Lakshmi Stotram

Sri Mahalaxmi Ashtothara Shathanaamavali Lyrics in Bengali

Sri Mahalaxmi Ashtothara Sathanamavali in Bengali:

ওং প্রকৃত্য়ৈ নমঃ
ওং বিকৃত্য়ৈ নমঃ
ওং বিদ্য়ায়ৈ নমঃ
ওং সর্বভূতহিতপ্রদায়ৈ নমঃ
ওং শ্রদ্ধায়ৈ নমঃ
ওং বিভূত্য়ৈ নমঃ
ওং সুরভ্য়ৈ নমঃ
ওং পরমাত্মিকায়ৈ নমঃ
ওং বাচে নমঃ
ওং পদ্মালয়ায়ৈ নমঃ ॥ 1০ ॥

ওং পদ্মায়ৈ নমঃ
ওং শুচ্য়ৈ নমঃ
ওং স্বাহায়ৈ নমঃ
ওং স্বধায়ৈ নমঃ
ওং সুধায়ৈ নমঃ
ওং ধন্য়ায়ৈ নমঃ
ওং হিরণ্ময়্য়ৈ নমঃ
ওং লক্ষ্ম্য়ৈ নমঃ
ওং নিত্য়পুষ্টায়ৈ নমঃ
ওং বিভাবর্য়ৈ নমঃ ॥ 2০ ॥

ওং অদিত্য়ৈ নমঃ
ওং দিত্য়ৈ নমঃ
ওং দীপ্তায়ৈ নমঃ
ওং বসুধায়ৈ নমঃ
ওং বসুধারিণ্য়ৈ নমঃ
ওং কমলায়ৈ নমঃ
ওং কাংতায়ৈ নমঃ
ওং কামাক্ষ্য়ৈ নমঃ
ওং ক্রোধসংভবায়ৈ নমঃ
ওং অনুগ্রহপরায়ৈ নমঃ ॥ 3০ ॥

ওং ঋদ্ধয়ে নমঃ
ওং অনঘায়ৈ নমঃ
ওং হরিবল্লভায়ৈ নমঃ
ওং অশোকায়ৈ নমঃ
ওং অমৃতায়ৈ নমঃ
ওং দীপ্তায়ৈ নমঃ
ওং লোকশোক বিনাশিন্য়ৈ নমঃ
ওং ধর্মনিলয়ায়ৈ নমঃ
ওং করুণায়ৈ নমঃ
ওং লোকমাত্রে নমঃ ॥ 4০ ॥

ওং পদ্মপ্রিয়ায়ৈ নমঃ
ওং পদ্মহস্তায়ৈ নমঃ
ওং পদ্মাক্ষ্য়ৈ নমঃ
ওং পদ্মসুংদর্য়ৈ নমঃ
ওং পদ্মোদ্ভবায়ৈ নমঃ
ওং পদ্মমুখ্য়ৈ নমঃ
ওং পদ্মনাভপ্রিয়ায়ৈ নমঃ
ওং রমায়ৈ নমঃ
ওং পদ্মমালাধরায়ৈ নমঃ
ওং দেব্য়ৈ নমঃ ॥ 5০ ॥

ওং পদ্মিন্য়ৈ নমঃ
ওং পদ্মগংথিন্য়ৈ নমঃ
ওং পুণ্য়গংধায়ৈ নমঃ
ওং সুপ্রসন্নায়ৈ নমঃ
ওং প্রসাদাভিমুখ্য়ৈ নমঃ
ওং প্রভায়ৈ নমঃ
ওং চংদ্রবদনায়ৈ নমঃ
ওং চংদ্রায়ৈ নমঃ
ওং চংদ্রসহোদর্য়ৈ নমঃ
ওং চতুর্ভুজায়ৈ নমঃ ॥ 6০ ॥

ওং চংদ্ররূপায়ৈ নমঃ
ওং ইংদিরায়ৈ নমঃ
ওং ইংদুশীতুলায়ৈ নমঃ
ওং আহ্লোদজনন্য়ৈ নমঃ
ওং পুষ্ট্য়ৈ নমঃ
ওং শিবায়ৈ নমঃ
ওং শিবকর্য়ৈ নমঃ
ওং সত্য়ৈ নমঃ
ওং বিমলায়ৈ নমঃ
ওং বিশ্বজনন্য়ৈ নমঃ ॥ 7০ ॥

ওং তুষ্ট্য়ৈ নমঃ
ওং দারিদ্র্য় নাশিন্য়ৈ নমঃ
ওং প্রীতিপুষ্করিণ্য়ৈ নমঃ
ওং শাংতায়ৈ নমঃ
ওং শুক্লমাল্য়াংবরায়ৈ নমঃ
ওং শ্রিয়ৈ নমঃ
ওং ভাস্কর্য়ৈ নমঃ
ওং বিল্বনিলয়ায়ৈ নমঃ
ওং বরারোহায়ৈ নমঃ
ওং য়শস্বিন্য়ৈ নমঃ ॥ 8০ ॥

ওং বসুংধরায়ৈ নমঃ
ওং উদারাংগায়ৈ নমঃ
ওং হরিণ্য়ৈ নমঃ
ওং হেমমালিন্য়ৈ নমঃ
ওং ধনধান্য় কর্য়ৈ নমঃ
ওং সিদ্ধয়ে নমঃ
ওং স্ত্রৈণ সৌম্য়ায়ৈ নমঃ
ওং শুভপ্রদায়ৈ নমঃ
ওং নৃপবেশ্ম গতানংদায়ৈ নমঃ
ওং বরলক্ষ্ম্য়ৈ নমঃ ॥ 9০ ॥

ওং বসুপ্রদায়ৈ নমঃ
ওং শুভায়ৈ নমঃ
ওং হিরণ্য়প্রাকারায়ৈ নমঃ
ওং সমুদ্র তনয়ায়ৈ নমঃ
ওং জয়ায়ৈ নমঃ
ওং মংগলায়ৈ নমঃ
ওং দেব্য়ৈ নমঃ
ওং বিষ্ণু বক্ষঃস্থল স্থিতায়ৈ নমঃ
ওং বিষ্ণুপত্ন্য়ৈ নমঃ
ওং প্রসন্নাক্ষ্য়ৈ নমঃ ॥ 1০০ ॥

ওং নারায়ণ সমাশ্রিতায়ৈ নমঃ
ওং দারিদ্র্য় ধ্বংসিন্য়ৈ নমঃ
ওং সর্বোপদ্রব বারিণ্য়ৈ নমঃ
ওং নবদুর্গায়ৈ নমঃ
ওং মহাকাল্য়ৈ নমঃ
ওং ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবাত্মিকায়ৈ নমঃ
ওং ত্রিকাল জ্ঞান সংপন্নায়ৈ নমঃ
ওং ভুবনেশ্বর্য়ৈ নমঃ ॥ 1০8 ॥

Also Read:

Sri Mahalaxmi Ashtothara Shathanaamavali Lyrics in Devanagari | English | Telugu | Kannada | Malayalam | Gujarati | Oriya | Bengali | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment