Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Shankaracharya Ashtakam Lyrics in Gujarati

Shri Shankaracharya Ashtakam Lyrics in Gujarati

58 Views

Adi Shankaracharya, the famous saint-philosopher, has composed many hymns and stotras on Advaita Vedanta themes. But he has also composed several devotional hymns on various Gods and Goddesses. The Stotras are now available in 9 Indian Scripts including Sanskrit, Telugu, Tamil, Hindi, Gujarati, Assamese, Bengali, Kannada and Malayalam.

Sri Shankaracharyashtakam in Gujarati:

|| શ્રીશઙ્કરાચાર્યાષ્ટકમ્ ||
શ્રીગણેશાય નમઃ ।
અથ શ્રીશઙ્કરાચાર્યાષ્ટકમ્ ।
ધર્મો બ્રહ્મેત્યુભયવિષયં જ્ઞાપયત્યેવ વેદો
નાયં લોકે પુરુષમતિજઃ કાવ્યકલ્પાનુકલ્પઃ ।
પ્રામાણ્યં ચ સ્વયમિહ ભવેદિત્યનૂદ્દિષ્ટવન્તં
ભાષ્યાચાર્યં પ્રણમત સદા શઙ્કરં ન્યાસિવર્યમ્ || ૧ ||

ધર્મો નિત્યં વિધિવિષયતો જ્ઞાપયત્યેષ વેદ-
સ્તસ્મિન્નિષ્ઠા દ્વિવિધમુદિતા કામજાકામજાભ્યામ્ ।
કામ્યં કર્મ ત્રિદિવભુવનાયેત્યનૂદ્દિષ્ટવન્તં
ભાષ્યાચાર્યં પ્રણમત સદા શઙ્કરં ન્યાસિવર્યમ્ || ૨ ||

કામાપેતં ભવતિ મનસઃ શોધનાયાત્ર લોકે
તસ્માન્નૂનં વિવિદિષતિ ના સાધનૈઃ સંયુતઃ સન્ ।
તસ્માદ્ધર્મં ચરત મનુજા ઇત્યનૂદ્દિષ્ટવનતં
ભાષ્યાચાર્યં પ્રણમત સદા શઙ્કરં ન્યાસિવર્યમ્ || ૩ ||

વેદો યસ્મિન્ વિધિમુખભિદા ષડ્વિધઃ શાસ્ત્રસિદ્ધો
વૈધો ભેદો દશહતશતં પૂર્વતન્ત્રે પ્રસિદ્ધઃ ।
ધર્માદ્યર્થઃ પ્રમિતિપુરતશ્ચેત્યનૂદ્દિષ્ટવન્તં
ભાષ્યાચાર્યં પ્રણમત સદા શઙ્કરં ન્યાસિવર્યમ્ || ૪ ||

અદ્વૈતાર્થગ્રહણપટુતાં પૂર્વતન્ત્રાનુકૂલં
શાસ્ત્રાજ્જ્ઞાત્વા કુરુત સુધિયો ધર્મચર્યાં યથાર્થમ્ ।
નોચેત્કષ્ટં નરકગમનં ચેત્યનૂદ્દિષ્ટવન્તં
ભાષ્યાચાર્યં પ્રણમત સદા શઙ્કરં ન્યાસિવર્યમ્ || ૫ ||

દ્વૈતં મિથ્યા યદિ ભવતિ ચેત્પ્રાપ્યતેઽદ્વૈતસિદ્ધિ-
સ્તસ્યાઃ પ્રાપ્ત્યૈ પ્રથમમધુના સાધ્યતે દ્વૈતનિષ્ઠમ્ ।
મિથ્યાત્વં યચ્છ્રુતિશતગતં ચેત્યનૂદ્દિષ્ટવન્તં
ભાષ્યાચાર્યં પ્રણમત સદા શઙ્કરં ન્યાસિવર્યમ્ || ૬ ||

નાના નેહેત્યુપદિશતિ વાગ્દ્વૈતમિથ્યાત્વસિદ્ધ્યૈ
દ્વૈતં મિથ્યા પરિમિતિગતેર્દૃશ્યતઃ સ્વપ્નવત્સ્યાત્ ।
એવંરૂપા હ્યનુમિતિમિતિશેત્યનૂદ્દિષ્ટવન્તં
ભાષ્યાચાર્યં પ્રણમત સદા શઙ્કરં ન્યાસિવર્યમ્ || ૭ ||

એવં મિથ્યા જગદિદમિતિ જ્ઞાયતાં નિશ્ચયેન
બ્રહ્માહં ચેત્યલમનુભવઃ પ્રાપ્યતાં વેદવાક્યાત્ ।
શાન્તો ભૂયાત્ તદનુ ચ સુખં ચેત્યનૂદ્દિષ્ટવન્તં
શાન્ત્યાનન્દઃ પ્રણમતિ યતિઃ શઙ્કરાચાર્યમૂર્તિમ્ || ૮ ||

શાન્ત્યાનન્દસરસ્વત્યા કૃતં શાઙ્કરમષ્ટકમ્ ।
યઃ પઠેદ્ભક્તિસંયુક્તઃ સ સર્વાં સિદ્ધિમાપ્નુયાત્ || ૯ ||

ઇતિ શ્રીપરમહંસપરિવ્રાજકાચાર્યશ્રીશાન્ત્યાનન્દસરસ્વતિવિરચિતં
શ્રીશઙ્કરાચાર્યાષ્ટકં સમાપ્તમ્ ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *