Shiva Stotram

Shrikalantaka Ashtakam Lyrics in Gujarati | Gujarati Shloka

શ્રીકાલાન્તકાષ્ટકમ Lyrics in Gujarati:

શ્રીકાલાન્તક અષ્ટકમ

કમલાપતિમુખસુરવરપૂજિત કાકોલભાસિતગ્રીવ |
કાકોદરપતિભૂષણ કાલાન્તક પાહિ પાર્વતીનાથ ||૧||

કમલાભિમાનવારણદક્ષાઙ્ઘ્રે વિમલશેમુષીદાયિન |
નતકામિતફલદાયક કાલાન્તક પાહિ પાર્વતીનાથ ||૨||

કરુણાસાગર શંભો શરણાગતલોકરક્ષણધુરીણ |
કારણ સમસ્તજગતાં કાલાન્તક પાહિ પાર્વતીનાથ ||૩||

પ્રણતાર્તિહરણદક્ષ પ્રણવપ્રતિપાદ્ય પર્વતાવાસ |
પ્રણમામિ તવ પદાબ્જે કાલાન્તક પાહિ પાર્વતીનાથ ||૪||

મન્દારનતજનાનાં વૃન્દારકવૃન્દગેયસુચરિત્ર |
મુનિપુત્રમૃત્યુહારિન કાલાન્તક પાહિ પાર્વતીનાથ ||૫||

મારારણ્યદવાનલ માયાવારીન્દ્રકુંભસઞ્જાત |
માતઙ્ગચર્મવાસઃ કાલાન્તક પાહિ પાર્વતીનાથ ||૬||

મોહાન્ધકારભાનો મોદિતગિરિજામનઃસરોજાત |
મોક્ષપ્રદ પ્રણમતાં કાલાન્તક પાહિ પાર્વતીનાથ ||૭||

વિદ્યાનાયક મહ્યં વિદ્યાં દત્ત્વા નિવાર્ય ચાવિદ્યામ |
વિદ્યાધરાદિસેવિત કાલાન્તક પાહિ પાર્વતીનાથ ||૮||

કાલાન્તકાષ્ટકમિદં પઠતિ જનો યઃ કૃતાદરો લોકે
કાલાન્તકપ્રસાદાત્કાલકૃતા ભીર્ન સંભવેત્તસ્ય ||૯||

ઇતિ કાલાન્તકાષ્ટકં સંપૂર્ણમ ||