Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Gomatyambashtakam Lyrics in English

Shri Gomatyambashtakam Lyrics in English

118 Views

śrīgomatyambāṣṭakam Lyrics in English:

Om sriganesaya namah ॥

bhukailase manojne bhuvanavanavṛte nagatirthopakanthe
ratnaprakaramadhye ravicandramahayogapithe nisannam ।
samsaravyadhivaidyam sakalajananutam sankhapadmarcitanghrim
gomatyambasametam hariharavapusam sankaresam namami ॥

laksmivaninisevitambujapadam lavanyasobham sivam
laksmivallabhapadmasambhavanutam lambodarollasinim ।
nityam kausikavandyamanacaranam hrinkaramantrojjvalam
sripunnagavanesvarasya mahisim dhyayetsada gomatim ॥ 1॥

devim danavarajadarpaharinim devendrasampatpradam
gandharvoragayaksasevitapadam srisailamadhyasthitam ।
jaticampakamallikadikusumaih samsobhitanghridvayam
sripunnagavanesvarasya mahisim dhyayetsada gomatim ॥ 2॥

udyatkotivikartanadyutinibham maurvim bhavambhonidheh
udyattarakanathatulyavadanamudyotayantim jagat ।
hastanyastasukapranaḷasahitam harsapradamambikam
sripunnagavanesvarasya mahisim dhyayetsada gomatim ॥ 3॥

kalyanim kamaniyamurtisahitam karpuradipojjvalam
karnantayatalocanam kaḷaravam kamesvarim sankarim ।
kasturitilakojjvalam sakarunam kaivalyasaukhyapradam
sripunnagavanesvarasya mahisim dhyayetsada gomatim ॥ 4॥

vaiḍuryadisamastaratnakhacite kalyanasimhasane
sthitva’sesajanasya palanakarim srirajarajesvarim ।
bhaktabhistaphalapradam bhayaharam bhanḍasya yuddhotsukam
sripunnagavanesvarasya mahisim dhyayetsada gomatim ॥ 5॥

sailadhisasutam sarojanayanam sarvaghavidhvamsinim
sanmargasthitalokaraksanaparam sarvesvarim sambhavim ।
nityam naradatumburuprabhṛtibhirvinavinodasthitam
sripunnagavanesvarasya mahisim dhyayetsada gomatim ॥ 6॥

paparanyadavanalam prabhajatam bhagyapradam bhaktidam
bhaktapatkulasailabhedanapavim pratyaksamurtim param ।
markanḍeyaparasaradimunibhih samstuyamanamumam
sripunnagavanesvarasya mahisim dhyayetsada gomatim ॥ 7॥

svetaranyanivasinim pratidinam stotrena purnananam
tvatpadambujasaktapurnamanasam stoketarestapradam ।
nanavadyavaibhavasobhitapadam narayanasyanujam meter?
sripunnagavanesvarasya mahisim dhyayetsada gomatim ॥ 8॥

iti srigomatyambastakam sampurnam ।

iti sivam ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *