Ayyappa Temples

Sri Dharma Sastha Bhujanga Stotram Lyrics in English

Sri Dharma Sastha Bhujanga Stotram in English:

॥ śrī dharmaśāstā bhujaṅga stōtram ॥
śritānanda cintāmaṇi śrīnivāsaṁ
sadā saccidānanda pūrṇaprakāśam |
udāraṁ sudāraṁ surādhāramīśaṁ
paraṁ jyōtirūpaṁ bhajē bhūtanātham || 1 ||

vibhuṁ vēdavēdāntavēdyaṁ variṣṭhaṁ
vibhūtipradaṁ viśrutaṁ brahmaniṣṭham |
vibhāsvatprabhāvaprabhaṁ puṣkalēṣṭaṁ
paraṁ jyōtirūpaṁ bhajē bhūtanātham || 2 ||

paritrāṇadakṣaṁ parabrahmasūtraṁ
sphuraccārugātraṁ bhavadhvāntamitram |
paraṁ prēmapātraṁ pavitraṁ vicitraṁ
paraṁ jyōtirūpaṁ bhajē bhūtanātham || 3 ||

parēśaṁ prabhuṁ pūrṇakāruṇyarūpaṁ
girīśādhipīṭhōjjvalaccārudīpam |
surēśādisaṁsēvitaṁ supratāpaṁ
paraṁ jyōtirūpaṁ bhajē bhūtanātham || 4 ||

harīśānasamyuktaśaktyēkavīraṁ
kirātāvatāraṁ kr̥pāpāṅgapūram |
kirīṭāvataṁsōjjvalat piñchabhāraṁ
paraṁ jyōtirūpaṁ bhajē bhūtanātham || 5 ||

guruṁ pūrṇalāvaṇyapādādikēśaṁ
garīyaṁ mahākōṭisūryaprakāśam |
karāmbhōruhanyastavētraṁ surēśaṁ
paraṁ jyōtirūpaṁ bhajē bhūtanātham || 6 ||

mahāyōgapīṭhē jvalantaṁ mahāntaṁ
mahāvākyasārōpadēśaṁ suśāntam |
maharṣipraharṣapradaṁ jñānakandaṁ
paraṁ jyōtirūpaṁ bhajē bhūtanātham || 7 ||

mahāraṇyamanmānasāntarnivāsān
ahaṅkāradurvārahiṁ-srā mr̥gādīn |
harantaṁ kirātāvatāraṁ carantaṁ [nihantaṁ] paraṁ jyōtirūpaṁ bhajē bhūtanātham || 8 ||

pr̥thivyādibhūta prapañcāntarasthaṁ
pr̥thagbhūtacaitanyajanyaṁ praśastam |
pradhānaṁ pramāṇaṁ purāṇaprasiddhaṁ
paraṁ jyōtirūpaṁ bhajē bhūtanātham || 9 ||

jagajjīvanaṁ pāvanaṁ bhāvanīyaṁ
jagadvyāpakaṁ dīpakaṁ mōhanīyam |
sukhādhāramādhārabhūtaṁ turīyaṁ
paraṁ jyōtirūpaṁ bhajē bhūtanātham || 10 ||

ihāmutra satsaukhyasampannidhānaṁ
mahadyōnimavyāhatātmābhidhānam |
ahaḥ puṇḍarīkānanaṁ dīpyamānaṁ
paraṁ jyōtirūpaṁ bhajē bhūtanātham || 11 ||

trikālasthitaṁ susthiraṁ jñānasaṁsthaṁ
tridhāma trimūrtyātmakaṁ brahmasaṁstham |
trayīmūrtimārticchidaṁ śaktiyuktaṁ
paraṁ jyōtirūpaṁ bhajē bhūtanātham || 12 ||

iḍāṁ piṅgalāṁ satsuṣumnāṁ viśantaṁ
sphuṭaṁ brahmarandhra svatantraṁ suśāntam |
dr̥ḍhaṁ nitya nirvāṇamudbhāsayantaṁ
paraṁ jyōtirūpaṁ bhajē bhūtanātham || 13 ||

aṇubrahmaparyanta jīvaikyabimbaṁ
guṇākāramatyantabhaktānukampam |
anarghaṁ śubhōdarkamātmāvalambaṁ
paraṁ jyōtirūpaṁ bhajē bhūtanātham || 14 ||

iti dharmaśāstā bhujaṅga stōtram |

Also Read:

Sri Dharma Sastha Bhujanga / Ayyappa Swamy Stotram Lyrics in Hindi | English | Kannada | Telugu | Tamil