Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Dakshinamurtyashtakam 2 Lyrics in Gujarati | શ્રીદક્ષિણામૂર્ત્યષ્ટકમ્ ૨

શ્રીદક્ષિણામૂર્ત્યષ્ટકમ્ ૨ Lyrics in Gujarati:

પાયય જનમિમમમૃતં દુર્લભમિતરસ્ય લોકસ્ય ।
નતજનપારનદીક્ષિત મેધાધીદક્ષિણામૂર્તે ॥ ૧॥

સ્તોતું વા નેતું વા જડવિષયાસક્તહૃન્ન શક્રોમિ ।
નૈસર્ગિકી કુરુ કૃપાં મયિ વટતટવાસ દક્ષિણામૂર્તે ॥ ૨॥

સ્ફુરતુ મમ હૃદિ તનુસ્તે પુસ્તકમુદ્રાક્ષમાલિકાકુમ્ભાન્ ।
દધતી ચન્દ્રાર્ધલસચ્છીર્ષા શ્રીદક્ષિણામૂર્તે ॥ ૩॥

સહમાન દક્ષિણાનન સહમાનવિહીનમત્કમન્તુતતીઃ ।
સહમાનત્વં ત્યજ વા યુક્તં કુર્વત્ર યદ્વિભાતિ તવ ॥ ૪॥

મેધાપ્રજ્ઞે જન્મમૂકોઽપિ લોકઃ પ્રાપ્નોત્યઙ્ઘ્રિં પૂજયન્યસ્ય લોકે ।
તં પાદામ્ભોજાતનમ્રામરાલિં મેધાપ્રજ્ઞાદક્ષિણામૂર્તિમીડે ॥ ૫॥

ગઙ્ગાનિર્ઝરિણી હિમાદ્રિકુહરાદ્યદ્વત્સુધાંશોઃ પ્રભા
નિર્ગચ્છત્યતિવેગતઃ કમપિ ચ ત્યક્ત્વા પ્રયત્નં મુહુઃ ।
તદ્વદ્યત્પદભક્તવક્ત્રકુહરાદ્વાણી જવાન્નિસરેત્
તં વન્દે મુનિવૃન્દવન્દ્યચરણં શ્રીદક્ષિણાસ્યં મુદા ॥ ૬॥

અપ્પિત્તાર્કશશાઙ્કનેત્રમગજાસંલિઙ્ગિતાઙ્ગં કૃપા-
વારાશિં વિધિવિષ્ણુમુખ્યદિવિજૈઃ સંસેવિતાઙ્ઘ્રિં મુદા ।
નન્દીશપ્રમુખૈર્ગણૈઃ પરિવૃતં નાગાસ્યષડ્વક્ત્રયુ-
ક્પાર્શ્વં નીલગલં નમામિ વટભૂરુણ્મૂલવાસં શિવમ્ ॥ ૭॥

શીતાંશુપ્રતિમાનકાન્તિવપુષં પીતામ્બુરાશ્યાદિભિ-
ર્મૌનીન્દ્રૈઃ પરિચિન્ત્યમાનમનિશં મોદાદ્ધૃદમ્ભોરુહે ।
શાન્તાનઙ્ગકટાક્ષિભાસિનિટિલં કાન્તાર્ધકાયં વિભું
વન્દે ચિત્રચરિત્રમિન્દુમુકુટં ન્યગ્રોધમૂલાશ્રયમ્ ॥ ૮॥

ઇતિ શૃઙ્ગેરિ શ્રીજગદ્ગુરુ શ્રીસચ્ચિદાનન્દશિવાભિનવનૃસિંહ-
ભારતીસ્વામિભિઃ વિરચિતં શ્રીદક્ષિણામૂર્ત્યષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top