Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Devyashtakam Lyrics in English

Devyashtakam Lyrics in English

100 Views

devyaṣṭakam Lyrics in English:

sriganesaya namah ।
mahadevim mahasaktim bhavanim bhavavallabham ।
bhavartibhañjanakarim vande tvam lokamataram ॥ 1॥

bhaktapriyam bhaktigamyam bhaktanam kirtivardhikam ।
bhavapriyam satim devim vande tvam bhaktavatsalam ॥ 2॥

annapurnam sadapurnam parvatim parvapujitam ।
mahesvarim vrsaruḍham vande tvam paramesvarim ॥ 3॥

kalaratrim maharatrim moharatrim janesvarim ।
sivakantam sambhusaktim vande tvam jananimumam ॥ 4॥

jagatkartrim jagaddhatrim jagatsamharakarinim ।
munibhih samstutam bhadram vande tvam moksadayinim ॥ 5॥

devaduhkhaharamambam sada devasahayakam ।
munidevaih sadasevyam vande tvam devapujitam ॥ 6॥

trinetram saṅkarim gaurim bhogamoksapradam sivam ।
mahamayam jagadbijam vande tvam jagadisvarim ॥ 7॥

saranagatajivanam sarvaduhkhavinasinim ।
sukhasampatkaram nityam vande tvam prakrtim param ॥ 8॥

saranagatajivanam sarvaduhkhavinasinim ।
sukhasampatkaram nityam vande tvam prakrtim param ॥ 9॥

devyastakamidam punyam yoganandena nirmitam ।
yah pathedbhaktibhavena labhate sa param sukham ॥ 10॥

iti yoganandaviracitam sridevyastakam sampurnam ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *