Shiva Stotram

Sri Shiva Pancharatna Stuti (Krishna Kritam) Lyrics in English

Shiva Pancharatna Stuti in English:

॥ śrī śiva pañcaratna stutiḥ (kr̥ṣṇa kr̥tam) ॥
śrīkr̥ṣṇa uvāca –
mattasindhuramastakōpari nr̥tyamānapadāmbujaṁ
bhaktacintitasiddhidānavicakṣaṇaṁ kamalēkṣaṇam |
bhuktimuktiphalapradaṁ bhavapadmajā:’cyutapūjitaṁ
kr̥ttivāsasamāśrayē mama sarvasiddhidamīśvaram || 1 ||

vittadapriyamarcitaṁ kr̥takr̥cchratīvratapaścaraiḥ
muktikāmibhirāśritairmunibhirdr̥ḍhāmalabhaktibhiḥ |
muktidaṁ nijapādapaṅkajasaktamānasayōgināṁ
kr̥ttivāsasamāśrayē mama sarvasiddhidamīśvaram || 2 ||

kr̥ttadakṣamakhādhipaṁ varavīrabhadragaṇēna vai
yakṣarākṣasamartyakinnaradēvapannagavanditam |
raktabhuggaṇanāthahr̥dbhramarāñcitāṅghrisarōruhaṁ
kr̥ttivāsasamāśrayē mama sarvasiddhidamīśvaram || 3 ||

naktanāthakalādharaṁ nagajāpayōdharanīrajā-
-liptacandanapaṅkakuṅkumapaṅkilāmalavigraham |
śaktimantamaśēṣasr̥ṣṭividhāyakaṁ sakalaprabhuṁ
kr̥ttivāsasamāśrayē mama sarvasiddhidamīśvaram || 4 ||

raktanīrajatulyapādapayōjasanmaṇinūpuraṁ
pattanatrayadēhapāṭanapaṅkajākṣaśilīmukham |
vittaśailaśarāsanaṁ pr̥thuśiñjinīkr̥tatakṣakaṁ
kr̥ttivāsasamāśrayē mama sarvasiddhidamīśvaram || 5 ||

yaḥ paṭhēcca dinē dinē stavapañcaratnamumāpatēḥ
prātarēva mayā kr̥taṁ nikhilāghatūlamahānalam |
tasya putrakalatramitradhanāni santu kr̥pābalāt
tē mahēśvara śaṅkarākhila viśvanāyaka śāśvata || 6 ||

iti śrīśivamahāpurāṇē śrīkr̥ṣṇakr̥ta śrīśivapañcaratnastutiḥ |

Also Read:

Sri Shiva Pancharatna Stuti (Krishna Kritam) Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil