Category - Hinduism Perspective

Hinduism Perspective Shiva Stotram

Chidambareswara Stotram Lyrics in Sanskrit

Sri Chidambareswara Stotram in Sanskrit: ॥ श्री चिदम्बरेश्वर स्तोत्रम् ॥ कृपासमुद्रं सुमुखं त्रिनेत्रं जटाधरं पार्वतीवामभागम् । सदाशिवं रुद्रमनन्तरूपं...

Hinduism Perspective Shiva Stotram

Shrikalantaka Ashtakam Lyrics in Bengali

Shrikalantaka Ashtakam in Bengali: ॥ শ্রীকালান্তকাষ্টকম ॥ শ্রীকালান্তক অষ্টকম কমলাপতিমুখসুরৱরপূজিত কাকোলভাসিতগ্রীৱ | কাকোদরপতিভূষণ কালান্তক পাহি পার্ৱতীনাথ ||...

Hinduism Perspective Shiva Stotram

Pradosha Stotram Lyrics in Bengali

Pradosha Stotram in Bengali: ॥ প্রদোষ স্তোত্রম ॥ জয দেৱ জগন্নাথ জয শঙ্কর শাশ্ৱত | জয সর্ৱসুরাধ্যক্ষ জয সর্ৱসুরার্চিত || ১ || জয সর্ৱগুণাতীত জয সর্ৱৱরপ্রদ || জয...

Hinduism Perspective Shiva Stotram

Bhakta Sharana Stotram Lyrics in Bengali

Bhakta Sharana Stotram in Bengali: ॥ ভক্তশরণস্তোত্রম ॥ ভক্ত শরণ স্তোত্রম আর্দ্রাতঃকরণস্ত্ৱং যস্মাদীশান ভক্তৱৃন্দেষু | আর্দ্রোত্সৱপ্রিযোঽতঃ শ্রীকণ্ঠাত্রাস্তি...

Hinduism Perspective Shiva Stotram

Kalkikrutam Shiva Stotram Lyrics in Bengali

Kalki Kritam Shiva Stotra in Bengali: ॥ কল্কিকৃতং শিৱস্তোত্রম ॥ গৌরীনাথং ৱিশ্ৱনাথং শরণ্যং ভূতাৱাসং ৱাসুকীকণ্ঠভূষম || ত্র্যক্ষং পঞ্চাস্যাদিদেৱং পুরাণং ৱন্দে...

Hinduism Perspective Shiva Stotram

Shivamahima Stotram Lyrics in Bengali

Shiv Mahima Stotram in Bengali: ॥ শিৱমহিম স্তোত্রম ॥ মহেশানন্তাদ্য ত্রিগুণরহিতামেযৱিমল স্ৱরাকারাপারামিতগুণগণাকারিনিৱৃতে | নিরাধারাধারামরৱর নিরাকার পরম...

Hinduism Perspective Shiva Stotram

Aparadhabanjana Stotram Lyrics in Bengali

Aparadhabanjana Stotram in Bengali: ॥ অপরাধ ভঞ্জন স্তোত্রম ॥ শান্তং পদ্মাসনস্থং শশিধরমুকুটং পঞ্চৱক্ত্রং ত্রিনেত্রং শূলং ৱজ্রং চ খড্গং পরশুমপি ৱরং দক্ষিণাঙ্গে...

Hinduism Perspective Shiva Stotram

Shivamanasa Puja Lyrics in Bengali | Lord Shiva Stotram

Shiva Manasa Puja in Bengali: ॥ শিৱমানস পূজা ॥ ঔম প্রত্যক্প্রৱণধীৱৃত্যা হৃদ্গৃহান্তঃপ্রৱেশনম | মণ্ডপান্তঃ প্রৱেশোঽযং পূজার্থং তৱ শঙ্কর || ১ || গুরুৱাক্যেষু...

Hinduism Perspective Shiva Stotram

Harihara Stotram Lyrics in Bengali

Harihara Stotram in Bengali: ॥ হরিহর স্তোত্রম ॥ ধর্মার্থকামমোক্ষাখ্যচতুর্ৱর্গপ্রদাযিনৌ | ৱন্দে হরিহরৌ দেৱৌ ত্রৈলোক্যপরিপাযিনৌ || ১ || একমূর্তী দ্ৱিধা ভিন্নৌ...

Ads