Tag - shiva stotrani

Shiva Stotram

Dwadasa Jyotirlinga Stotram Lyrics in Gujarati | Gujarati Shlokas

Dwadasa Jyotirlinga in Gujarati: ॥ દ્વાદશ જ્યોતિર્લિઙ્ગ સ્તોત્રમ ॥ સૌરાષ્ટ્રદેશે વિશદેઽતિરમ્યે જ્યોતિર્મયં ચન્દ્ર કલાવતંસમ | ભક્તિપ્રદાનાય કૃપાવતીર્ણં તં...

Shiva Stotram

Shivamahimna Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

ಶಿವಮಹಿಮ್ನಃ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ Lyrics in Kannada : ಶಿವಾಯ ನಮಃ || ಶಿವಮಹಿಮ್ನಃ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ | ಪುಷ್ಪದನ್ತ ಉವಾಚ || ಮಹಿಮ್ನಃ ಪಾರಂ ತೇ ಪರಮವಿದುಷೋ ಯದ್ಯಸದ್ರುಶೀ ಸ್ತುತಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಾದೀನಾಮಪಿ...

Hinduism Perspective Shiva Stotram

Shrikalantaka Ashtakam Lyrics in Bengali

Shrikalantaka Ashtakam in Bengali: ॥ শ্রীকালান্তকাষ্টকম ॥ শ্রীকালান্তক অষ্টকম কমলাপতিমুখসুরৱরপূজিত কাকোলভাসিতগ্রীৱ | কাকোদরপতিভূষণ কালান্তক পাহি পার্ৱতীনাথ ||...

Hinduism Perspective Shiva Stotram

Bhakta Sharana Stotram Lyrics in Bengali

Bhakta Sharana Stotram in Bengali: ॥ ভক্তশরণস্তোত্রম ॥ ভক্ত শরণ স্তোত্রম আর্দ্রাতঃকরণস্ত্ৱং যস্মাদীশান ভক্তৱৃন্দেষু | আর্দ্রোত্সৱপ্রিযোঽতঃ শ্রীকণ্ঠাত্রাস্তি...

Slokas

Nirgunamanasa Puja Lyrics in English

Nirguna Manasa Puja Lyrics in English: ॥ nirguṇamānasapūjā ॥ śiṣya uvāca – akhaṇḍē saccidānandē nirvikalpaikarūpiṇi | sthitē:’dvitīyabhāvē:’pi kathaṁ pūjā...

Hinduism Perspective Shiva Stotram

Aparadhabanjana Stotram Lyrics in Bengali

Aparadhabanjana Stotram in Bengali: ॥ অপরাধ ভঞ্জন স্তোত্রম ॥ শান্তং পদ্মাসনস্থং শশিধরমুকুটং পঞ্চৱক্ত্রং ত্রিনেত্রং শূলং ৱজ্রং চ খড্গং পরশুমপি ৱরং দক্ষিণাঙ্গে...

Hinduism Perspective Shiva Stotram

Gaurigirisha Stotram Lyrics in Bengali

Gaurigirisha Stotram in Bengali: ॥ গৌরীগিরীশ স্তোত্রম ॥ চন্দ্রার্ধপ্রৱিভাসিমস্তকতটৌ তন্দ্রাৱিহীনৌ সদা ভক্তৌঘপ্রতিপালনে নিজতনুচ্ছাযাজিতার্কাযুতৌ |...