Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

পরমাত্মাষ্টকম

Paramatma Ashtakam Lyrics in Bengali

Paramatma Ashtakam in Bengali: ॥ পরমাত্মাষ্টকম ॥ পরমাত্মা অষ্টকম | পরমাত্মংস্তৱ প্রাপ্তৌ কুশলোঽস্মি ন সংশযঃ | তথাপি মে মনো দুষ্টং ভোগেষু রমতে সদা ॥ ১ ॥ যদা যদা তু ৱৈরাগ্যং ভোগেভ্যশ্চ করোম্যহম | তদৈৱ মে মনো মূঢং পুনর্ভোগেষু গচ্ছতি ॥ ২ ॥ ভোগান্ভুক্ত্ৱা মুদং যাতি মনো মে চঞ্চলং প্রভো | তৱ স্মৃতি যদা যাতি তদা […]

Scroll to top