Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Yugalakishorashtakam Lyrics in English | Shri Yugal Ashtakam

Shri Yugalakishorashtakam Lyrics in English | Shri Yugal Ashtakam

144 Views

Shri Yugal Kishor Ashtakam Text in English:

sriyugalakisorastakam

srimadrupagosvamiviracitam ।
navajaladharavidyudyotavarnau prasannau
vadananayanapadmau carucandravatamsau ।
alakatilakaphalau kesavesapraphullau
bhaja bhaja tu mano re radhikakrsnacandrau ॥ 1॥

vasanaharitanilau candanalepanangau
manimarakatadiptau svarnamalaprayuktau ।
kanakavalayahastau rasanatyaprasaktau
bhaja bhaja tu mano re radhikakrsnacandrau ॥ 2॥

atimatiharavesau rangabhangitribhangau
madhuramrdulahasyau kundalakirnakarnau ।
natavaravararamyau nrtyagitanuraktau
bhaja bhaja tu mano re radhikakrsnacandrau ॥ 3॥

vividhagunavidagdhau vandaniyau suvesau
manimayamakaradyaih sobhitangau sphurantau ।
smitanamitakataksau dharmakarmapradattau
bhaja bhaja tu mano re radhikakrsnacandrau ॥ 4॥

kanakamukutacudau puspitodbhusitangau
sakalavananivistau sundaranandapunjau ।
caranakamaladivyau devadevadisevyau
bhaja bhaja tu mano re radhikakrsnacandrau ॥ 5॥

atisuvalitagatrau gandhamalyairvirajau
kati kati ramaninam sevyamanau suvesau ।
munisuraganabhavyau vedasastradivijnau
bhaja bhaja tu mano re radhikakrsnacandrau ॥ 6॥

atisumadhuramurtau dustadarpaprasantau
sukharasavaradau dvau sarvasiddhipradanau ।
atirasavasamagnau gitavadyairvitanau
bhaja bhaja tu mano re radhikakrsnacandrau ॥ 7॥

agamanigamasarau srstisamharakarau
vayasi navakisorau nityavrndavanasthau ।
samanabhayavinasau papinastarayantau
bhaja bhaja tu mano re radhikakrsnacandrau ॥ 8॥

idam manoharam stotram sraddhaya yah pathennarah ।
radhikakrsnacandrau ca siddhidau natra samsayah ॥ 9॥

iti srimadrupagosvamiviracitam sriyugalakisorastakam sampurnam ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *