংজনায় নমঃ
ওং তৃণীকৃত তৃণাবর্তায় নমঃ
ওং য়মলার্জুন ভংজনায় নমঃ
ওং উত্তলোত্তালভেত্রে নমঃ
ওং তমালশ্য়ামলা কৃতিয়ে নমঃ
ওং গোপগোপীশ্বরায় নমঃ
ওং য়োগিনে নমঃ
ওং কোটিসূর্য় সমপ্রভায় নমঃ || 4০ ||

ওং ইলাপতয়ে নমঃ
ওং পরংজ্য়োতিষে নমঃ
ওং য়াদবেংদ্রায় নমঃ
ওং য়দূদ্বহায় নমঃ
ওং বনমালিনে নমঃ
ওং পীতবসনে নমঃ
ওং পারিজাতাপহরকায় নমঃ
ওং গোবর্থনাচ লোদ্দর্ত্রে নমঃ
ওং গোপালায় নমঃ
ওং সর্বপালকায় নমঃ || 5০ ||

ওং অজায় নমঃ
ওং নিরংজনায় নমঃ
ওং কামজনকায় নমঃ
ওং কংজলোচনায় নমঃ
ওং মধুঘ্নে নমঃ
ওং মধুরানাথায় নমঃ
ওং দ্বারকানায়কায় নমঃ
ওং বলিনে নমঃ
ওং বৃংদাবনাংত সংচারিণে নমঃ || 6০ ||

তুলসীদামভূষনায় নমঃ
ওং শমংতকমণের্হর্ত্রে নমঃ
ওং নরনারয়ণাত্মকায় নমঃ
ওং কুজ্জ কৃষ্ণাংবরধরায় নমঃ
ওং মায়িনে নমঃ
ওং পরম পুরুষায় নমঃ
ওং মুষ্টিকাসুর চাণূর নমঃ
ওং মল্লয়ুদ্দবিশারদায় নমঃ
ওং সংসারবৈরিণে নমঃ
ওং কংসারয়ে নমঃ
ওং মুরারয়ে নমঃ || 7০ ||

ওং নরকাংতকায় নমঃ
ওং ক্রিষ্ণাব্য়সন কর্শকায় নমঃ
ওং শিশুপালশির চ্চেত্রে নমঃ
ওং দুর্য়োদন কুলাংতকায় নমঃ
ওং বিদুরাক্রূরবরদায় নমঃ
ওং বিশ্বরূপপ্রদর্শকায় নমঃ
ওং সত্য়বাচে নমঃ
ওং সত্য়সংকল্পায় নমঃ
ওং সত্য়ভামারতায় নমঃ
ওং জয়িনে নমঃ
ওং সুভদ্রা পূর্বজায় নমঃ || 8০ ||

ওং বিষ্ণবে নমঃ
ওং ভীষ্মমুক্তি প্রদায়কায় নমঃ
ওং জগদ্গুরবে নমঃ
ওং জগন্নাথায় নমঃ
ওং বেণুনাদ বিশারদায় নমঃ
ওং বৃষভাসুর বিদ্বংসিনে নমঃ
ওং বাণাসুর করাংতকৃতে নমঃ
ওং য়ুধিষ্টির প্রতিষ্টাত্রে নমঃ
ওং বর্হিবর্হা বতংসকায় নমঃ
ওং পার্ধসারদিয়ে নমঃ || 9০ ||

ওং অব্য়ক্তায় নমঃ
ওং গীতামৃত মহোধধিয়ে নমঃ
ওং কালীয় ফণিমাণিক্য়রং নমঃ
ওং জিত শ্রীপদাংবুজায় নমঃ
ওং দামোদরায় নমঃ
ওং য়জ্ঞ ভোক্ত্রে নমঃ
ওং দানবেংদ্র বিনাশকায় নমঃ
ওং নারায়ণায় নমঃ
ওং পরব্রহ্মণে নমঃ
ওং পন্নগাশন বাহনায় নমঃ || 1০০ ||

ওং জলক্রীডা সমাসক্ত গোপী
বস্ত্রাপহর কায় নমঃ
ওং পুণ্য় শ্লোকায় নমঃ
ওং তীর্ধ কৃতে নমঃ
ওং বেদ বেদ্য়ায় নমঃ
ওং দয়ানিধয়ে নমঃ
ওং সর্ব তীর্ধাত্মকায় নমঃ
ওং সর্বগ্র হরূপিণে নমঃ
ওং ওং পরাত্পরায় নমঃ || 1০8 ||
শ্রী অনংত পদ্মনাভ অষ্টোত্তর শতনামাবলি সংপূর্ণম

108 Names of Anantha Padmanabha Swamy in English

om krsnaya namah
om kamalanathaya namah
om vasudevaya namah
om sanatanaya namah
om vasudevatmajaya namah
om punyaya namah
om lilamanusa vigrahaya namah
om vatsa kaustubhadharaya namah
om yasodavatsalaya namah
om hariye namah || 10 ||

om caturbhujatta sakrasigada namah
om sankhambujayudhayuja namah
om devakinandanaya namah
om srisaya namah
om nandagopapriyatmajaya namah
om yamunaveda samharine namah
om balabhadra priyanujaya namah
om putanajivita haraya namah
om sakatasura bhanjanaya namah
om nandavrajajananandine namah || 20 ||

om saccidananda vigrahaya namah
om navanita viliptangaya namah
om anaghaya namah
om navanitaharaya namah
om mucukunda prasadakaya namah
om sodasastri sahasresaya namah
om tribhangine namah
om madhurakrutaye namah
om sukavagamrtabdindave namah || 30 ||

om govindaya namah
om yoginampataye namah
om vatsavaticaraya namah
om anantaya namah
om dhenukasura bhanjanaya namah
om trnikrta trnavartaya namah
om yamalarjuna bhanjanaya namah
om uttalottalabhetre namah
om tamalasyamala krtiye namah
om gopagopisvaraya namah
om yogine namah
om kotisurya samaprabhaya namah || 40 ||

om ilapataye namah
om paranjyotise namah
om yadavendraya namah
om yadudvahaya namah
om vanamaline namah
om pitavasane namah
om parijatapaharakaya namah
om govarthanaca loddartre namah
om gopalaya namah
om sarvapalakaya namah || 50 ||

om ajaya namah
om niranjanaya namah
om kamajanakaya namah
om kanjalocanaya namah
om madhughne namah
om madhuranathaya namah
om dvarakanayakaya namah
om baline namah
om brndavananta sancarine namah || 60 ||

tulasidamabhusanaya namah
om samantakamanerhartre namah
om naranarayanatmakaya namah
om kujja krsnambaradharaya namah
om mayine namah
om parama purusaya namah
om mustikasura canura namah
om mallayuddavisaradaya namah
om samsaravairine namah
om kamsaraye namah
om muraraye namah || 70 ||

om narakantakaya namah
om krisnavyasana karsakaya namah
om sisupalasira ccetre namah
om duryodana kulantakaya namah
om vidurakruravaradaya namah
om visvarupapradarsakaya namah
om satyavace namah
om satyasankalpaya namah
om satyabhamarataya namah
om jayine namah
om subhadra purvajaya namah || 80 ||

om visnave namah
om bhismamukti pradayakaya namah
om jagadgurave namah
om jagannathaya namah
om venunada visaradaya namah
om vrsabhasura vidvamsine namah
om banasura karantakrte namah
om yudhistira pratistatre namah
om barhibarha vatamsakaya namah
om pardhasaradiye namah || 90 ||

om avyaktaya namah
om gitamrta mahodhadhiye namah
om kaliya phanimanikyaram namah
om jita sripadambujaya namah
om damodaraya namah
om yanna bhoktre namah
om danavendra vinasakaya namah
om narayanaya namah
om parabrahmane namah
om pannagasana vahanaya namah || 100 ||

om jalakrida samasakta gopi
vastrapahara kaya namah
om punya slokaya namah
om tirdha krte namah
om veda vedyaya namah
om dayanidhaye namah
om sarva tirdhatmakaya namah
om sarvagra harupine namah
om om paratparaya namah || 108 ||

sri ananta padmanabha astottara satanamavali sampurnam

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *