Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Pitambara Ashtakam Lyrics in Tamil | ஶ்ரீபீதாம்ப³ராஷ்டகம்

Shri Pitambara Ashtakam Lyrics in Tamil | ஶ்ரீபீதாம்ப³ராஷ்டகம்

39 Views

ஶ்ரீபீதாம்ப³ராஷ்டகம் Lyrics in Tamil:

ஜ்ஞேயம் நித்யம் விஶுத்³த⁴ம் யத³பி நுதிஶதைர்போ³தி⁴தம் வேத³வாக்யை:
ஸச்சித்³ரூபம் ப்ரஸந்நம் விலஸிதமகி²லம் ஶக்திரூபேண ஜ்ஞாதும் ।
ஶக்யம் சைதாம் ப்ரஜுஷ்டாம் ப⁴வவிலயகரீம் ஶுத்³த⁴ஸம்வித்ஸ்வரூபாம்
நாம்நா பீதாம்ப³ராட்⁴யாம் ஸததஸுக²கரீம் நௌமி நித்யம் ப்ரஸந்நாம் ॥ 1॥

கௌ³ராபா⁴ம் ஶுப்⁴ரதே³ஹாம் த³நுஜகுலஹராம் ப்³ரஹ்மரூபாம் துரீயாம்
வஜ்ரம் பாஶம் ச ஜிஹ்வாமஸுரப⁴யகரீம் லௌஹப³த்³தா⁴ம் க³தா³க்²யாம் ।
ஹஸ்தைர்நித்யம் வஹந்தீம் த்³விஜவரமுகுடாம் ஸ்வர்ணஸிம்ஹாஸநஸ்தா²ம்
நாம்நா பீதாம்ப³ராட்⁴யாம் ஸததஸுக²கரீம் நௌமி நித்யம் ப்ரஸந்நாம் ॥ 2॥

கௌர்மரூபம் விதா⁴த்ரீம் க்ருʼதயுக³ஸமயே ஸ்தப்³த⁴ரூபாம் ஸ்தி²ராக்²யாம்
ஹாரித்³ரே தி³வ்யதே³ஹாம் விபு³த⁴க³ணநுதாம் விஷ்ணுநா வந்தி³தாம் தாம் ।
ஆநர்சு: ஸ்கந்த³முக்²யா: ஸ்மரஹரமஹிலாம் தாரகே ஸம்விவ்ருʼத்³தே⁴
நாம்நா பீதாம்ப³ராட்⁴யாம் ஸததஸுக²கரீம் நௌமி நித்யம் ப்ரஸந்நாம் ॥ 3॥

ஆதா⁴ரே தத்வரூபாம் த்ரிப³லயஸஹிதாம் யோகி³வ்ருʼந்தை:³ ஸுத்⁴யேயாம்
பீதாம் ருத்³ரேண ஸார்த⁴ ரதிரஸநிரதாம் சிந்தயித்வா மநோஜ்ஞாம் ।
க³த்³யம் பத்³யம் லப⁴ந்தே நவரஸப⁴ரிதம் ஸாந்த்³ரசந்த்³ராம்ஶுவர்ணா
நாம்நா பீதாம்ப³ராட்⁴யாம் ஸததஸுக²கரீம் நௌமி நித்யம் ப்ரஸந்நாம் ॥ 4॥

மாயாபீ³ஜம் மஹோக்³ரம் பஶுஜப⁴யஹரம் பூ⁴மியுக்தம் ஜபந்தி
புத்ரை: பௌத்ரை: ஸமேதா: ப்ரணிஹிதமநஸ: ப்ராப்ய போ⁴கா³ந் ஸமஸ்தாந் ।
லப்³த்⁴வா சாந்தே விமோக்ஷம் விக³தப⁴வப⁴யா மோத³மாநா ப⁴வந்தி
நாம்நா பீதாம்ப³ராட்⁴யாம் ஸததஸுக²கரீம் நௌமி நித்யம் ப்ரஸந்நாம் ॥ 5॥

த்⁴யாநம் மாதஸ்த்வதீ³யம் ஜபமநுஸததம் மந்த்ரராஜஸ்ய நித்யம் து³ஷ்டை:
க்ருʼத்யா ஸ்வரூபா ப³லக³ இதி க்ருʼதா ஆஶு ஶாந்திம் ப்ரயாந்தி ।
தஸ்மாதா³க்²யாம் த்வதீ³யாம் த்³விபு⁴ஜபரிணதாமுக்³ரவேஷாம் ஸுபீ⁴மாம்
நாம்நா பீதாம்ப³ராட்⁴யாம் ஸததஸுக²கரீம் நௌமி நித்யம் ப்ரஸந்நாம் ॥ 6॥

ஜப்த்வா பீ³ஜம் த்வதீ³யம் யதி³ தவ ஸுஜநோ யாதி வித்³வேஷிமத்⁴யே
ரூபம் த்³ருʼஷ்ட்வா ததீ³யம் ரிபுஜநஸகல: ஸ்தம்ப⁴நம் யாதி ஶீக்⁴ரம் ।
க³ர்வீ ஸர்வத்வமேதி ஶ்ரவணபத²க³தே நாமவர்ணே த்வதீ³யே
நாம்நா பீதாம்ப³ராட்⁴யாம் ஸததஸுக²கரீம் நௌமி நித்யம் ப்ரஸந்நாம் ॥ 7॥

ப்³ரஹ்மா விஷ்ணுர்மஹேஶோ ஜபதி தவ மநும் பா⁴வயுக்தம் மஹேஶி!
லப்³த்⁴வா காமம் ஸ்வரூபம் ஸமரஸநிரதா தி³வ்யபா⁴வம் ப⁴ஜந்தே ।
தாமேவாஹம் ப⁴வாநீம் ப⁴வஸுக²விரதோ பா⁴வயுக்தம் ஸ்மராமி
நாம்நா பீதாம்ப³ராட்⁴யாம் ஸததஸுக²கரீம் நௌமி நித்யம் ப்ரஸந்நாம் ॥ 8॥

த⁴ந்யாஸ்தே ப⁴க்தியுக்தா: ஸததஜபபரா ஹீநவர்ணேঽபி ஜாதா
வைமுக்²யே லக்³நசித்தா யத³பி குலபரா நோ ப்ரஶஸ்யா: கதா³சித் ।
இத்த²ம் ஸஞ்சிந்த்ய மாத: । ப்ரதிதி³நமமலம் நாமரூபம் த்வதீ³யம்
ஸர்வ ஸந்த்யஜ்ய நித்யம் ஸததப⁴யஹரே! கீர்தயே ஸர்வதா³ঽஹம் ॥ 9॥

ஸ்தோத்ரேணாঽநேந தே³வேஶி! க்ருʼபாம் க்ருʼத்வா மமோபரி ।
ப³க³லாமுகி²! மே சித்தே வாஸம் குரு ஸதா³ஶிவே! ॥ 10॥

ய: கஶ்சித் ப்ரபடே²ந்நித்யம் ப்ராதருத்தா²ய ப⁴க்தித: ।
தஸ்ய பீதாம்ப³ரா தே³வீ ஶீக்⁴ரம் துஷ்டிம் ஸமேஷ்யதி ॥ 11॥

ப்ரயதோ த்⁴யாநஸம்யுக்தோ ஜபாந்தே ய: படே²த் ஸுதீ:⁴ ।
த⁴நதா⁴ந்யாதி³ஸம்பந்ந: ஸாந்நித்⁴யம் ப்ராப்நுயாத்³ த்³ருதம் ॥ 12॥

ௐ இதி ஶ்ரீபீதாம்ப³ராஷ்டகம் ஸமாப்தம ।

இத³ம் ஶ்ரீபீதாம்ப³ராஷ்டகம் ஶ்ரீபரமஹம்ஸபரிவ்ராஜகாசார்யவர்யை:
ஶ்ரீஸ்வாமி பாதை³ரகாரி தேஷாம் ஶுப⁴ப்ரேரணயா த³தியாநக³ரஸ்ய
ஶ்ரீவநக²ண்டே³ஶ்வரஸ்ய ஸந்நிதௌ⁴ ஶ்ரீபீதாம்ப³ரப⁴க³வத்யா:
ஸ்தா²பநம் ஜ்யேஷ்ட²க்ருʼஷ்ணஸ்ய பஞ்சப்⁴யாம் திதௌ² ஸம்வத் 1992
வைக்ரமே கு³ருவாஸரே மஹதா ஸமாரோஹண ஜாதம் । அஸ்மிந் வர்ஷே 1997
வைஶாக²மாஸஸ்ய ஶுக்லஷஷ்ட்²யாம் பஞ்சமகவி நாமநி பர்வதஶிக²ரே
ஶ்ரீதாராப⁴க³வத்யா: பீட²ஸ்தா²நமபி தேஷாமேவாநுக்³ரஹேண ஸ்தா²பிதமபூ⁴த்,
தத³வஸரே ஶ்ரீதாராகர்பூரஸ்தோத்ரஸ்ய வ்யாக்²யாம் கர்தும் தைரேவ பரமாநுக்³ரஹ:
ப்ராத³ர்ஶி । பீட²த்³வயஸ்யாঽயமேவ புஸ்தகரூப: ஸங்க்ஷிப்தபரிசய: ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *