Information

List of Temples in Kashi | List of Temples in Varanasi

Vishveshvar Linga – Vishwanath Ji
Mangaleshwar – Shankatha Ghat
Aatmavishveshwar – Shankatha Ghat
Kukuteshwar – Durga Kund
Triparneshwar – Durga Kung
Kaleshwar – Dandpani Gali
Kaalmadhav – Kath Ki Haveli
Prayageshwar – Dashashwamedh Ghat
Angarkeshwar – Ganesh Ghat
Aangneshwar – Ganesh Ghat
Upshanteshwar – Ganesh Ghat
Prameshwar – Shanktha Ghat
Harishchandeshwar – Shankatha Ji
Vashistheshwar – Shankatha Ji
Kedareshwar – Kedar Ghat
Neelkantheswar – Neelkantha
Onkareshwar – Chittanpura
Kasheshwar – Trilochan
Shri Mahamritunjay Ji – Maidagin
Shukreshwar – Kalika Gali

Shri Kashi Vishwanath Temple

Add Comment

Click here to post a comment