Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shrikalantaka Ashtakam Lyrics in Bengali

Shrikalantaka Ashtakam in Bengali:

॥ শ্রীকালান্তকাষ্টকম ॥
শ্রীকালান্তক অষ্টকম

কমলাপতিমুখসুরৱরপূজিত কাকোলভাসিতগ্রীৱ |
কাকোদরপতিভূষণ কালান্তক পাহি পার্ৱতীনাথ || ১ ||

কমলাভিমানৱারণদক্ষাঙ্ঘ্রে ৱিমলশেমুষীদাযিন |
নতকামিতফলদাযক কালান্তক পাহি পার্ৱতীনাথ || ২ ||

করুণাসাগর শংভো শরণাগতলোকরক্ষণধুরীণ |
কারণ সমস্তজগতাং কালান্তক পাহি পার্ৱতীনাথ || ৩ ||

প্রণতার্তিহরণদক্ষ প্রণৱপ্রতিপাদ্য পর্ৱতাৱাস |
প্রণমামি তৱ পদাব্জে কালান্তক পাহি পার্ৱতীনাথ || ৪ ||

মন্দারনতজনানাং ৱৃন্দারকৱৃন্দগেযসুচরিত্র |
মুনিপুত্রমৃত্যুহারিন কালান্তক পাহি পার্ৱতীনাথ || ৫ ||

মারারণ্যদৱানল মাযাৱারীন্দ্রকুংভসঞ্জাত |
মাতঙ্গচর্মৱাসঃ কালান্তক পাহি পার্ৱতীনাথ || ৬ ||

মোহান্ধকারভানো মোদিতগিরিজামনঃসরোজাত |
মোক্ষপ্রদ প্রণমতাং কালান্তক পাহি পার্ৱতীনাথ || ৭ ||

ৱিদ্যানাযক মহ্যং ৱিদ্যাং দত্ত্ৱা নিৱার্য চাৱিদ্যাম |
ৱিদ্যাধরাদিসেৱিত কালান্তক পাহি পার্ৱতীনাথ || ৮ ||

কালান্তকাষ্টকমিদং পঠতি জনো যঃ কৃতাদরো লোকে
কালান্তকপ্রসাদাত্কালকৃতা ভীর্ন সংভৱেত্তস্য || ৯ ||

ইতি কালান্তকাষ্টকং সংপূর্ণম ||

Also Read:

Shrikalantaka Ashtakam Lyrics in English | Marathi | Gujarati | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu

Shrikalantaka Ashtakam Lyrics in Bengali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top