Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Category: Hindu Mantras

Home / (Page 2)

Shri Vallabha Namavali Lyrics in Tamil: ॥ ஶ்ரீவல்லப⁴நாமாவளீ ॥ அவிர்பா⁴வ-ப்ரகரணம் 1। ஶ்ரீவல்லபா⁴ய நம: । 2। ஸதா³நந்தா³ய நம: । 3। ஸச்சிதா³நந்த³விக்³ரஹாய நம: । 4। தை³வோத்³தா⁴ரப்ரயத்நாத்மநே நம: । 5।…

Shri Vallabha Namavali Lyrics in Telugu: ॥ శ్రీవల్లభనామావలీ ॥ అవిర్భావ-ప్రకరణమ్ ౧। శ్రీవల్లభాయ నమః । ౨। సదానన్దాయ నమః । ౩। సచ్చిదానన్దవిగ్రహాయ నమః । ౪। దైవోద్ధారప్రయత్నాత్మనే నమః । ౫।…

Shri Vallabha Namavali Lyrics in Oriya: ॥ ଶ୍ରୀଵଲ୍ଲଭନାମାଵଲୀ ॥ ଅଵିର୍ଭାଵ-ପ୍ରକରଣମ୍ ୧। ଶ୍ରୀଵଲ୍ଲଭାୟ ନମଃ । ୨। ସଦାନନ୍ଦାୟ ନମଃ । ୩। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଵିଗ୍ରହାୟ ନମଃ । ୪। ଦୈଵୋଦ୍ଧାରପ୍ରୟତ୍ନାତ୍ମନେ ନମଃ । ୫।…

Shri Vallabha Namavali Lyrics in Malayalam: ॥ ശ്രീവല്ലഭനാമാവലീ ॥ അവിര്‍ഭാവ-പ്രകരണം 1। ശ്രീവല്ലഭായ നമഃ । 2। സദാനന്ദായ നമഃ । 3। സച്ചിദാനന്ദവിഗ്രഹായ നമഃ । 4। ദൈവോദ്ധാരപ്രയത്നാത്മനേ നമഃ । 5।…

Shri Vallabha Namavali Lyrics in Kannada: ॥ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭನಾಮಾವಲೀ ॥ ಅವಿರ್ಭಾವ-ಪ್ರಕರಣಮ್ 1। ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ । 2। ಸದಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ । 3। ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ । 4। ದೈವೋದ್ಧಾರಪ್ರಯತ್ನಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । 5।…

Shri Vallabha Namavali Lyrics in Punjabi: ਅਵਿਰ੍ਭਾਵ-ਪ੍ਰਕਰਣਮ੍ ੧। ਸ਼੍ਰੀਵਲ੍ਲਭਾਯ ਨਮਃ । ੨। ਸਦਾਨਨ੍ਦਾਯ ਨਮਃ । ੩। ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ । ੪। ਦੈਵੋਦ੍ਧਾਰਪ੍ਰਯਤ੍ਨਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ । ੫। ਪ੍ਰਾਕਟ੍ਯਾਨਨ੍ਦਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।…

Shri Vallabha Namavali Lyrics in Gujarati: ॥ શ્રીવલ્લભનામાવલી ॥ અવિર્ભાવ-પ્રકરણમ્ ૧। શ્રીવલ્લભાય નમઃ । ૨। સદાનન્દાય નમઃ । ૩। સચ્ચિદાનન્દવિગ્રહાય નમઃ । ૪। દૈવોદ્ધારપ્રયત્નાત્મને નમઃ । ૫।…

Shri Vallabha Namavali Lyrics in Bengali: ॥ শ্রীবল্লভনামাবলী ॥ অবির্ভাব-প্রকরণম্ ১। শ্রীবল্লভায় নমঃ । ২। সদানন্দায় নমঃ । ৩। সচ্চিদানন্দবিগ্রহায় নমঃ । ৪। দৈবোদ্ধারপ্রয়ত্নাত্মনে নমঃ । ৫।…

Shri Vallabha Namavali Lyrics in Hindi: ॥ श्रीवल्लभनामावली ॥ अविर्भाव-प्रकरणम् १। श्रीवल्लभाय नमः । २। सदानन्दाय नमः । ३। सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः । ४। दैवोद्धारप्रयत्नात्मने नमः । ५।…