Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Kalidasa Gangashtakam Lyrics in Punjabi | ਗਙ੍ਗਾਸ਼੍ਟਕਂ ਕਾਲਿਦਾਸਕਤਮ੍

ਗਙ੍ਗਾਸ਼੍ਟਕਂ ਕਾਲਿਦਾਸਕਤਮ੍ Lyrics in Punjabi:

ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ॥
ਨਮਸ੍ਤੇऽਸ੍ਤੁ ਗਙ੍ਗੇ ਤ੍ਵਦਙ੍ਗਪ੍ਰਸਙ੍ਗਾਦ੍ਭੁਜਂ ਗਾਸ੍ਤੁਰਙ੍ਗਾਃ ਕੁਰਙ੍ਗਾਃ ਪ੍ਲਵਙ੍ਗਾਃ ।
ਅਨਙ੍ਗਾਰਿਰਙ੍ਗਾਃ ਸਸਙ੍ਗਾਃ ਸ਼ਿਵਾਙ੍ਗਾ ਭੁਜਙ੍ਗਾਧਿਪਾਙ੍ਗੀਕਤਾਙ੍ਗਾ ਭਵਨ੍ਤਿ ॥ ੧॥

ਨਮੋ ਜਹ੍ਨੁਕਨ੍ਯੇ ਨ ਮਨ੍ਯੇ ਤ੍ਵਦਨ੍ਯੈਰ੍ਨਿਸਰ੍ਗੇਨ੍ਦੁਚਿਹ੍ਨਾਦਿਭਿਰ੍ਲੋਕਭਰ੍ਤੁਃ ।
ਅਤੋऽਹਂ ਨਤੋऽਹਂ ਸਤੋ ਗੌਰਤੋਯੇ ਵਸਿਸ਼੍ਠਾਦਿਭਿਰ੍ਗੀਯਮਾਨਾਭਿਧੇਯੇ ॥ ੨॥

ਤ੍ਵਦਾਮਜ੍ਜਨਾਤ੍ਸਜ੍ਜਨੋ ਦੁਰ੍ਜਨੋ ਵਾ ਵਿਮਾਨੈਃ ਸਮਾਨਃ ਸਮਾਨੈਰ੍ਹਿ ਮਾਨੈਃ ।
ਸਮਾਯਾਤਿ ਤਸ੍ਮਿਨ੍ਪੁਰਾਰਾਤਿਲੋਕੇ ਪੁਰਦ੍ਵਾਰਸਂਰੁਦ੍ਧਦਿਕ੍ਪਾਲਲੋਕੇ ॥ ੩॥

ਸ੍ਵਰਾਵਾਸਦਮ੍ਭੋਲਿਦਮ੍ਭੋਪਿ ਰਮ੍ਭਾਪਰੀਰਮ੍ਭਸਮ੍ਭਾਵਨਾਧੀਰਚੇਤਾਃ ।
ਸਮਾਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼ਤੇ ਤ੍ਵਤ੍ਤਟੇ ਵਕ੍ਸ਼ਵਾਟੀਕੁਟੀਰੇ ਵਸਨ੍ਨੇਤੁਮਾਯੁਰ੍ਦਿਨਾਨਿ ॥ ੪॥

ਤ੍ਰਿਲੋਕਸ੍ਯ ਭਰ੍ਤੁਰ੍ਜਟਾਜੂਟਬਨ੍ਧਾਤ੍ਸ੍ਵਸੀਮਾਨ੍ਤਭਾਗੇ ਮਨਾਕ੍ਪ੍ਰਸ੍ਖਲਨ੍ਤਃ ।
ਭਵਾਨ੍ਯਾ ਰੁਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਢਸਾਪਨ੍ਤਭਾਵਾਤ੍ਕਰੇਣਾਹਤਾਸ੍ਤਵਤ੍ਤਰਙ੍ਗਾ ਜਯਨ੍ਤਿ ॥ ੫॥

ਜਲੋਨ੍ਮਜ੍ਜਦੈਰਾਵਤੋਦ੍ਦਾਨਕੁਮ੍ਭਸ੍ਫੁਰਤ੍ਪ੍ਰਸ੍ਖਲਤ੍ਸਾਨ੍ਦ੍ਰਸਿਨ੍ਦੂਰਰਾਗੇ ।
ਕ੍ਕਚਿਤ੍ਪਦ੍ਮਿਨੀਰੇਣੁਭਙ੍ਗੇ ਪ੍ਰਸਙ੍ਗੇ ਮਨਃ ਖੇਲਤਾਂ ਜਹ੍ਨੁਕਨ੍ਯਾਤਰਙ੍ਗੇ ॥ ੬॥

ਭਵਤ੍ਤੀਰਵਾਨੀਰਵਾਤੋਤ੍ਥਧੂਲੀਲਵਸ੍ਪਰ੍ਸ਼ਤਸ੍ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼ਣਂ ਕ੍ਸ਼ੀਣਪਾਪਃ ।
ਜਨੋऽਯਂ ਜਗਤ੍ਪਾਵਨੇ ਤ੍ਵਤ੍ਪ੍ਰਸਾਦਾਤ੍ਪਦੇ ਪੌਰੁਹੂਤੇऽਪਿ ਧਤ੍ਤੇऽਵਹੇਲਾਮ੍ ॥ ੭॥

ਤ੍ਰਿਸਨ੍ਧ੍ਯਾਨਮਲ੍ਲੇਖਕੋਟੀਰਨਾਨਾਵਿਧਾਨੇਕਰਤ੍ਨਾਂਸ਼ੁਬਿਮ੍ਬਪ੍ਰਭਾਭਿਃ ।
ਸ੍ਫੁਰਤ੍ਪਾਦਪੀਠੇ ਹਠੇਨਾਸ਼੍ਟਮੂਰ੍ਤੇਰ੍ਜਟਾਜੂਟਵਾਸੇ ਨਤਾਃ ਸ੍ਮਃ ਪਦਂ ਤੇ ॥ ੮॥

ਇਦਂ ਯਃ ਪਠੇਦਸ਼੍ਟਕਂ ਜਹ੍ਨੁਪੁਤ੍ਰ੍ਯਾਸ੍ਰਿਕਾਲਂ ਕਤਂ ਕਾਲਿਦਾਸੇਨ ਰਮ੍ਯਮ੍ ।
ਸਮਾਯਾਸ੍ਯਤੀਨ੍ਦ੍ਰਾਦਿਭਿਰ੍ਗੀਯਮਾਨਂ ਪਦਂ ਕੈਸ਼ਵਂ ਸ਼ੈਸ਼ਵਂ ਨੋ ਲਭੇਤ੍ਸਃ ॥ ੯॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਕਾਲਿਦਾਸਕਤਂ ਗਙ੍ਗਾਸ਼੍ਟਕਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top