Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Sri Yajnavalkya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Tamil

Sri Yajnavalkya Ashtottara Shatanama Stotram in Tamil:

॥ ஶ்ரீ யாஜ்ஞவல்க்ய அஷ்டோத்தரஶதனாம ஸ்தோத்ரம் ॥
அஸ்ய ஶ்ரீ யாஜ்ஞவல்க்யாஷ்டோத்தர ஶதனாமஸ்தோத்ரஸ்ய, காத்யாயன ருஷி꞉ அனுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉, ஶ்ரீ யாஜ்ஞவல்க்யோ கு³ரு꞉, ஹ்ராம் பீ³ஜம், ஹ்ரீம் ஶக்தி꞉, ஹ்ரூம் கீலகம், மம ஶ்ரீ யாஜ்ஞவல்க்யஸ்ய ப்ரஸாத³ ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே வினியோக³꞉ |

ந்யாஸம் |
ஹ்ராம் அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ |
ஹ்ரீம் தர்ஜனீப்⁴யாம் நம꞉ |
ஹ்ரூம் மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ |
ஹ்ரைம் அனாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ |
ஹ்ரௌம் கனிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ |
ஹ்ர꞉ கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ |

ஹ்ராம் ஹ்ருத³யாய நம꞉ |
ஹ்ரீம் ஶிரஸே ஸ்வாஹா |
ஹ்ரூம் ஶிகா²யை வஷட் |
ஹ்ரைம் கவசாய ஹும் |
ஹ்ரௌம் நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் |
ஹ்ர꞉ அஸ்த்ராய ப²ட் |
பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸ்வரோமிதி தி³க்³ப³ந்த⁴꞉ ||

த்⁴யானம் |
வந்தே³(அ)ஹம் மங்க³ளாத்மானம் பா⁴ஸ்வந்தம் வேத³விக்³ரஹம் |
யாஜ்ஞவல்க்யம் முனிஶ்ரேஷ்ட²ம் ஜிஷ்ணும் ஹரிஹரப்ரப⁴ம் ||
ஜிதேந்த்³ரியம் ஜிதக்ரோத⁴ம் ஸதா³த்⁴யானபராயணம் |
ஆனந்த³னிலயம் வந்தே³ யோகா³னந்த³ம் முனீஶ்வரம் ||

வேதா³ந்தவேத்³யம் ஸகலாக³மக்³னம்
த³யாஸுதா⁴ஸிந்து⁴மனந்தரூபம் |
ஶ்ரீ யாஜ்ஞவல்க்யம் பரிபூர்ணசந்த்³ரம்
ஶ்ரீமத்³கு³ரும் நித்யமஹம் நமாமி ||

ப்ரணமாத்³யம் தி³னமணிம் யோகீ³ஶ்வர ஶிரோமணிம் |
ஸர்வஜ்ஞம் யாஜ்ஞவல்க்யம் தச்சி²ஷ்யம் காத்யாயனம் முனிம் ||

பஞ்சபூஜா |
லம் ப்ருதி²வ்யாத்மனே க³ந்தா⁴ன் தா⁴ரயாமி |
ஹம் ஆகாஶாத்மனே புஷ்பாணி ஸமர்பயாமி |
யம் வாய்வாத்மனே தூ⁴பமாக்⁴ராபயாமி |
ரம் வஹ்ன்யாத்மனே தீ³பம் த³ர்ஶயாமி |
வம் அம்ருதாத்மனே தி³வ்யாம்ருதம் மஹானைவேத்³யம் நிவேத³யாமி |
ஸம் ஸர்வாத்மனே ஸமஸ்தராஜோபசாரான் தே³வோபசாரான் ஸமர்பயாமி |

முனய꞉ ஊசு꞉ |
ப⁴க³வன்முனிஶார்தூ³ல கௌ³தம ப்³ரஹ்மவித்தம꞉ |
உபாயம் க்ருபயா ப்³ரூஹி தத்த்வஜ்ஞானஸ்ய நோ த்³ருட⁴ம் ||

க்ருதப்ரஶ்னேஷு தேஷ்வேவம் க்ருபயா முனிஸத்தம꞉ |
த்⁴யாத்வாமுஹூர்தம் த⁴ர்மாத்மா இத³ம் ப்ராஹ ஸ கௌ³தம꞉ ||

கௌ³தம உவாச |
உபாயஶ்ஶ்ரூயதாம் ஸம்யக் தத்த்வ ஜ்ஞானஸ்ய ஸித்³த⁴யே |
யதா² மதி ப்ரவக்ஷ்யாமி விசார்ய மனஸா முஹு꞉ ||

ஶ்ருணுத்⁴வம் முனயோ யூயம் தத்த்வஜ்ஞான பு³பு⁴த்ஸவ꞉|
யஸ்ய ஸ்மரணமாத்ரேண ஸுலப⁴ஸ்தத்வ நிஶ்சய꞉ ||

ப்³ரஹ்மிஷ்ட² ப்ரவரஸ்யா(அ)ஸ்ய யாஜ்ஞவல்க்யஸ்ய ஶோப⁴னம் |
நாம்னாமஷ்டோத்தரஶதம் தத்த்வஜ்ஞானப்ரதா³யகம் ||

ஸர்வபாபப்ரஶமனம் சா(அ)யுராரோக்³யவர்த⁴னம் |
அஷ்டோத்தர ஶதஸ்யா(அ)ஸ்ய ருஷி꞉ காத்யாயன꞉ ஸ்ம்ருத꞉ ||

ச²ந்தோ³(அ)னுஷ்டுப் தே³வதா ச யாஜ்ஞவல்க்யோ மஹாமுனி꞉ |
இத³ம் ஜபந்தி யே வை தே முக்தி மே வஸமாப்னுயு꞉ ||

|| ஸ்தோத்ரம் ||
ஶ்ரீயாஜ்ஞ்யவல்க்யோ ப்³ரஹ்மிஷ்டோ² ஜனகஸ்யகு³ருஸ்ததா² |
லோகாசார்யஸ்ததா² ப்³ரஹ்மமனோஜோ யோகி³னாம்பதி꞉ ||

ஶாகல்ய ப்ராணதா³தா ச மைத்ரேயீ ஜ்ஞானதோ³ மஹான் |
காத்யாயனீப்ரிய꞉ ஶாந்த꞉ ஶரணத்ராணதத்பர꞉ ||

த⁴ர்மஶாஸ்த்ரப்ரணேதா ச ப்³ரஹ்மவித்³ ப்³ராஹ்மணோத்தம꞉ |
யோகீ³ஶ்வரோ யோக³மூர்தி꞉ யோக³ஶாஸ்த்ரப்ரவர்தக꞉ ||

க³தா(அ)க³தஜ்ஞோபூ⁴தானாம் வித்³யா(அ)வித்³யாவிபா⁴க³வித் |
ப⁴க³வான் ஶாஸ்த்ரதத்த்வஜ்ஞ꞉ தபஸ்வீஶரணம்விபு⁴꞉ ||

தத்த்வஜ்ஞான ப்ரதா³தா ச ஸர்வஜ்ஞ꞉ கருணாத்மவான் |
ஸன்யாஸினாமாதி³மஶ்ச ஸூர்யஶிஷ்யோ ஜிதேந்த்³ரிய꞉ ||

அயாதயாம ஸஞ்ஜ்ஞாயாம் ப்ரவர்தன பரோ கு³ரு꞉ |
வாஜி விப்ரோத்தம꞉ ஸத்ய꞉ ஸத்யவாதீ³ த்³ருட⁴வ்ரத꞉||

தா⁴த்ரு ப்ரஸாத³ ஸம்லப்³த⁴ கா³யத்ரீ மஹிமா மதி꞉ |
கா³ர்கி³ஸ்துதோ த⁴ர்மபுத்ர யாகா³த்⁴வர்யுர்விசக்ஷண꞉ ||

து³ஷ்டராஜ்ஞாம்ஶாபதா³தா ஶிஷ்டானுக்³ரஹகாரக꞉ |
அனந்தகு³ணரத்னாட்⁴யோ ப⁴வஸாக³ரதாரக꞉ ||

ஸ்ம்ருதிமாத்ராத்பாபஹந்தா ஜ்யோதிர்ஜ்யோதிவிதா³ம் வர꞉ |
விஶ்வாசார்யோ விஷ்ணுரூபோ விஶ்வப்ரிய ஹிதேரத꞉ ||

ஶ்ருதிப்ரஸித்³த⁴꞉ ஸித்³தா⁴த்மா ஸமசித்த꞉ களாத⁴ர꞉ |
ஆதி³த்யரூப ஆதி³த்யஸஹிஷ்ணுர்முனிஸத்தம꞉ ||

ஸாமஶ்ரவாதி³ஶிஷ்யைஶ்ச பூஜதாங்க்⁴ரி꞉ த³யானிதி⁴꞉ |
ப்³ரஹ்மராதஸுத꞉ ஶ்ரீமான் பங்க்திபாவன பாவன꞉ ||

ஸம்ஶயஸ்யாபிஸர்வஸ்யனிவர்தனபடுவ்ரத꞉ |
ஸனகாதி³மஹாயோகி³பூஜித꞉ புண்யக்ருத்தம꞉ ||

ஸூர்யாவதார꞉ ஶுத்³தா⁴த்மா யஜ்ஞனாராயணாம்ஶப்⁴ருத் |
ஆதி³வைதே³ஹஶாலாங்க-ருஷிஜேதாத்ரயீமய꞉ ||

ஹோதாஶ்வலமுனிப்ராப்தப்ரபா⁴வ꞉ கார்யஸாத⁴க꞉ |
ஶரணாக³தவைதே³ஹ꞉ க்ருபாளு꞉ லோகபாவன꞉ ||

ப்³ரஹ்மிஷ்ட²ப்ரவரோ தா³ந்தோ வேத³வேத்³யோ மஹாமுனி꞉ |
வாஜீவாஜஸனேயஶ்ச வாஜிவிப்ரக்ருதாதி⁴க்ருத் ||

கள்யாணதோ³ யஜ்ஞராஶிர்யஜ்ஞாத்மா யஜ்ஞவத்ஸல꞉ |
யஜ்ஞப்ரதா⁴னோ யஜ்ஞேஶப்ரீதிஸஞ்ஜனநோ த்⁴ருவ꞉ ||

க்ருஷ்ணத்³வைபாயனாசார்யோ ப்³ரஹ்மத³த்தப்ரஸாத³க꞉ |
ஶாண்டி³ல்யவித்³யா ப்ரப்⁴ருதி வித்³யாவாதே³ஷு நிஷ்டி²த꞉||

அஜ்ஞானாந்த⁴தம꞉ஸூர்யோ ப⁴க³வத்³த்⁴யான பூஜித꞉ |
த்ரயீமயோ க³வாம்நேதா ஜயஶீல꞉ ப்ரபா⁴கர꞉ ||

வைஶம்பாயன ஶிஷ்யாணாம் தைத்தரீயத்வதா³யக꞉ |
கண்வாதி³ப்⁴யோ யாத யாம ஶாகா²த்⁴யா பயித்ருத்த்வ பா⁴க் ||

பங்க்திபாவனவிப்ரேப்⁴ய꞉ பரமாத்மைகபு³த்³தி⁴மான் |
தேஜோராஶி꞉ பிஶங்கா³க்ஷ꞉ பரிவ்ராஜகராண்முனி꞉ ||

நித்யா(அ)னித்யவிபா⁴க³ஜ்ஞ꞉ ஸத்யா(அ)ஸத்யவிபா⁴க³வித்|

ப²லஶ்ருதி:-
ஏதத³ஷ்டோத்தரஶதம் நாம்னாம் கு³ஹ்யதமம் விது³꞉ |
யாஜ்ஞவல்க்யப்ரஸாதே³ன ஜ்ஞாத்வோக்தம் ப⁴வதாம் மயம் ||

ஜபத்⁴வம் முனி ஶார்தூ³லாஸ்தத்வஜ்ஞானம் த்³ருட⁴ம் ப⁴வேத் |
ப்ராத꞉ காலே ஸமுத்தா²ய ஸ்னாத்வா நியத மானஸ꞉ ||

இத³ம் ஜபதி யோகீ³ஶ நாம்னாமஷ்டோத்தரம்ஶதம் |
ஸ ஏவ முனிஶார்தூ³லோ த்³ருட⁴ தத்த்வ தி⁴யாம் வர꞉ ||

வித்³யார்தீ² சாப்னுயாத் வித்³யாம் த⁴னார்தீ² சாப்னுயாத்³த⁴னம் |
ஆயுரர்தீ² ச தீ³ர்கா⁴யு꞉ நா(அ)பம்ருத்யுரவாப்னுயாத் ||

ராஜ்யார்தீ² ராஜ்யபா⁴க்³பூ⁴யாத் கன்யார்தீ² கன்யகாம் லபே⁴த் |
ரோக³ர்தோ முச்யதே ரோகா³த் த்ரிம்ஶத்³வாரஞ்ஜபேன்னர꞉ ||

ஶதவாரம் பா⁴னுவாரே ஜப்த்வா(அ)பீ⁴ஷ்ட மவாப்னுயாத் |
இத்யுக்தம் ஸமுபாஶ்ரித்ய கௌ³தமேன மஹாத்மனா ||

ததை²வ ஜஜபுஸ்தத்ர தே ஸர்வே(அ)பி யதா²க்ரமம் |
ப்³ராஹ்மணான்போ⁴ஜயாமாஸு꞉ புனஶ்சரணகர்மணி ||

அஷ்டோத்தரஶதஸ்யாஸ்ய யஜ்ஞவல்க்யஸ்ய தீ⁴மத꞉ |
அத்யந்தகூ³ட⁴ மாஹாத்ம்யம் ப⁴ஸ்மச்ச²ன்மானலோபமம் ||

ததஸ்து ப்³ரஹ்மவிச்சே²ஷ்டோ கௌ³தமோ முனிஸத்தம꞉ |
ப்ராணாயாமபரோ பூ⁴த்வா ஸ்னாத்வா தத்³த்⁴யானமாஸ்தி²த꞉ ||

ஹ்ராம் அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ |
ஹ்ரீம் தர்ஜனீப்⁴யாம் நம꞉ |
ஹ்ரூம் மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ |
ஹ்ரைம் அனாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ |
ஹ்ரௌம் கனிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ |
ஹ்ர꞉ கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ |

ஹ்ராம் ஹ்ருத³யாய நம꞉ |
ஹ்ரீம் ஶிரஸே ஸ்வாஹா |
ஹ்ரூம் ஶிகா²யை வஷட் |
ஹ்ரைம் கவசாய ஹும் |
ஹ்ரௌம் நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் |
ஹ்ர꞉ அஸ்த்ராய ப²ட் |
பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸ்வரோமிதி தி³க்³விமோக꞉ ||

இதி ஶ்ரீமதா³தி³த்யபுராணே ஸனத்குமாரஸம்ஹிதாயாம் கௌ³தமமுனிவ்ருந்த³ ஸம்வாதே³ ஶ்ரீ யாஜ்ஞவல்க்யஸ்யா(அ)ஷ்டோத்தர ஶதனாம ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் |

ஓம் யோகீ³ஶ்வராய வித்³மஹே யாஜ்ஞவல்க்யய தீ⁴மஹி| தன்னஶ்ஶுக்ல꞉ ப்ரசோத³யாத்||

Also Read:

Sri Yajnavalkya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top