Ashtaka

Shri Govardhanashtakam 1 Lyrics in Bengali | শ্রীগোবর্ধনাষ্টকম্ ১

শ্রীগোবর্ধনাষ্টকম্ ১ Lyrics in Bengali:

প্রথমং শ্রীগোবর্ধনাষ্টকং
নমঃ শ্রীগোবর্ধনায় ।
গোবিন্দাস্যোত্তংসিত বংশীক্বণিতোদ্য-
ল্লাস্যোত্কণ্ঠামত্তময়ূরব্রজবীত ।
রাধাকুণ্ডোত্তুঙ্গতরঙ্গাঙ্কুরিতাঙ্গ
প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্ধন পূর্ণাম্ ॥ ১॥

য়স্যোত্কর্ষাদ্ বিস্মিতধীভির্ব্রজদেবী
বৃন্দৈর্বর্ষং বণিতমাস্তে হরিদাস্যম্ ।
চিত্রৈর্যুঞ্জন স দ্যুতিপুঞ্জৈরখিলাশাং
প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্ধন পূর্ণাম্ ॥ ২॥

বিন্দদ্ভির্যো মন্দিরতাং কন্দরবৃন্দৈঃ
কন্দৈশ্চেন্দোর্বন্ধুভিরানন্দয়তীশম্ ।
বৈদূর্যাভৈর্নির্ঝরতোয়ৈরপি সোঽয়ং
প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্ধন পূর্ণাম্ ॥ ৩॥

শশ্বদ্বিশ্বালঙ্করণালঙ্কৃতিমেধ্যৈঃ
প্রেম্ণা ধৌতৈর্ধাতুভিরুদ্দীপিতসানো ।
নিত্যাক্রন্দত্কন্দর বেণুধ্বনিহর্ষাত্
প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্ধন পূর্ণাম্ ॥ ৪॥

প্রাজ্যা রাজির্যস্য বিরাজত্যুপলানাং
কৃষ্ণেনাসৌ সন্ততমধ্যাসিতমধ্যা ।
সোঽয়ং বন্ধুর্বন্ধুরধর্মা সুরভাণাং
প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্ধন পূর্ণাম্ ॥ ৫॥

নির্ধুন্বানঃ সংহৃতিহেতুং ঘনবৃন্দং
জিত্বা জভারাতিমসম্ভাবিতবাধম্ ।
স্বানাং বৈরং য়ঃ কিল নির্যাপিতবান্ সঃ
প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্ধন পূর্ণাম্ ॥ ৬॥

বিভ্রাণো য়ঃ শ্রীভুজদণ্ডোপরিভর্তুশ্-
ছত্রীভাবং নাম য়থার্থং স্বমকার্ষীত্ ।
কৃষ্ণোপজ্ঞং য়স্য মখস্তিষ্ঠতি সোঽয়ং
প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্ধন পূর্ণাম্ ॥ ৭॥

গান্ধর্বায়াঃ কেলিকলাবান্ধব কুঞ্জে
ক্ষুণ্ণৈস্তস্যাঃ কঙ্কণহারৈঃ প্রয়তাঙ্গ ।
রাসক্রীডামণ্ডিতয়োপত্যকয়াঢ্য
প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্ধন পূর্ণাম্ ॥ ৮॥

অদ্রোশ্রেণীশেখর পদ্যাষ্টকমেতত্
কৃষ্ণাম্ভোদপ্রেষ্ঠ পঠেদ্ য়স্তব দেহী ।
প্রেমানন্দং তুন্দিলয়ন্ ক্ষিপ্রমমন্দং
তং হর্ষেণ স্বীকুরুতাং তে হৃদয়েশঃ ॥ ৯॥

ইতি শ্রীরূপগোস্বামিবিরচিতস্তবমালায়াং মত্তময়ূরাখ্যং
প্রথমং শ্রীগোবর্ধনাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।