Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Madana Mohana Ashtakam Lyrics in English

Madana Mohana Ashtakam Lyrics in English

248 Views

madanamohanāṣṭakam Lyrics in English:

jaya sankhagadadhara nilakalevara pitapatambara dehi padam ।
jaya candanacarcita kundalamandita kaustubhasobhita dehi padam ॥ 1 ॥

jaya pankajalocana maravimohana papavikhandana dehi padam ।
jaya venuninadaka rasaviharaka vankima sundara dehi padam ॥ 2 ॥

jaya dhiradhurandhara adbhutasundara daivatasevita dehi padam ।
jaya visvavimohana manasamohana samsthitikarana dehi padam ॥ 3 ॥

jaya bhaktajanasraya nityasukhalaya antimabandhava dehi padam ।
jaya durjanasasana keliparayana kaliyamardana dehi padam ॥ 4 ॥

jaya nityaniramaya dinadayamaya cinmaya madhava dehi padam ।
jaya pamarapavana dharmaparayana danavasudana dehi padam ॥ 5 ॥

jaya vedavidamvara gopavadhupriya vṛndavanadhana dehi padam ।
jaya satyasanatana durgatibhañjana sajjanarañjana dehi padam ॥ 6 ॥

jaya sevakavatsala karunasagara vañchitapuraka dehi padam ।
jaya putadharatala devaparatpara sattvagunakara dehi padam ॥ 7 ॥

jaya gokulabhusana kamsanisudana satvatajivana dehi padam ।
jaya yogaparayana samsṛtivarana brahmanirañjana dehi padam ॥ 8 ॥

॥ iti srimadanamohanastakam sampurnam ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *