Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shonadrinatha Ashtakam Lyrics in Gujarati | Shonadrinathashtakam

Shonadri Natha Ashtakam Lyrics in Gujarati:

|| શોણાદ્રિનાથાષ્ટકમ્ ||

શિવાય રુદ્રાય શિવાર્ચિતાય મહાનુભાવાય મહેશ્વરાય ।
સોમાય સૂક્ષ્માય સુરેશ્વરાય શોણાદ્રિનાથાય નમઃશિવાય || ૧ ||

દિક્પાલનાથાય વિભાવનાય ચન્દ્રાર્ધચૂડાય સનાતનાય ।
સંસારદુઃખાર્ણવતારણાય શોણાદ્રિનાથાય નમઃશિવાય || ૨ ||

જગન્નિવાસાય જગદ્ધિતાય સેનાનિનાથાય જયપ્રદાય ।
પૂર્ણાય પુણ્યાય પુરાતનાય શોણાદ્રિનાથાય નમઃશિવાય || ૩ ||

વાગીશવન્દ્યાય વરપ્રદાય ઉમાર્ધદેહાય ગણેશ્વરાય ।
ચન્દ્રાર્કવૈશ્વાનરલોચનાય શોણાદ્રિનાથાય નમઃશિવાય || ૪ ||

રથાધિરૂઢાય રસાધરાય વેદાશ્વયુક્તાય વિધિસ્તુતાય ।
ચન્દ્રાર્કચક્રાય શશિપ્રભાય શોણાદ્રિનાથાય નમઃશિવાય || ૫ ||

વિરિઞ્ચિસારથ્યવિરાજિતાય ગિરીન્દ્રચાપાય ગિરીશ્વરાય ।
ફાલાગ્નિનેત્રાય ફણીશ્વરાય શોણાદ્રિનાથાય નમઃશિવાય || ૬ ||

ગોવિન્દબાણાય ગુણત્રયાય વિશ્વસ્ય નાથાય વૃષધ્વજાય ।
પુરસ્ય વિધ્વંસનદીક્ષિતાય શોણાદ્રિનાથાય નમઃશિવાય || ૭ ||

જરાદિવર્જ્યાય જટાધરાય અચિન્ત્યરૂપાય હરિપ્રિયાય ।
ભક્તસ્ય પાપૌઘવિનાશનાય શોણાદ્રિનાથાય નમઃશિવાય || ૮ ||

સ્તુતિં શોણાચલેશસ્ય પઠતાં સર્વસિદ્ધિદમ્ ।
સર્વસમ્પત્પ્રદં પુંસાં સેવન્તાં સર્વતો જનાઃ || ૯ ||

|| શુભમસ્તુ ||

Shonadrinatha Ashtakam Lyrics in Gujarati | Shonadrinathashtakam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top