Ashtaka

Shri Gokuleshashtakam 2 Lyrics in Gujarati | શ્રીગોકુલેશાષ્ટકમ્ ૨

શ્રીગોકુલેશાષ્ટકમ્ ૨ Lyrics in Gujarati:

પ્રાણાધિકપ્રેષ્ઠભવજ્જનાનાં ત્વદ્વિપ્રયોગાનલતાપિતાનામ્ ।
સમસ્તસન્તાપનિવર્તકં યદ્રૂપં નિજં દર્શય ગોકુલેશ ॥ ૧॥

ભવદ્વિયોગોરગદંશભાજાં પ્રત્યઙ્ગમુદ્યદ્વિષમૂર્ચ્છિતાનામ્ ।
સઞ્જીવનં સમ્પ્રતિ તાવકાનાં રૂપં નિજં દર્શય ગોકુલેશ ॥ ૨॥

આકસ્મિકત્વદ્વિરહાન્ધકારસઞ્છાદિતાશેષનિદર્શનાનામ્ ।
પ્રકાશકં ત્વજ્જનલોચનાનાં રૂપં નિજં દર્શય ગોકુલેશ ॥ ૩॥

સ્વમન્દિરાસ્તીર્ણવિચિત્રવર્ણં સુસ્પર્શમૃદ્વાસ્તરણે નિષણ્ણમ્ ।
પૃથૂપધાનાશ્રિતપૃષ્ઠભાગં રૂપં નિજં દર્શય ગોકુલેશ ॥ ૪॥

સન્દર્શનાર્થાગતસર્વલોકવિલોચનાસેચનકં મનોજ્ઞમ્ ।
કૃપાવલોકહિતતત્પ્રસાદં રૂપં નિજં દર્શય ગોકુલેશ ॥ ૫॥

યત્સર્વદા ચર્વિતનાગવલ્લીરસપ્રિયં તદ્રસરક્તદન્તમ્ ।
નિજેષુ તચ્ચર્વિતશેષદં ચ રૂપં નિજં દર્શય ગોકુલેશ ॥ ૬॥

પ્રતિક્ષણં ગોકુલસુન્દરીણામતૃપ્તિમલ્લોચનપાનપાત્રમ્ ।
સમસ્તસૌન્દર્યરસૌઘપૂર્ણં રૂપં નિજં દર્શય ગોકુલેશ ॥ ૭॥

ક્વચિત્ક્ષણં વૈણિકદત્તકર્ણં કદાચિદુદ્ગાનકૃતાવધાનમ્ ।
સહાસવાચઃ ક્વ ચ ભાષમાણં રૂપં નિજં દર્શય ગોકુલેશ ॥ ૮॥

શ્રીગોકુલેશાષ્ટકમિષ્ટદાતૃશ્રદ્ધાન્વિતો યઃ પઠિતીતિ નિત્યમ્ ।
પશ્યત્પવશ્યં સ તદીયરૂપં નિજૈકવશ્યં કુરુતે ચ હૃષ્ટઃ ॥ ૯॥

ઇતિ શ્રીકૃષ્ણરાયવિરચિતં શ્રીગોકુલેશાષ્ટકં સમાપ્તમ્ ।