Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Vidyatirtha Ashtakam Lyrics in Gujarati | Shri Vidyatirtha Slokam

Shri Vidyatirtha Ashtakam Lyrics in Gujarati | Shri Vidyatirtha Slokam

76 Views

Sri Vidya Atirtha Ashtakam Lyrics in Gujarati:

શ્રીવિદ્યાતીર્થાષ્ટકમ્
વર્ણચતુષ્ટયમેતદ્વિદ્યાતીર્થેતિ યસ્ય જિહ્વાગ્રે ।
વિલસતિ સદા સ યોગી ભોગી ચ સ્યાન્ન તત્ર સન્દેહઃ ॥ ૧॥

લમ્બિકાયોગનિરતમમ્બિકાપતિરૂપિણમ્ ।
વિદ્યાપ્રદં નતૌઘાય વિદ્યાતીર્થમહેશ્વરમ્ ॥ ૨॥

પાપગધકારસૂર્યં તાપામ્ભોધિપ્રવૃદ્ધબડવાગ્નિમ્ ।
નતહૃન્માનસહંસં વિદ્યાતીર્થં નમામિ યોગીશમ્ ॥ ૩॥

પદ્યાવલિર્મુખાબ્જાદયત્નતો નિઃસરેચ્છીઘ્રમ્ ।
હૃદ્યા યત્કૃપયા તં વિદ્યાતીર્થં નમામિ યોગીશમ્ ॥ ૪॥

ભક્ત્યા યત્પદપદ્મં ભજતાં યોગઃ ષડઙ્ગયુતઃ ।
સુલભસ્તં કરુણાબ્ધિં વિદ્યાતીર્થં નમામિ યોગીશમ્ ॥ ૫॥

હૃદ્યા વિદ્યા વૃણુતે યત્પદનમ્રં નરં શીઘ્રમ્ ।
તં કારુણ્યપયોધિં વિદ્યાતીર્થં નમામિ યોગીશમ્ ॥ ૬॥

વિદ્યાં દત્ત્વાવિદ્યાં ક્ષિપ્રં વારયતિ યઃ પ્રણમ્રાણામ્ ।
દયયા નિસર્ગયા તં વિદ્યાતીર્થં નમામિ યોગીશમ્ ॥

વિદ્યારણ્યપ્રમુખૈર્વિદ્યાપારઙ્ગતૈઃ સેવ્યમ્ ।
અદ્યાપિ યોગનિરતં વિદ્યાતીર્થં નમામિ યોગીશમ્ ॥ ૮॥

વિદ્યાતીર્થાષ્ટકમિદં પઠન્ભક્તિપુરઃસરમ્ ।
વિદ્યામનન્યસામાન્યાં પ્રાપ્ય મોદમવાપ્નુયાત્ ॥ ૯॥

ઇતિ શૃઙ્ગેરિ શ્રીજગદ્ગુરુ શ્રીસચ્ચિદાનન્દશિવાભિનવનૃસિંહ-
ભારતીસ્વામિભિઃ વિરચિતં શ્રીવિદ્યાતીર્થાષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *