Information

Sri Vinayaka Marredpally Youth Association

Organiser  :  Mr. Adda Srinivas, G.Ravinder Reddy, G. Chandra Kanth Reddy
Ganesh Idol Height  :   Feet
Association Name  : Sri Vinayaka Marredpally Youth Association
Since  :  1978 (37 years)
Address  :  West Marredpally, Opp Bangaru Maisamma Temple.

Ganesh Chaturthi 2014-124 Ganesh Chaturthi 2014-125 Ganesh Chaturthi 2014-128 Ganesh Chaturthi 2014-129
Ganesh Chaturthi 2014-130 Ganesh Chaturthi 2014-126 Ganesh Chaturthi 2014-127