Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Achyutashtakam Stotram Oriya Devotional song

Home /

ଅଚ୍ୟୁତାଷ୍ଟକଂ Lyrics in Oriya: ॥ ଅଚ୍ୟୁତାଷ୍ଟକଂ ॥ ଅଚ୍ୟୁତଂ କେଶଵଂ ରାମନାରାୟଣଂ କୃଷ୍ଣଦାମୋଦରଂ ଵାସୁଦେଵଂ ହରିମ୍ । ଶ୍ରୀଧରଂ ମାଧଵଂ ଗୋପିକାଵଲ୍ଲଭଂ ଜାନକୀନାୟକଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଂ ଭଜେ ॥ ୧॥ ଅଚ୍ୟୁତଂ କେଶଵଂ ସତ୍ୟଭାମାଧଵଂ ମାଧଵଂ ଶ୍ରୀଧରଂ…