Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Category: 1 Hinduism Perspective

महामृत्युंजय कवच Lyrics in Marathi: श्री गणेशाय नमः । भैरव उवाच । श्रृणुष्व परमेशानि कवचं मन्मुखोदितम । महामृत्युञ जयस्यास्य न देयं परमाद्भुतम ॥ 1 ॥ यं धृत्वा…

श्रीमदृष्यशृङ्गेश्वर स्तुति Lyrics in Marathi: कष्टारिवर्गदलनं शिष्टालिसमर्चिताङ्घ्रिपाथोजम । नष्टाविद्यैर्गम्यं पुष्टात्माराधकालिमाकलये ॥ 1 ॥ प्राणायामैर्ध्यानैर्नष्टञ्चित्तं विधाय मुनिवर्याः । यत्पश्यन्ति हृदब्जे शान्ताभाग्यं नमामि तत्कञ्चित ॥ 2 ॥ वेदोत्तमाङ्गगेयं नादोपास्त्यादिसाधनात्माख्यम…

श्री मृत्युञ्जय अष्टोत्तर शत नामावळी Lyrics in Marathi: ॐ भगवते नमः ॐ सदाशिवाय नमः ॐ सकल तत्त्वा अत्मकाय नमः ॐ सर्व मन्त्र रूपाय नमः ॐ सर्व यन्त्राधिष्टिताय…

श्रीकामेश्वर स्तोत्रम Lyrics in Marathi: ककाररूपाय करात्तपाशसॄणीक्षुपुष्पाय कलेश्वराय । काकोदरस्रग्विलसद्गलाय कामेश्वरायास्तु नतेः सहस्रम ॥ 1॥ कनत्सुवर्णाभजटाधराय सनत्कुमारादिसुनीडिताय । नमत्कलादानधुरन्धराय कामेशवरायास्तु नतेः सहस्रम ॥ 2 ॥ कराम्बुजातम्रदिमावधूतप्रवालगर्वाय दयामयाय…

मानसोल्लास Lyrics in Marathi: || श्रीदक्शिणामूर्तिस्तोत्रम.ह || विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरीतुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया . यः साक्शात्कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्शिणामूर्तये ||…

शिवपञ्चाक्षर नक्षत्रमाला स्तोत्रम Lyrics in Marathi: श्रीमदात्मने गुणैकसिन्धवे नमः शिवाय धामलेशधूतकोकबन्धवे नमः शिवाय । नामशेषितानमद्भवान्धवे नमः शिवाय पामरेतरप्रधानवन्धवे नमः शिवाय ॥ 1 ॥ कालभीतविप्रबालपाल ते नमः शिवाय…

उमामहेश्वर स्तोत्रम Lyrics in Marathi: नमः शिवाभ्यां नवायौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्याम ॥ नगेन्द्रकन्यावृषकेतनाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम ॥ 1 ॥ नमः शिवाभ्यां सरसोत्सवाभ्यां नमस्कृताभीष्टवरप्रदाभ्याम । नारायणेनार्चितपादुकाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम ॥…

साम्ब दशकम Lyrics in Marathi: साम्बो नः कुलदैवतं पशुपते साम्ब त्वदीया वयं साम्बं स्तौमि सुरासुरोरगगणाः साम्बेन सन्तारिताः । साम्बायास्तु नमो मया विरचितं साम्बात परं नो भजे साम्बस्यानुचरोऽस्म्यहं…

श्री मीनाक्शी सुन्दरेश्वर स्तोत्रम Lyrics in Marathi: सुवर्णपद्मिनीतटान्तदिव्यहर्म्यवासिने सुपर्णवाहनप्रियाय सूर्यकोटितेजसे । अपर्णया विहारिणे फणाधरेन्द्रधारिणे सदा नमश्शिवाय ते सदाशिवाय शंभवे ॥ 1 ॥ सुतुङ्गभङ्गजान्हुजासुधांशुखण्डमौलये पतङ्गपङ्कजासुहृत्कृपीटयोनिचशुषे । भुजङ्गराजकुण्डलाय पुण्यशालिबन्धवे…

पञ्चदेवता स्तोत्रम Lyrics in Marathi: गणेशविष्णुसूर्येशदुर्गाख्यं देवपञ्चकम ॥ वन्दे विशुद्धमनसा जनसायुज्यदायकम ॥ 1 ॥ एकरूपान भिन्नमूर्तीन पञ्चदेवान्नमस्कृतान ॥ वन्दे विशुद्धभावेनेशाम्बेनैकरदाच्युतान ॥ 2 ॥ कल्याणदायिनो देवान्नमस्कार्यान्महौजसः ॥ विष्णुशम्भुशिवासूर्यगणेशाख्यान्नमाम्यहम…

1 2 17