Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Slokas Stotras Vepanjeri | Sri Lakshmi Narayana Swamy Temple

Slokas Stotras Vepanjeri

Sudharsana Mala Gayathri Mantraha [to chant atleast 11 times]

Virat-VepanjeriOm Sahasrara Hoomphat
Om! Sreem! Hreem! Cleem!
Krishnaya Govindhaya Gopi Jana Vallabhaya
Paraya Parama Purushaya Paramathmane,
Para karma Manthra Yanthra Thanthra
Oushadha Asthra Sasthrani
Samhara Samhara Mruthyor Mochaya Mochaya
Om Namo Bhagavathe Maha Sudharsanaya
Deepthre Jwala Pareethaya
Sarvadhik Kshobhana Karaya Hoomphat
Parabrahmane Param Jyothise Namaha
Om Sudharsanaya Vidhmahe
Maha Jwalaya Dheemahee
Thanoo Chakraha Pracho Dhayath

Sudharsana Sathakshari Manthraha

Om Namo Bhagavathe Sudharsanaya Bobo Sudharsana
Dhushtam Dharaya Dharaya Dhuritham Hana Hana
Papam Dhaha Dhaha Rogam Mardhaya Mardhaya
Aarogyam Kuru Kuru Om Om Hram Hram
Hreem Hreem Hroom Hroom Phat Phat Dhaha Dhaha
Hana Hana Bheeshaya Bheeshaya Namaha

Sree Lakshmi Kubera Manthraha

Om Sreem Hreem Cleem Maha Ashta Iswarya Sampathu Aadhi Dhik
Maha Kubera Managala Sarva Bhagya Sudharsana Sanka Chakra
Padma Ghadhayudha Sree Lakshmi Narayana Dhevaya Namaha
Om Sreem Hreem Cleem Dhana Kubera Dhevaya Namaha
Om Sreem Hreem Cleem Gnana Kubera Dhevaya Namaha
Om Sreem Hreem Cleem Veera Kubera Dhevaya Namaha
Om Sreem Hreem Cleem Yoga Kubera Dhevaya Namaha
Om Sreem Hreem Cleem Sarva Sowbhagya Kubera Dhevaya Namaha
Om Sreem Hreem Cleem Sarva Thejesa Kubera Dhevaya Namaha
Om Sreem Hreem Cleem Jana Vasya Kubera Dhevaya Namaha
Om Sreem Hreem Cleem Kantha Sakthi Kubera Dhevaya Namaha
Om Sreem Hreem Cleem Jaya Vijaya Kubera Dhevaya Namaha
Om Sreem Hreem Cleem Iem Sree Lakshmeem
Kamala Dharinye Simha Vahinye Namaha

Akarshana Mantraha

Om Hram Hram Hreem Hreem Cleem Cleem Cleem
Jambhaya Jambhaya Amukam Akarshaya Akarshaya Mama Vasyam
Jreem Jreem Kuru Kuru Namaha

Sri Lakshmi Prapthi Mantraha

Om Sreem Hreem Cleem Hram Hram Sudharsana Chakra
Mama Gruhe Ashta Siddhim Kuru Kuru Iem Cleem Namaha

Dhanvanthari Mantraha

Om Namo Bhagavathe Vaasudhevaya
Dhanvantharaye Amrutha Kalasa Hasthaya
Sarvaamaya Nivaranaya
Thrylokya Nadhaya Sree Maha Vishnave Namaha

Nrishma Mantraha

Ugram Veeram Maha Vishnum
Jwalamtham Sarvatho Mukham
Nrishham Bheeshanam Badhram
Mruthyurmruthym Namamyaham

Sri Sudharsana Phala Sruthi Sloka [To chant 108 times Each]

 •  Sree Nidhihi Sree Varaha Sragvee Sree Lakshmi Kara Poojithaha
  Sree Rathaha Sree Vibhuhu Sindhu Kanya Pathi Radhoksha Jaha
 • Bhagya Prodo Maha Sathwo Viswathma Vigatha Jwaraha
  Sura Charyarchitho Vasyo Vasudhevo Vasu Pradhaha
 • Asritha Ghwoga Vidhwamsee Nithya Nandha Pradhayakaha
  Asuragno Maha Bhahuhu Bheem Karma Subha Pradhaha 
 • Poorna Bhodhaha Poorna Roopaha Poorna Kaamo Maha Dhyuthihi
  Poorna Manthraha Poorna Gathraha Poorna Shadgunya Vigrahaha
 • Nikilakarshana Patuhu Sarva Sammoha Karma Kruth
  Samsthambhana Karaha Sarva Bhoothochhatana Thathparaha
 • Sarvartha Siddhidho Dhatha Vidhatha Viswa Palakaha
  Virropaksho Maha Vakshaha Varishto Madhava Priyaha
 • Punya Keerthihi Paramarshee Nrisimho Nabhi Madhyagaha
  Yagnathma Yagna Sankalpo Yagna Kethurmaheswaraha
 • Jaya Seelo Jaya Kamshee Jatha Vedha Jaya Pradhaha
  Kavihi Kalyanadhaha Kamyo Mokshadho Mohanakruthihi
 • Sathaa Varthaha Kalanadhaha Kalaha Kalamayo Harihi
  Aroopo Roopa Sampanno Vikswa Roopo Viroopa Kruth

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top