Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Shambhustavah Lyrics in Gujarati | Gujarati Shloka

Shambhustavah Lyrics in Gujarati | Gujarati Shloka

136 Views

શંભુસ્તવ Lyrics in Gujarati:

શંભુસ્તવઃ |

કૈલાસશૈલનિલયાત્કલિકલ્મષઘ્ના-
ચ્ચન્દ્રાર્ધભૂષિતજટાદ્વટમૂલવાસાત |
નમ્રોત્તમાઙ્ગવિનિવેશિતહસ્તપદ્મા-
ચ્છંભોઃ પરં કિમપિ દૈવમહં ન જાને ||૧||

નાકાધિનાથકરપલ્લવસેવિતાઙ્ઘ્રે-
ર્નાગાસ્યષણ્મુખવિભાસિતપાર્શ્વભાગાત |
નિર્વ્યાજપૂર્ણકરુણાન્નિખિલામરેડ્યા-
ચ્છંભોઃ પરં કિમપિ દૈવમહં ન જાને ||૨||

મૌનીન્દ્રરક્ષણકૃતે જિતકાલગર્વાત-
પાપાબ્ધિશોષણવિધૌ જિતવાડવાગ્નેઃ|
મારાઙ્ગભસ્મપરિલેપનશુક્લગાત્રા-
ચ્છંભોઃ પરં કિમપિ દૈવમહં ન જાને ||૩||

વિજ્ઞાનમુદ્રિતકરાચ્છરદિન્દુશુભ્રા-
દ્વિજ્ઞાનદાનનિરતાજ્જડપઙ્ક્તયેઽપિ |
વેદાન્તગેયચરણાદ્વિધિવિષ્ણુસેવ્યા-
ચ્છંભોઃ પરં કિમપિ દૈવમહં ન જાને ||૪||

ઇતિ શંભુસ્તવઃ સંપૂર્ણઃ ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *