Ashtaka

Shri Narasimhabharatipadashtakam Lyrics in Gujarati | શ્રીનરસિંહભારતીપાદાષ્ટકમ્

શ્રીનરસિંહભારતીપાદાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati:

શ્રીકીર્તિપ્રતિભાનાં ભવનં ભવિતા યદીયપદનત્યા
તાન્દાસીકૃતભૂપાન્વન્દે નરસિંહભારતીપાદાન્ ॥ ૧॥

ચિત્રં યન્મુખચન્દ્રાલોકાદ્વિકસન્તિ ચિત્તપદ્માનિ ।
શિષ્યાણામનિશં તાન્વન્દે નરસિંહભારતીપાદાન્ ॥ ૨॥

સરસાન્કવિતાસારાન્વર્ષત્યાસ્યેષુ નમ્રજનતાયાઃ ।
યદપાઙ્ગવારિદસ્તાન્વન્દે નરસિંહભારતીપાદાન્ ॥ ૩॥

એનઃપર્વતભેદે શતકોટિધુરં દધાતિ યદ્ભક્તિઃ ।
પાપાબ્ધિબાડવાંસ્તાન્વન્દે નરસિંહભારતીપાદાન્ ॥ ૪॥

યદ્વાક્શ્રુતિર્નરાણાં ભવસાગરતારણે નૌકા ।
શીલિતનિગમાન્તાંસ્તાન્વન્દે નરસિંહભારતીપાદાન્ ॥ ૫॥

ત્રાસિતકામગજેન્દ્રાન્સ્વવચશ્ચાતુર્યતોષિતાર્યજનાન્ ।
ક્રોધાહિવૈનતેયાન્વન્દે નરસિંહભારતીપાદાન્ ॥ ૬॥

વિતરણધિક્કૃતકર્ણાન્ક્ષમયા નિર્ધૂતમેદિનીગર્વાન્ ।
વિરતિવિધૂતાર્યશુકાન્વન્દે નરસિંહભારતીપાદાન્ ॥ ૭॥

યત્પાદામ્બુજભક્તિસ્તત્ત્વપ્રાસાદગમનનિઃશ્રેણી ।
તાન્નતસુખાબ્ધિચન્દ્રાન્વન્દે નરસિંહભારતીપાદાન્ ॥ ૮॥

ભૂષિતવિભાણ્ડકાત્મજજનિભૂમીન્કીર્તિરાજિતદિગન્તાન્ ।
વિશ્વોત્તંસિતપાદાન્વન્દે નરસિંહભારતીપાદાન્ ॥ ૯॥

સ્તુતિમેનાં ગુરુકૃપયા રચિતામવનાવહર્નિશં પઠતામ્ ।
કરુણાનીરધયઃ સ્યુર્હૃષ્ટા નરસિંહભારતીપાદાઃ ॥ ૧૦॥

ઇતિ શૃઙ્ગેરિ શ્રીજગદ્ગુરુ શ્રીસચ્ચિદાનન્દશિવાભિનવનૃસિંહ-
ભારતીસ્વામિભિઃ વિરચિતં શ્રીનરસિંહભારતીપાદાષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ।