Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Nirgunamanasa Puja Lyrics in English

Nirguna Manasa Puja Lyrics in English:

॥ nirguṇamānasapūjā ॥
śiṣya uvāca –
akhaṇḍē saccidānandē nirvikalpaikarūpiṇi |
sthitē:’dvitīyabhāvē:’pi kathaṁ pūjā vidhīyatē || 1 ||

pūrṇasyāvāhanaṁ kutra sarvādhārasya cāsanam |
svacchasya pādyamarghyaṁ ca śuddhasyācamanaṁ kutaḥ || 2 ||

nirmalasya kutaḥ snānaṁ vāsō viśvōdarasya ca |
agōtrasya tvavarṇasya kutastasyōpavītakam || 3 ||

nirlēpasya kutō gandhaḥ puṣpaṁ nirvāsanasya ca |
nirviśēṣasya kā bhūṣā kō:’laṅkārō nirākr̥tēḥ || 4 ||

nirañjanasya kiṁ dhūpairdīpairvā sarvasākṣiṇaḥ |
nijānandaikatr̥ptasya naivēdyaṁ kiṁ bhavēdiha || 5 ||

viśvānandayitustasya kiṁ tāmbūlaṁ prakalpatē |
svayamprakāśacidrūpō yō:’sāvarkādibhāsakaḥ || 6 ||

gīyatē śrutibhistasya nīrājanavidhiḥ kutaḥ |
pradakṣiṇamanantasya praṇāmō:’dvayavastunaḥ || 7 ||

vēdavācāmavēdyasya kiṁ vā stōtraṁ vidhīyatē |
antarbahiḥ saṁsthitasya udvāsanavidhiḥ kutaḥ || 8 ||

śrī gururuvāca –
ārādhayāmi maṇisaṁnibhamātmaliṅgam
māyāpurīhr̥dayapaṅkajasaṁniviṣṭam |
śraddhānadīvimalacittajalābhiṣēkai-
rnityaṁ samādhikusumairnapunarbhavāya || 9 ||

ayamēkō:’vaśiṣṭō:’smītyēvamāvāhayēcchivam |
āsanaṁ kalpayētpaścātsvapratiṣṭhātmacintanam || 10 ||

puṇyapāparajaḥsaṅgō mama nāstīti vēdanam |
pādyaṁ samarpayēdvidvansarvakalmaṣanāśanam || 11 ||

anādikalpavidhr̥tamūlājñānajalāñjalim |
visr̥jēdātmaliṅgasya tadēvārghyasamarpaṇam || 12 ||

brahmānandābdhikallōlakaṇakōṭyaṁśalēśakam |
pibantīndrādaya iti dhyānamācamanaṁ matam || 13 ||

brahmānandajalēnaiva lōkāḥ sarvē pariplutāḥ |
acchēdyō:’yamiti dhyānamabhiṣēcanamātmanaḥ || 14 ||

nirāvaraṇacaitanyaṁ prakāśō:’smīti cintanam |
ātmaliṅgasya sadvastramityēvaṁ cintayēnmuniḥ || 15 ||

triguṇātmāśēṣalōkamālikāsūtramasmyaham |
iti niścayamēvātra hyupavītaṁ paraṁ matam || 16 ||

anēkavāsanāmiśraprapañcō:’yaṁ dhr̥tō mayā |
nānyēnētyanusandhānamātmanaścandanaṁ bhavēt || 17 ||

rajaḥsattvatamōvr̥ttityāgarūpaistilākṣataiḥ |
ātmaliṅgaṁ yajēnnityaṁ jīvanmuktiprasiddhayē || 18 ||

īśvarō gururātmēti bhēdatrayavivarjitaiḥ |
bilvapatrairadvitīyairātmaliṅgaṁ yajēcchivam || 19 ||

samastavāsanātyāgaṁ dhūpaṁ tasya vicintayēt |
jyōtirmayātmavijñānaṁ dīpaṁ sandarśayēdbudhaḥ || 20 ||

naivēdyamātmaliṅgasya brahmāṇḍākhyaṁ mahōdanam |
pibānandarasaṁ svādu mr̥tyurasyōpasēcanam || 21 ||

ajñānōcchiṣṭakarasya kṣālanaṁ jñānavāriṇā |
viśuddhasyātmaliṅgasya hastaprakṣālanaṁ smarēt || 22 ||

rāgādiguṇaśūnyasya śivasya paramātmanaḥ |
sarāgaviṣayābhyāsatyāgastāmbūlacarvaṇam || 23 ||

ajñānadhvāntavidhvaṁsapracaṇḍamatibhāskaram |
ātmanō brahmatājñānaṁ nīrājanamihātmanaḥ || 24 ||

vividhabrahmasandr̥ṣṭirmālikābhiralaṅkr̥tam |
pūrṇānandātmatādr̥ṣṭiṁ puṣpāñjalimanusmarēt || 25 ||

paribhramanti brahmāṇḍasahasrāṇi mayīśvarē |
kūṭasthācalarūpō:’hamiti dhyānam pradakṣiṇam || 26 ||

viśvavandyō:’hamēvāsmi nāsti vandyō madanyataḥ |
ityālōcanamēvātra svātmaliṅgasya vandanam || 27 ||

ātmanaḥ satkriyā prōktā kartavyābhāvabhāvanā |
nāmarūpavyatītātmacintanaṁ nāmakīrtanam || 28 ||

śravaṇaṁ tasya dēvasya śrōtavyābhāvacintanam |
mananaṁ tvātmaliṅgasya mantavyābhāvacintanam || 29 ||

dhyātavyābhāvavijñānaṁ nididhyāsanamātmanaḥ |
samastabhrāntivikṣēparāhityēnātmaniṣṭhatā || 30 ||

samādhirātmanō nāma nānyaccittasya vibhramaḥ |
tatraiva bahmaṇi sadā cittaviśrāntiriṣyatē || 31 ||

ēvaṁ vēdāntakalpōktasvātmaliṅgaprapūjanam |
kurvannā maraṇaṁ vāpi kṣaṇaṁ vā susamāhitaḥ || 32 ||

sarvadurvāsanājālaṁ padapāṁsumiva tyajēt |
vidhūyājñānaduḥkhaughaṁ mōkṣānandaṁ samaśnutē || 33 ||

Also Read:

Nirguna Manasa Puja in Hindi | English | Marathi | Kannada | Telugu | Tamil

Nirgunamanasa Puja Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top