Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Renuka Ashtakam by Vishnudas Lyrics in English

Renuka Ashtakam by Vishnudas Lyrics in English

157 Views

Vishnudas Renuka Ashtakam Lyrics in English:

॥ renukastaka marathi sri visnu dasakrta ॥

sri ganesaya namaḥ ।

laksa-koti-candakirna-supracamda vilapati ।
amba camdravadanabimba diptimaji lopati ।
simha-sikhara-acalavasi mulapitha nayika ।
dharma-artha-kama-moksa kalpavrksa renuka ॥ 1॥

akarna arunavarna netra sravanim divya kumdale ।
dolatati puspahara bhara phara datale ।
astadamdi bajubamdi kamkanadi mudrika ।
dharma-artha-kama-moksa kalpavrksa renuka ॥ 2॥

imdranila-padmaraga-pacahira vegala ।
payaghola-boramala-camdrahara vegala ।
paimjanadi bhusaneca lopalyati paduka ।
dharma-artha-kama-moksa kalpavrksa renuka ॥ 3॥

imdra-camdra-visnu-brahma-naradadi vamditi ।
adi-anta thavahina adisakti bhagavati ।
pracamda camdamumda khamdavikhamdakari ambika ।
dharma-artha-kama-moksa kalpavrksa renuka ॥ 4॥

parvatagravasi paksi amba ! amba ! bolati ।
visala salavrksa ranim bhavani dhyani dolati ।
avatara krtyasara jada-mudadi taraka ।
dharma-artha-kama-moksa kalpavrksa renuka ॥ 5॥

anamta brahmamda poti purvamukham baisali ।
anamtaguna anamtasakti visvajanani bhasali ।
savyabhagi datta-atri vamabhagi kalika ।
dharma-artha-kama-moksa kalpavrksa renuka ॥ 6॥

pavitra matrksetra dhanya vasa punya asramim ।
ambadarsanasa bhakta abhakta yeti asramim ।
mhanuni visnudasa nijalabha pavala phuka ॥

dharma-artha-kama-moksa kalpavrksa renuka ॥ 7॥

॥ sri renukarpanamastu ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *