Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Parasurama Ashtakam 2 Lyrics in English

Shri Parasurama Ashtakam 2 Lyrics in English

63 Views

śrīparaśurāmāṣṭakam 2 Lyrics in English:

acarya radhesyama avasthi “rasendu” krtam

srimadbhagavatparasuramaya namah ।

vipravamsavatamsam sada naumyaham
renukanandanam jamadagne prabho ।
drohakrodhagni vaikastatam lopakam
renukanandanam vandate sarvada ॥ 1॥

ksatradustantakam vai karasyam dhanum
rajateyasya haste kutharam prabho ।
phullaraktabja netram sada bhasvaram
renukanandanam vandate sarvada ॥ 2॥

tejasam subhradeham visalau karau
svetayajnopavitam sadadharakam ।
divyabhale tripundram jatajuvaram
renukanandanam vandate sarvada ॥ 3॥

bhaktapalam krpalam krpasagaram
raudrarupam karalam suraih vanditaih ।
janmato brahmacari vratidharakah
renukanandanam vandate sarvada ॥ 4॥

jnanavijnanasaktisca bhandarakah
vedayuddhesu vidyasu parangatah ।
vasamahendrasaile sivaradhakah
renukanandanam vandate sarvada ॥ 5॥

jnanadata vidhata sada bhutale
papasantapakastadi samharakah ।
divyabhavyatmakam purnam yogisvaram
renukanandanam vandate sarvada ॥ 6॥

artaduhkhadikanam sadaraksakah
bhitadaityadikanam sada nasakah ।
tringunah saptakrtvatubhurdattakah
renukanandanam vandate sarvada ॥ 7॥

silakarunyarupam dayasagaram
bhaktidam kirtidam santidam moksadam ।
visvamayaparam bhaktasamraksakam
renukanandanam vandate sarvada ॥ 8॥

bhargavasyastakam nityam pratah sayam pathennarah ।
tasya sarvabhayam nasti bhargavasya prasadatah ॥

iti acarya radhesyama avasthi “rasendu” krtam
sriparasuramastakam sampurnam ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *