Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Venkatesha Mangalashtakam 2 Lyrics in Gujarati

Shri Venkatesha Mangalashtakam 2 Lyrics in Gujarati

72 Views

Sri Venkatesha Mangala Ashtakam 2 Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીવેઙ્કટેશમઙ્ગલાષ્ટકમ્ ૨ ॥

જમ્બૂદ્વીપગશેષશૈલભુવનઃ શ્રીજાનિરાદ્યાત્મજઃ
તાર્ક્ષ્યાહીશમુખાસનસ્ત્રિભુવનસ્થાશેષલોકપ્રિયઃ
શ્રીમત્સ્વામિસરઃસુવર્ણમુખરીસંવેષ્ટિતઃ સર્વદા
શ્રીમદ્વેઙ્કટભૂપતિર્મમ સુખં દદ્યાત્ સદા મઙ્ગલમ્ ॥ ૧॥

સન્તપ્તામલજાતરૂપરચિતાગારે નિવિષ્ટઃ સદા
સ્વર્ગદ્વારકવાટતોરણયુતઃ પ્રાકારસપ્તાન્વિતઃ ।
ભાસ્વત્કાઞ્ચનતુઙ્ગચારુગરુડસ્તમ્ભે પતત્પ્રાણિનાં
સ્વપ્રે વક્તિ હિતાહિતં સુકરુણો દદ્યાત્ સદા મઙ્ગલમ્ ॥ ૨॥

અત્યુચ્ચાદ્રિવિચિત્રગોપુરગણૈઃ પૂર્ણૈઃ સુવર્ણાચલૈઃ
વિસ્તીર્ણામલમણ્ટપાયુતયુતૈર્નાનાવનૈર્નિર્ભયૈઃ ।
પઞ્ચાસ્યેભવરાહખડ્ગમૃગશાર્દૂલાદિભિઃ શ્રીપતિઃ
નિત્યં વેદપરાયણસુકૃતિનાં દદ્યાત્ સદા મઙ્ગલમ્ ॥ ૩॥

ભેરીમઙ્ગલતુર્યગોમુખમૃદઙ્ગાદિસ્વનૈઃ શોભિતે
તન્ત્રીવેણુસુઘોષશૃઙ્ગકલહૈઃ શબ્દૈશ્ચ દિવ્યૈર્નિજૈઃ ।
ગન્ધર્વાપ્સરકિન્નરોરગનૃભિર્નૃત્યદ્ભિરાસેવ્યતે
નાનાવાહનગઃ સમસ્તફલદો દદ્યાત્ સદા મઙ્ગલમ્ ॥ ૪॥

યઃ શ્રીભાર્ગવવાસરે નિયમતઃ કસ્તૂરિકારેણુભિઃ
શ્રીમત્કુઙ્કુમકેસરામલયુતઃ કર્પૂરમુખ્યૈર્જલૈઃ ।
સ્નાતઃ પુણ્યસુકઞ્ચુકેન વિલસત્કાઞ્ચીકિરીટાદિભિઃ
નાનાભૂષણપૂગશોભિતતનુર્દદ્યાત્ સદા મઙ્ગલમ્ ॥ ૫ ॥

તીર્થં પાણ્ડવનામકં શુભકરં ત્વાકાશગઙ્ગા પરા
ઇત્યાદીનિ સુપુણ્યરાશિજનકાન્યાયોજનૈઃ સર્વદા ।
તીર્થં તુમ્બુરુનામકં ત્વઘહરં ધારા કુમારાભિધા
નિત્યાનન્દનિધિર્મહીધરવરો દદ્યાત્ સદા મઙ્ગલમ્ ॥ ૬॥

આર્તાનામતિદુસ્તરામયગણૈર્જન્માન્તરાઘૈરપિ
સઙ્કલ્પાત્ પરિશોધ્ય રક્ષતિ નિજસ્થાનં સદા ગચ્છતામ્ ।
માર્ગે નિર્ભયતઃ સ્વનામગૃણતો ગીતાદિભિઃ સર્વદા
નિત્યં શાસ્ત્રપરાયણૈઃ સુકૃતિનાં દદ્યાત્ સદા મઙ્ગલમ્ ॥ ૭॥

નિત્યં બ્રાહ્મણપુણ્યવર્યવનિતાપૂજાસમારાધનૈરત્નૈઃ
પાયસભક્ષ્યભોજ્યસુઘૃતક્ષીરાદિભિઃ સર્વદા ।
નિત્યં દાનતપઃપુરાણપઠનૈરારાધિતે વેઙ્કટક્ષેત્રે
નન્દસુપૂર્ણચિત્રમહિમા દદ્યાત્ સદા મઙ્ગલમ્ ॥ ૮॥

ઇત્યેતદ્વરમઙ્ગલાષ્ટકમિદં શ્રીવાદિરાજેશ્વરૈ-
રાખ્યાતં જગતામભીષ્ટફલદં સર્વાશુભધ્વંસનમ્ ।
માઙ્ગલ્યં સકલાર્થદં શુભકરં વૈવાહિકાદિસ્થલે
તેષાં મઙ્ગલશંસતાં સુમનસાં દદ્યાત્ સદા મઙ્ગલમ્ ॥ ૯॥

॥ ઇતિ શ્રીવાદિરાજતીર્થશ્રીચરણકૃતં શ્રીવેઙ્કટેશમઙ્ગલાષ્ટકમ્ ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *