Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Sri Vidyaranya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Tamil

Sri Vidyaranya Ashtottara Shatanama Stotram in Tamil:

॥ ஶ்ரீ வித்³யாரண்யாஷ்டோத்தரஶதனாம ஸ்தோத்ரம் ॥
வித்³யாரண்யமஹாயோகீ³ மஹாவித்³யாப்ரகாஶக꞉ |
ஶ்ரீவித்³யானக³ரோத்³த⁴ர்தா வித்³யாரத்னமஹோத³தி⁴꞉ || 1 ||

ராமாயணமஹாஸப்தகோடிமந்த்ரப்ரகாஶக꞉ |
ஶ்ரீதே³வீகருணாபூர்ண꞉ பரிபூர்ணமனோரத²꞉ || 2 ||

விரூபாக்ஷமஹாக்ஷேத்ரஸ்வர்ணவ்ருஷ்டிப்ரகல்பக꞉ |
வேத³த்ரயோல்லஸத்³பா⁴ஷ்யகர்தா தத்த்வார்த²கோவித³꞉ || 3 ||

ப⁴க³வத்பாத³னிர்ணீதஸித்³தா⁴ந்தஸ்தா²பனப்ரபு⁴꞉ |
வர்ணாஶ்ரமவ்யவஸ்தா²தா நிக³மாக³மஸாரவித் || 4 ||

ஶ்ரீமத்கர்ணாடராஜ்யஶ்ரீஸம்பத்ஸிம்ஹாஸனப்ரத³꞉ |
ஶ்ரீமத்³பு³க்கமஹீபாலராஜ்யபட்டாபி⁴ஷேகக்ருத் || 5 ||

ஆசார்யக்ருதபா⁴ஷ்யாதி³க்³ரந்த²வ்ருத்திப்ரகல்பக꞉ |
ஸகலோபனிஷத்³பா⁴ஷ்யதீ³பிகாதி³ப்ரகாஶக்ருத் || 6 ||

ஸர்வஶாஸ்த்ரார்த²தத்த்வஜ்ஞோ மந்த்ரஶாஸ்த்ராப்³தி⁴மந்த²ர꞉ |
வித்³வன்மணிஶிரஶ்ஶ்லாக்⁴யப³ஹுக்³ரந்த²விதா⁴யக꞉ || 7 ||

ஸாரஸ்வதஸமுத்³த⁴ர்தா ஸாராஸாரவிசக்ஷண꞉ |
ஶ்ரௌதஸ்மார்தஸதா³சாரஸம்ஸ்தா²பனது⁴ரந்த⁴ர꞉ || 8 ||

வேத³ஶாஸ்த்ரப³ஹிர்பூ⁴தது³ர்மதாம்போ³தி⁴ஶோஷக꞉ |
து³ர்வாதி³க³ர்வதா³வாக்³னி꞉ ப்ரதிபக்ஷேப⁴கேஸரீ || 9 ||

யஶோஜைவாத்ருகஜ்யோத்ஸ்னாப்ரகாஶிததி³க³ந்தர꞉ |
அஷ்டாங்க³யோக³னிஷ்ணாதஸ்ஸாங்க்²யயோக³விஶாரத³꞉ || 10 ||

ராஜாதி⁴ராஜஸந்தோ³ஹபூஜ்யமானபதா³ம்பு³ஜ꞉ |
மஹாவைப⁴வஸம்பன்ன ஔதா³ர்யஶ்ரீனிவாஸபூ⁴꞉ || 11 ||

திர்யகா³ந்தோ³லிகாமுக்²யஸமஸ்தபி³ருதா³ர்ஜக꞉ |
மஹாபோ⁴கீ³ மஹாயோகீ³ வைராக்³யப்ரத²மாஶ்ரய꞉ || 12 ||

ஶ்ரீமான்பரமஹம்ஸாதி³ஸத்³கு³ரு꞉ கருணானிதி⁴꞉ |
தப꞉ப்ரபா⁴வனிர்தூ⁴தது³ர்வாரகலிவைப⁴வ꞉ || 13 ||

நிரந்தரஶிவத்⁴யானஶோஷிதாகி²லகல்மஷ꞉ |
நிர்ஜிதாராதிஷட்³வர்கோ³ தா³ரித்³ர்யோன்மூலனக்ஷம꞉ || 14 ||

ஜிதேந்த்³ரியஸ்ஸத்யவாதீ³ ஸத்யஸந்தோ⁴ த்³ருட⁴வ்ரத꞉ |
ஶாந்தாத்மா ஸுசரித்ராட்⁴யஸ்ஸர்வபூ⁴தஹிதோத்ஸுக꞉ || 15 ||

க்ருதக்ருத்யோ த⁴ர்மஶீலோ தா³ந்தோ லோப⁴விவர்ஜித꞉ |
மஹாபு³த்³தி⁴ர்மஹாவீர்யோ மஹாதேஜா மஹாமனா꞉ || 16 ||

தபோராஶிர்ஜ்ஞானராஶி꞉ கள்யாணகு³ணவரிதி⁴꞉ |
நீதிஶாஸ்த்ரஸமுத்³த⁴ர்தா ப்ராஜ்ஞமௌளிஶிரோமணி꞉ || 17 ||

ஶுத்³த⁴ஸத்த்வமயோதீ⁴ரோ தே³ஶகாலவிபா⁴க³வித் |
அதீந்த்³ரியஜ்ஞானநிதி⁴ர்பூ⁴தபா⁴வ்யர்த²கோவித³꞉ || 18 ||

கு³ணத்ரயவிபா⁴க³ஜ்ஞஸ்ஸன்யாஸாஶ்ரமதீ³க்ஷித꞉ |
ஜ்ஞானாத்மகைகத³ண்டா³ட்⁴ய꞉ கௌஸும்ப⁴வஸனோஜ்ஜ்வல꞉ || 19 ||

ருத்³ராக்ஷமாலிகாதா⁴ரீ ப⁴ஸ்மோத்³தூ⁴ளிததே³ஹவான் |
அக்ஷமாலாலஸத்³த⁴ஸ்தஸ்த்ரிபுண்ட்³ராங்கிதமஸ்தக꞉ || 20 ||

த⁴ராஸுரதபஸ்ஸம்பத்ப²லம் ஶுப⁴மஹோத³ய꞉ |
சந்த்³ரமௌளீஶ்வரஶ்ரீமத்பாத³பத்³மார்சனோத்ஸுக꞉ || 21 ||

ஶ்ரீமச்ச²ங்கரயோகீ³ந்த்³ரசரணாஸக்தமானஸ꞉ |
ரத்னக³ர்ப⁴க³ணேஶானப்ரபூஜனபராயண꞉ || 22 ||

ஶாரதா³ம்பா³தி³வ்யபீட²ஸபர்யாதத்பராஶய꞉ |
அவ்யாஜகருணாமூர்தி꞉ ப்ரஜ்ஞானிர்ஜிதகீ³ஷ்பதி꞉ || 23 ||

ஸுஜ்ஞானஸத்க்ருதஜக³ல்லோகானந்த³விதா⁴யக꞉ |
வாணீவிலாஸப⁴வனம் ப்³ரஹ்மானந்தை³கலோலுப꞉ || 24 ||

நிர்மமோ நிரஹங்காரோ நிராலஸ்யோ நிராகுல꞉ |
நிஶ்சிந்தோ நித்யஸந்துஷ்டோ நியதாத்மா நிராமய꞉ || 25 ||

கு³ருபூ⁴மண்ட³லாசார்யோ கு³ருபீட²ப்ரதிஷ்டி²த꞉ |
ஸர்வதந்த்ரஸ்வதந்த்ரஶ்ச யந்த்ரமந்த்ரவிசக்ஷண꞉ || 26 ||

ஶிஷ்டேஷ்டப²லதா³தா ச து³ஷ்டனிக்³ரஹதீ³க்ஷித꞉ |
ப்ரதிஜ்ஞாதார்த²னிர்வோடா⁴ நிக்³ரஹானுக்³ரஹப்ரபு⁴꞉ || 27 ||

ஜக³த்பூஜ்யஸ்ஸதா³னந்த³ஸ்ஸாக்ஷாச்ச²ங்கரரூபப்⁴ருத் |
மஹாலக்ஷ்மீமஹாமந்த்ரபுரஶ்சர்யாபராயண꞉ || 28 ||

வித்³யாரண்யமஹாயோகி³ நம்னாமஷ்டோத்தரம் ஶதம் |
ய꞉ படே²த்ஸததம் ஸம்பத்ஸாரஸ்வதனிதி⁴ர்ப⁴வேத் || 29 ||

இதி ஶ்ரீவித்³யாரண்யாஷ்டோத்தரஶதனாமஸ்தோத்ரம் |

Also Read:

Sri Vidyaranya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English | Sanskrit | Kannada | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top