Ashtaka

Prithvidhararajaputryashtakam Lyrics in Gujarati | પૃથ્વીધરરાજપુત્ર્યષ્ટકમ્

પૃથ્વીધરરાજપુત્ર્યષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati:

જ્ઞાત્વાપિ દોષાન્વિષયેષુ શબ્દરસાદિમેષ્વપ્રતિબદ્ધતર્ષમ્ ।
આકારમાત્રાત્પરહંસરૂપં માં પાહિ પૃથ્વીધરરાજપુત્રિ ॥ ૧॥

વિવેકવૈરાગ્યશમાદિષટ્કમુમુક્ષુતાગન્ધલવાનભિજ્ઞમ્ ।
નક્તન્દિવં સ્વોદરપૂરણેચ્છું માં પાહિ પુથ્વીધરરાજપુત્રિ ॥ ૨॥

કાષાયવસ્ત્રેણ કરાત્તદણ્ડકમણ્ડલુભ્યાં જપમાલયા ચ ।
વિભ્રામયન્તં ગૃહિણાં કદમ્બં માં પાહિ પૃથ્વીધરરાજપુત્રિ ॥ ૩॥

વેદાન્તવાક્યાનિ મુધોચ્ચરન્તં તદર્થજાતં બહુ વર્ણયન્તમ્ ।
કદાપિ ન ધ્યાતપરાત્મતત્ત્વં માં પાહિ પૃથ્વીધરરાજપુત્રિ ॥ ૪॥

સુવર્ણતન્તૂજ્જ્વલચેલકામં યાનેષુ માનેષુ વિવૃદ્ધરાગમ્ ।
અઙ્ગીકૃતાનેકસુમિત્રશત્રું માં પાહિ પૃથ્વીધરરાજપુત્રિ ॥ ૫॥

ભોગા અનેકા મનસાપ્યલભ્યા ભૂયાસુરિત્યન્વહમીહમાનમ્ ।
ગુરૂત્તમારાધનદૂરચિત્તં માં પાહિ પૃથ્વીધરરાજપુત્રિ ॥ ૬॥

કુતો યતેરસ્ય શરીરમાનધનાભિમાનઃ સતતં દુરન્તઃ ।
અશેષલોકૈરિતિ નિન્દ્યમાનં માં પાહિ પુથ્વીધરરાજપુત્રિ ॥ ૭॥

નિવારિતાશેષમહાઘવૃન્દૈરવ્યાજકારુણ્યસુધાતરઙ્ગૈઃ ।
અપાઙ્ગપાતૈરવલોકયન્તી માં પાહિ પૂરથ્વીધરરાજપુત્રિ ॥ ૮॥

ઇદં હિ પૃથ્વીધરરાજપુત્રીપાદારવિન્દાર્પિતમાનસેન ।
કર્મન્દિના નિર્મિતમષ્ટકં યઃ પઠેત્સ ભૂયાદખિલેષ્ટગેહમ્ ॥ ૯॥

ઇતિ શૃઙ્ગેરિ શ્રીજગદ્ગુરુ શ્રીસચ્ચિદાનન્દશિવાભિનવનૃસિંહ-
ભારતીસ્વામિભિઃ વિરચિતં શ્રીપૃથ્વીધરરાજપુત્ર્યષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ।