Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Hinduism Perspective

Chidambareswara Stotram Lyrics in Sanskrit

Sri Chidambareswara Stotram in Sanskrit: ॥ श्री चिदम्बरेश्वर स्तोत्रम् ॥ कृपासमुद्रं सुमुखं त्रिनेत्रं जटाधरं पार्वतीवामभागम् । सदाशिवं रुद्रमनन्तरूपं चिदम्बरेशं हृदि भावयामि ॥ १ ॥ वाचामतीतं फणिभूषणाङ्गं गणेशतातं धनदस्य मित्रम् । कन्दर्पनाशं कमलोत्पलाक्षं चिदम्बरेशं हृदि भावयामि ॥ २ ॥ रमेशवन्द्यं रजताद्रिनाथं श्रीवामदेवं भवदुःखनाशम् । रक्षाकरं राक्षसपीडितानां चिदम्बरेशं हृदि भावयामि ॥ ३ ॥ देवादिदेवं जगदेकनाथं देवेशवन्द्यं शशिखण्डचूडम् […]

Shrikalantaka Ashtakam Lyrics in Bengali

Shrikalantaka Ashtakam in Bengali: ॥ শ্রীকালান্তকাষ্টকম ॥ শ্রীকালান্তক অষ্টকম কমলাপতিমুখসুরৱরপূজিত কাকোলভাসিতগ্রীৱ | কাকোদরপতিভূষণ কালান্তক পাহি পার্ৱতীনাথ || ১ || কমলাভিমানৱারণদক্ষাঙ্ঘ্রে ৱিমলশেমুষীদাযিন | নতকামিতফলদাযক কালান্তক পাহি পার্ৱতীনাথ || ২ || করুণাসাগর শংভো শরণাগতলোকরক্ষণধুরীণ | কারণ সমস্তজগতাং কালান্তক পাহি পার্ৱতীনাথ || ৩ || প্রণতার্তিহরণদক্ষ প্রণৱপ্রতিপাদ্য পর্ৱতাৱাস | প্রণমামি তৱ পদাব্জে কালান্তক পাহি পার্ৱতীনাথ || ৪ || মন্দারনতজনানাং […]

Pradosha Stotram Lyrics in Bengali

Pradosha Stotram in Bengali: ॥ প্রদোষ স্তোত্রম ॥ জয দেৱ জগন্নাথ জয শঙ্কর শাশ্ৱত | জয সর্ৱসুরাধ্যক্ষ জয সর্ৱসুরার্চিত || ১ || জয সর্ৱগুণাতীত জয সর্ৱৱরপ্রদ || জয নিত্য নিরাধার জয ৱিশ্ৱম্ভরাৱ্যয || ২ || জয ৱিশ্ৱৈকৱন্দ্যেশ জয নাগেন্দ্রভূষণ | জয গৌরীপতে শম্ভো জয চন্দ্রার্ধশেখর || ৩ || জয কোঠ্যর্কসঙ্কাশ জযানন্তগুণাশ্রয | জয ভদ্র ৱিরূপাক্ষ […]

Bhakta Sharana Stotram Lyrics in Bengali

Bhakta Sharana Stotram in Bengali: ॥ ভক্তশরণস্তোত্রম ॥ ভক্ত শরণ স্তোত্রম আর্দ্রাতঃকরণস্ত্ৱং যস্মাদীশান ভক্তৱৃন্দেষু | আর্দ্রোত্সৱপ্রিযোঽতঃ শ্রীকণ্ঠাত্রাস্তি নৈৱ সন্দেহঃ || ১ || দ্রষ্ট্রুংস্তৱোত্সৱস্য হি লোকান্পাপাত্তথা মৃত্যোঃ | মা ভীরস্ত্ৱিতি শংভো মধ্যে তির্যগ্গতাগতৈর্ব্রূষে || ২ || প্রকরোতি করুণযার্দ্রান শংভুর্নম্রানিতি প্রবোধায | ঘর্মোঽযং কিল লোকানার্দ্রান কুরুতেঽদ্য গৌরীশ || ৩ || আর্দ্রানটেশস্য মনোঽব্জৱৃত্তিরিত্যর্থসংবোধকৃতে জনানাম | আর্দ্রর্ক্ষ এৱোত্সৱ মাহ […]

Kalkikrutam Shiva Stotram Lyrics in Bengali

Kalki Kritam Shiva Stotra in Bengali: ॥ কল্কিকৃতং শিৱস্তোত্রম ॥ গৌরীনাথং ৱিশ্ৱনাথং শরণ্যং ভূতাৱাসং ৱাসুকীকণ্ঠভূষম || ত্র্যক্ষং পঞ্চাস্যাদিদেৱং পুরাণং ৱন্দে সান্দ্রানন্দসন্দোহদক্ষম || ১ || যোগাধীশং কামনাশং করালং গঙ্গাসঙ্গক্লিন্নমূর্ধানমীশম || জটাজূটাটোপরিক্ষিপ্তভাৱং মহাকালং চন্দ্রভালং নমামি || ২ || শ্মশানস্থং ভূতৱেতালসঙ্গং নানাশস্ত্রৈঃ খড্গশূলাদিভিশ্চ || ৱ্যগ্রাত্যুগ্রা বাহৱো লোকনাশে যস্য ক্রোধোদ্ভূতলোকোঽস্তমেতি || ৩ || যো ভূতাদিঃ পঞ্চ ভূতৈঃ সিসৃক্ষুস্তন্মাত্রাত্মা কালকর্মস্ৱভাৱৈঃ […]

Shivamahima Stotram Lyrics in Bengali

Shiv Mahima Stotram in Bengali: ॥ শিৱমহিম স্তোত্রম ॥ মহেশানন্তাদ্য ত্রিগুণরহিতামেযৱিমল স্ৱরাকারাপারামিতগুণগণাকারিনিৱৃতে | নিরাধারাধারামরৱর নিরাকার পরম প্রভাপূরাকারাৱর পর নমো ৱেদ্য শিৱ তে || ১ || নমো ৱেদাৱেদ্যাখিলজগদুপাদান নিযতং স্ৱতন্ত্রাসামান্তানৱধুতিনিজাকারৱিরতে | নিৱর্তন্তে ৱাচঃ শিৱভজনমপ্রাপ্য মনসা যতোঽশক্তাঃ স্তোতুং সকৃদপি গুণাতীত শিৱ তে || ২ || ত্ৱদন্যদ্ৱস্ত্ৱেকং নহি ভৱ সমস্তত্রিভুৱনে ৱিভুস্ত্ৱং ৱিশ্ৱাত্মা ন চ পরমমস্তীশ ভৱতঃ | ধ্রুৱং […]

Aparadhabanjana Stotram Lyrics in Bengali

Aparadhabanjana Stotram in Bengali: ॥ অপরাধ ভঞ্জন স্তোত্রম ॥ শান্তং পদ্মাসনস্থং শশিধরমুকুটং পঞ্চৱক্ত্রং ত্রিনেত্রং শূলং ৱজ্রং চ খড্গং পরশুমপি ৱরং দক্ষিণাঙ্গে ৱহন্তম | নাগং পাশং চ ঘণ্টাং ডমরুকসহিতং চাঙ্কুশং ৱামভাগে নানালঙ্কারদীপ্তং স্ফটিকমণিনিভং পার্ৱতীশং ভজামি || ১ || ৱন্দে দেৱমুমাপতিং সুরগুরুং ৱন্দে জগত্কারণং ৱন্দে পন্নগভূষণং মৃগধরং ৱন্দে পশূনাং পতিম | ৱন্দে সূর্যশশাঙ্কৱহ্নিনযনং ৱন্দে মুকুন্দপ্রিযং ৱন্দে ভক্তজনাশ্রযং […]

Shivamanasa Puja Lyrics in Bengali | Lord Shiva Stotram

Shiva Manasa Puja in Bengali: ॥ শিৱমানস পূজা ॥ ঔম প্রত্যক্প্রৱণধীৱৃত্যা হৃদ্গৃহান্তঃপ্রৱেশনম | মণ্ডপান্তঃ প্রৱেশোঽযং পূজার্থং তৱ শঙ্কর || ১ || গুরুৱাক্যেষু ৱিশ্ৱাসঃ স্থিতিরাসনসংস্থিতিঃ | সর্ৱসঙ্কল্পসন্ত্যাগঃ সঙ্কল্পস্তৱ পূজনে || ২ || সর্ৱাধারস্ত্ৱমেৱেতি নিশ্চযঃ পীঠপূজনম | ধ্যানধ্যাতৃধ্যেযবাধো ধ্যানমানন্দকারণম || ৩ || দৃশ্যপ্রমার্জনং চিত্তান্নির্মাল্যস্য ৱিসর্জনম | অহং ব্রহ্মেত্যখণ্ডা যা ৱৃত্তির্ধারাভিষেচনম || ৪ || পৃথিৱ্যাত্মকতা দৃষ্টিস্তৱ গন্ধসমর্পণম | […]

Shivakeshadi Padanta Varnana Stotram Lyrics in Bengali

Shivakeshadi Padanta Varnana Stotram in Bengali: ॥ শিৱকেশাদি পাদান্ত ৱর্ণন স্তোত্রম ॥ দেযাসুর্মূর্ধ্নি রাজত্সরসসুরসরিত্পারপর্যন্তনির্যত- প্রাংশুস্তম্বাঃ পিশঙ্গাস্তুলিতপরিণতারক্তশালীলতা ৱঃ | দুর্ৱারাপত্তিগর্তশ্রিতনিখিলজনোত্তারণে রজ্জুভূতা ঘোরাঘোর্ৱীরুহালীদহনশিখিশিখাঃ শর্ম শার্ৱাঃ কপর্দাঃ || ১ || কুর্ৱন্নির্ৱাণমার্গপ্রগমপরিলসদ্রূপ্যসোপানশঙ্কাং শক্রারীণাং পুরাণাং ত্রযৱিজযকৃতস্পষ্টরেখাযমাণম | অৱ্যাদৱ্যাজমুচ্চৈরলিকহিমধরাধিত্যকান্তস্ত্রিধোদ্য- জ্জাহ্নৱ্যাভং মৃডানীকমিতরুডুপরুক্পাণ্ডরং ৱস্ত্রিপুণ্ড্রম || ২ || ক্রুধ্যদ্গৌরীপ্রসাদানতিসমযপদাঙ্গুষ্ঠসঙ্ক্রান্তলাক্ষা- বিন্দুস্পর্ধি স্মরারেঃ স্ফটিকমণিদৃষন্মগ্নমাণিক্যশোভম | মূর্ধ্ন্যুদ্যদ্দিৱ্যসিন্ধোঃ পতিতশফরিকাকারি ৱো মস্তকং স্তাদস্তোকাপত্তিকঋত্ত্যৈ হুতৱহকণিকামোক্ষরূক্ষং সদাক্ষি || ৩ || ভূত্যৈ […]

Harihara Stotram Lyrics in Bengali

Harihara Stotram in Bengali: ॥ হরিহর স্তোত্রম ॥ ধর্মার্থকামমোক্ষাখ্যচতুর্ৱর্গপ্রদাযিনৌ | ৱন্দে হরিহরৌ দেৱৌ ত্রৈলোক্যপরিপাযিনৌ || ১ || একমূর্তী দ্ৱিধা ভিন্নৌ সংসারার্ণৱতারকৌ | ৱন্দেঽহং কামদৌ দেৱৌ সততং শিৱকেশৱৌ || ২ || দযামযৌ দীনদরিদ্রতাপহৌ মহৌজসৌ মান্যতমৌ সদা সমৌ | উদারলীলাললিতৌ সিতাসিতৌ নমামি নিত্যং শিৱকেশৱাৱহম || ৩ || অনন্তমাহাত্ম্যনিধী ৱিধিস্তুতৌ শ্রিযা যুতৌ লোকৱিধানকারিণৌ | সুরাসুরাধীশনুতৌ নুতৌ জগত্পতী ৱিধত্তাং […]

Scroll to top