Saraswati Stotram

Sri Saraswathi Astothara Shatha Naamaavali

Om Saraswatyai Namaha
Om Mahabhadraayai Namaha
Om Maha mayaayai Namaha
Om Varapradaayai Namaha
Om Shripradaayasi Namaha
Om Padmanilayaayai Namaha
Om Padmaakshyai Namaha
Om Padma Vaktra kaayai Namaha
Om Shivanujaayai Namaha
Om Pustakabhrite Namaha
Om Gyanamudraayai Namaha
Om Ramaayai Namaha
Om Paraayai Namaha
Om Kaamarupayai Namaha

Sri Saraswathi Devi

Om Mahaa Vidyaayai Namaha
Om Mahaa Paataka naashinyai Namaha
Om Mahaa Shrayaayai Namaha
Om Maalinyai Namaha
Om Mahaa Bhogaayai Namaha
Om Mahaa Bhujaayai Namaha
Om Mahaa Bhaagaayai Namaha
Om Mahotsaahayai Namaha
Om Divyangaayai Namaha
Om Suravanditaayai Namaha
Om Mahakaalyai Namaha
Om Mahaapaashaayai Namaha

Om Mahakaaraayai Namaha
Om Chandravadanaayai Namaha
Om Chandralekhavibhushitaayai Namaha
Om Savityai Namaha
Om Surasaayai Namaha
Om Devyai Namaha
Om Divyaalankarabhushitaayai Namaha
Om Vagdevyai Namaha
Om Vasudaayai Namaha
Om Tivraayai Namaha
Om Mahabhadraayai Namaha
Om Mahabalaayai Namaha
Om Bhogadaayai Namaha
Om Bhaaratyai Namaha
Om Bhaamaayai Namaha
Om Govindaayai Namaha

Om Gomatyai Namaha
Om Shivaayai Namaha
Om Jatilaayai Namaha
Om Vindhyavaasayai Namaha
Om Vindhyachalaviraajitayai Namaha
Om Chandikaayai Namaha
Om Vaishnavyai Namaha
Om Brahmayai Namaha
Om Brahmagyanaikasaadhanaayai Namaha
Om Saudaaminyai Namaha
Om Sudhaamurtyai Namaha
Om Subhadraayai Namaha
Om Mahankushaayai Namaha

Om Sitaayai Namaha
Om Vimalaayai Namaha
Om Vishvaayai Namaha
Om Vidyunmalaayai Namaha
Om Vaishnavyai Namaha
Om Chandrikaayai Namaha
Om Brahmajayaayai Namaha
Om Mahaphalaayai Namaha
Om Trayimurtaye Namaha
Om Trikaalagynayai Namaha
Om Trigunaayai Namaha
Om Shaastrarupinyai Namaha
Om Shumbhaasura Pramathinyai Namaha
Om Shubhadaayai Namaha
Om Saratmikaayai Namaha
Om Rakta Beejanihanthryai Namaha
Om Chaamundayai Namaha
Om Ambikaayai Namaha
Om Mundakaayapraharanaayai Namaha

Om Dhoomralochanamardanaayai Namaha
Om Sarvadevathastutayai Namaha
Om Saumyaayai Namaha
Om Suraasura namaskrutaayai Namaha
Om Kaalaraatryai Namaha
Om Kalaadhaaraayai Namaha
Om Roopasaubhaagyadaayinyai Namaha
Om Surapujitaayai Namaha
Om Suvaasinyai Namaha
Om Sunaasaayai Namaha
Om Vinidraayai Namaha
Om Padmalochanaayai Namaha
Om Vidyaarupaayai Namaha
Om Vishaalaakshyai Namaha
Om Vaagdevyai Namaha
Om Varaarohaayai Namaha

Om Varaahyai Namaha
Om Vaarijaasanaayai Namaha
Om Chitraambaraayai Namaha
Om Chitragandhaayai Namaha
Om Chitramalyavibhushitaayai Namaha
Om Kanthaayai Namaha
Om Kaamapradaayai Namaha
Om Vandyaayai Namaha
Om Vidyadharasupoojitayai Namaha
Om Shwetasanaayai Namaha
Om Nilabhujaayai Namaha
Om Chaturvarga Phalapradayai Namaha
Om Chaturaanana Saamraajyaayai Namaha
Om Raktamadhyaayai Namaha
Om Niranjanaayai Namaha
Om Hamsaasanaayai Namaha
Om Nilajanghaayai Namaha
Om Brahmavishnushivaatmikaayai Namaha

Add Comment

Click here to post a comment