Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Gurudevashtakam Lyrics in Gujarati | શ્રીગુરુદેવાષ્ટકમ્

શ્રીગુરુદેવાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati:

સંસારદાવાનલલીઢલોક
ત્રાણાય કારુણ્યઘનાઘનત્વમ્ ।
પ્રાપ્તસ્ય કલ્યાણગુણાર્ણવસ્ય
વન્દે ગુરોઃ શ્રીચરણારવિન્દમ્ ॥ ૧॥

મહાપ્રભોઃ કીર્તનનૃત્યગીત
વાદિત્રમદ્યન્મનસો રસેન ।
રોમાઞ્ચકમ્પાશ્રુતરઙ્ગભાજો
વન્દે ગુરોઃ શ્રીચરણારવિન્દમ્ ॥ ૨॥

શ્રીવિગ્રહારાધનનિત્યનાના
શૃઙ્ગારતન્મન્દિરમાર્જનાદૌ ।
યુક્તસ્ય ભક્તાંશ્ચ નિયુઞ્જતોઽપિ
વન્દે ગુરોઃ શ્રીચરણારવિન્દમ્ ॥ ૩॥

ચતુર્વિધશ્રીભગવત્પ્રસાદ
સ્વાદ્વન્નતૃપ્તાન્ હરિભક્તસઙ્ઘાન્ ।
કૃત્વૈવ તૃપ્તિં ભજતઃ સદૈવ
વન્દે ગુરોઃ શ્રીચરણારવિન્દમ્ ॥ ૪॥

શ્રીરાધિકામાધવયોરપાર
માધુર્યલીલાગુણરૂપનામ્નામ્ ।
પ્રતિક્ષણાસ્વાદનલોલુપસ્ય
વન્દે ગુરોઃ શ્રીચરણારવિન્દમ્ ॥ ૫॥

નિકુઞ્જયૂનો રતિકેલિસિદ્ધ્યૈ
યા યાલિભિર્યુક્તિરપેક્ષણીયા ।
તત્રાતિદાક્ષ્યાદતિવલ્લભસ્ય
વન્દે ગુરોઃ શ્રીચરણારવિન્દમ્ ॥ ૬॥

સાક્ષાદ્ધરિત્વેન સમસ્તશાસ્ત્રૈ-
રુક્તસ્તથા ભાવ્યત એવ સદ્ભિઃ ।
કિન્તો પ્રભોર્યઃ પ્રિય એવ તસ્ય
વન્દે ગુરોઃ શ્રીચરણારવિન્દમ્ ॥ ૭॥

યસ્ય પ્રસાદાદ્ભગવત્પ્રસાદો
યસ્યાપ્રસાદાન્ ન ગતિઃ કુતોઽપિ ।
ધ્યાયન્ સ્તુવંસ્તસ્ય યશસ્ત્રિસન્ધ્યં
વન્દે ગુરોઃ શ્રીચરણારવિન્દમ્ ॥ ૮॥

શ્રીમદ્ગુરોરષ્ટકમેતદુચ્ચૈ-
ર્બ્રાહ્મે મુહૂર્તે પઠતિ પ્રયત્નાત્ ।
યસ્તેન વૃન્દાવનનાથ સાક્ષાત્
સેવૈવ લભ્યા જુષણોઽન્ત એવ ॥ ૯॥

Shri Gurudevashtakam Lyrics in Gujarati | શ્રીગુરુદેવાષ્ટકમ્

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top