Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Pradosha Stotram Lyrics in Bengali

Pradosha Stotram in Bengali:

॥ প্রদোষ স্তোত্রম ॥
জয দেৱ জগন্নাথ জয শঙ্কর শাশ্ৱত |
জয সর্ৱসুরাধ্যক্ষ জয সর্ৱসুরার্চিত || ১ ||

জয সর্ৱগুণাতীত জয সর্ৱৱরপ্রদ ||
জয নিত্য নিরাধার জয ৱিশ্ৱম্ভরাৱ্যয || ২ ||

জয ৱিশ্ৱৈকৱন্দ্যেশ জয নাগেন্দ্রভূষণ |
জয গৌরীপতে শম্ভো জয চন্দ্রার্ধশেখর || ৩ ||

জয কোঠ্যর্কসঙ্কাশ জযানন্তগুণাশ্রয |
জয ভদ্র ৱিরূপাক্ষ জযাচিন্ত্য নিরঞ্জন || ৪ ||

জয নাথ কৃপাসিন্ধো জয ভক্তার্তিভঞ্জন |
জয দুস্তরসংসারসাগরোত্তারণ প্রভো || ৫ ||

প্রসীদ মে মহাদেৱ সংসারার্তস্য খিদ্যতঃ |
সর্ৱপাপক্ষযং কৃত্ৱা রক্ষ মাং পরমেশ্ৱর || ৬ ||

মহাদারিদ্র্যমগ্নস্য মহাপাপহতস্য চ ||
মহাশোকনিৱিষ্টস্য মহারোগাতুরস্য চ || ৭ ||

ঋণভারপরীতস্য দহ্যমানস্য কর্মভিঃ ||
গ্রহৈঃপ্রপীড্যমানস্য প্রসীদ মম শঙ্কর || ৮ ||

দরিদ্রঃ প্রার্থযেদ্দেৱং প্রদোষে গিরিজাপতিম ||
অর্থাঢ্যো ৱাঽথ রাজা ৱা প্রার্থযেদ্দেৱমীশ্ৱরম || ৯ ||

দীর্ঘমাযুঃ সদারোগ্যং কোশৱৃদ্ধির্বলোন্নতিঃ ||
মমাস্তু নিত্যমানন্দঃ প্রসাদাত্তৱ শঙ্কর || ১০ ||

শত্রৱঃ সংক্ষযং যান্তু প্রসীদন্তু মম প্রজাঃ ||
নশ্যন্তু দস্যৱো রাষ্ট্রে জনাঃ সন্তু নিরাপদঃ || ১১ ||

দুর্ভিক্ষমারিসন্তাপাঃ শমং যান্তু মহীতলে ||
সর্ৱসস্যসমৃদ্ধিশ্চ ভূযাত্সুখমযা দিশঃ || ১২ ||

এৱমারাধযেদ্দেৱং পূজান্তে গিরিজাপতিম ||
ব্রাহ্মণান্ভোজযেত পশ্চাদ্দক্ষিণাভিশ্চ পূজযেত || ১৩ ||

সর্ৱপাপক্ষযকরী সর্ৱরোগনিৱারণী |
শিৱপূজা মযাঽঽখ্যাতা সর্ৱাভীষ্টফলপ্রদা || ১৪ ||

ইতি প্রদোষস্তোত্রং সম্পূর্ণম ||

Also Read:

Pradosha Stotram Lyrics in Gujarati | Bengali | Marathi |  Kannada | MalayalamTelugu

Pradosha Stotram Lyrics in Bengali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top