Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

শ্রীশিৱস্তুতিকদম্বম – shrishivastuti kadambam

Srishivastuti Kadambam Lyrics in Bengali

Srishivastuti Kadambam in Bengali: ॥ শ্রীশিৱস্তুতি কদম্বম ॥ আহ্লাদজনকস্যাদ্য সান্নিধ্যাত্তৱ শঙ্কর | চন্দ্রশ্চন্দ্রত্ৱমাপেদে জানে চন্দ্রলসজ্জট || ১ || কালকূটং নিগৃহ্যাদাৱরক্ষঃ সকলং জগত | কো ৱাঽত্র ৱিস্মযঃ শংভো কালস্যৈকস্য নিগ্রহে || ২ || অভৱস্ত্ৱং সূচযিতুং লোকানামর্ধনারীশঃ | অর্ধো ৱেত্যাম্নাযঃ স্ৱার্থপরো নার্থৱাদ ইতি || ৩ || জডতাৱিদলনদীক্ষিত জডতাপহঋতিং করোষি নো চেন্মে | দীক্ষাভঙ্গো ন ভৱেদ্দাক্ষাযণ্যাশ্রিতাঙ্গ কিমু তেন […]

Scroll to top