Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

शङ्कराष्टकम

Shankara Ashtakam Lyrics in Marathi

शङ्कर अष्टकम Lyrics in Marathi: हे वामदेव शिवशङ्कर दीनबन्धो काशीपते पशुपते पशुपाशनाशिन । हे विश्वनाथ भवबीज जनार्तिहारिन संसारदुःखगहनाज्जगदीश रक्ष ॥ 1 ॥ हे भक्तवत्सल सदाशिव हे महेश हे विश्वतात जगदाश्रय हे पुरारे । गौरीपते मम पते मम प्राणनाथ संसारदुःखगहनाज्जगदीश रक्ष ॥ 2 ॥ हे दुःखभञ्जक विभो गिरिजेश शूलिन हे वेदशास्त्रविनिवेद्य जनैकबन्धो । हे व्योमकेश भुवनेश […]

Scroll to top