Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Krsna Stotras

Sri Krishna Stotras, Stotras of Sri Krishna, Sri Krishna Sahasranamam, Krishna Stotras

Hare Krishna Mantram Lyrics in Hindi

Hare Krishna Mantram in Hindi: ॥ हरे कृष्ण ॥ हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे । हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ॥ हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे । हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ॥ हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे । हरे […]

Narayaniyam Prathamadasakam Lyrics in Telugu | Narayaneyam Dasakam 1

Narayaniyam Prathamadasakam in Telugu: ॥ నారాయణీయం ప్రథమదశకమ్ ॥ ప్రథమదశకమ్ (౧) – భగవతః స్వరూపం తథా మాహాత్మ్యమ్ సాన్ద్రానన్దావబోధాత్మకమనుపమితం కాలదేశావధిభ్యాం నిర్ముక్తం నిత్యముక్తం నిగమశతసహస్రేణ నిర్భాస్యమానమ్ | అస్పష్టం దృష్టమాత్రే పునరురుపురుషార్థాత్మకం బ్రహ్మ తత్త్వం తత్తావద్భాతి సాక్షాద్గురుపవనపురే హన్త భాగ్యం జనానామ్ || ౧-౧ || ఏవందుర్లభ్యవస్తున్యపి సులభతయా హస్తలబ్ధే యదన్యత్ తన్వా వాచా ధియా వా భజతి బత జనః క్షుద్రతైవ స్ఫుటేయమ్ | ఏతే తావద్వయం తు స్థిరతరమనసా విశ్వపీడాపహత్యై నిశ్శేషాత్మానమేనం […]

Yama Kruta Shiva Keshava Stuti Lyrics in Telugu

Yama Kruta Shiva Keshava Stuti in Telugu: ॥ శ్రీ శివకేశవ స్తుతి (యమ కృతం) ॥ ధ్యానం | మాధవోమాధవావీశౌ సర్వసిద్ధివిహాయినౌ | వందే పరస్పరాత్మానౌ పరస్పరనుతిప్రియౌ || స్తోత్రం | గోవింద మాధవ ముకుంద హరే మురారే శంభో శివేశ శశిశేఖర శూలపాణే | దామోదరాఽచ్యుత జనార్దన వాసుదేవ త్యాజ్యాభటాయ ఇతి సంతతమామనంతి || ౧ || గంగాధరాంధకరిపో హర నీలకంఠ వైకుంఠకైటభరిపో కమఠాబ్జపాణే | భూతేశ ఖండపరశో మృడ చండికేశ త్యాజ్యాభటాయ […]

Yama Kruta Shiva Keshava Stuti Lyrics in Kannada

Yama Kruta Shiva Keshava Stuti in Kannada: ॥ ಶ್ರೀ ಶಿವಕೇಶವ ಸ್ತುತಿ (ಯಮ ಕೃತಂ) ॥ ಧ್ಯಾನಂ | ಮಾಧವೋಮಾಧವಾವೀಶೌ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿವಿಹಾಯಿನೌ | ವಂದೇ ಪರಸ್ಪರಾತ್ಮಾನೌ ಪರಸ್ಪರನುತಿಪ್ರಿಯೌ || ಸ್ತೋತ್ರಂ | ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವ ಮುಕುಂದ ಹರೇ ಮುರಾರೇ ಶಂಭೋ ಶಿವೇಶ ಶಶಿಶೇಖರ ಶೂಲಪಾಣೇ | ದಾಮೋದರಾಽಚ್ಯುತ ಜನಾರ್ದನ ವಾಸುದೇವ ತ್ಯಾಜ್ಯಾಭಟಾಯ ಇತಿ ಸಂತತಮಾಮನಂತಿ || ೧ || ಗಂಗಾಧರಾಂಧಕರಿಪೋ ಹರ ನೀಲಕಂಠ ವೈಕುಂಠಕೈಟಭರಿಪೋ ಕಮಠಾಬ್ಜಪಾಣೇ | ಭೂತೇಶ ಖಂಡಪರಶೋ ಮೃಡ ಚಂಡಿಕೇಶ ತ್ಯಾಜ್ಯಾಭಟಾಯ […]

Yama Kruta Shiva Keshava Stuti Lyrics in Tamil

Yama Kruta Shiva Keshava Stuti in Tamil: ॥ ஶ்ரீ ஶிவகேஶவ ஸ்துதி (யம க்ருதம்) ॥ த்⁴யாநம் । மாத⁴வோமாத⁴வாவீஶௌ ஸர்வஸித்³தி⁴விஹாயிநௌ । வந்தே³ பரஸ்பராத்மாநௌ பரஸ்பரநுதிப்ரியௌ ॥ ஸ்தோத்ரம் । கோ³விந்த³ மாத⁴வ முகுந்த³ ஹரே முராரே ஶம்போ⁴ ஶிவேஶ ஶஶிஶேக²ர ஶூலபாணே । தா³மோத³ரா(அ)ச்யுத ஜநார்த³ந வாஸுதே³வ த்யாஜ்யாப⁴டாய இதி ஸந்ததமாமநந்தி ॥ 1 ॥ க³ங்கா³த⁴ராந்த⁴கரிபோ ஹர நீலகண்ட² வைகுண்ட²கைடப⁴ரிபோ கமடா²ப்³ஜபாணே । பூ⁴தேஶ க²ண்ட³பரஶோ ம்ருட³ சண்டி³கேஶ த்யாஜ்யாப⁴டாய […]

Yama Kruta Shiva Keshava Stuti Lyrics in Hindi

Yama Kruta Shiva Keshava Stuti in Hindi: ॥ श्री शिवकेशव स्तुति (यम कृतम्) ॥ ध्यानम् । माधवोमाधवावीशौ सर्वसिद्धिविहायिनौ । वन्दे परस्परात्मानौ परस्परनुतिप्रियौ ॥ स्तोत्रम् । गोविन्द माधव मुकुन्द हरे मुरारे शम्भो शिवेश शशिशेखर शूलपाणे । दामोदराऽच्युत जनार्दन वासुदेव त्याज्याभटाय इति सन्ततमामनन्ति ॥ १ ॥ गङ्गाधरान्धकरिपो हर नीलकण्ठ वैकुण्ठकैटभरिपो कमठाब्जपाणे । भूतेश खण्डपरशो मृड चण्डिकेश त्याज्याभटाय […]

Yama Kruta Shiva Keshava Stuti Lyrics in English

Yama Kruta Shiva Keshava Stuti in English: ॥ śrī śivakēśava stuti (yama kr̥tam) ॥ dhyānam | mādhavōmādhavāvīśau sarvasiddhivihāyinau | vandē parasparātmānau parasparanutipriyau || stōtram | gōvinda mādhava mukunda harē murārē śambhō śivēśa śaśiśēkhara śūlapāṇē | dāmōdarā:’cyuta janārdana vāsudēva tyājyābhaṭāya iti santatamāmananti || 1 || gaṅgādharāndhakaripō hara nīlakaṇṭha vaikuṇṭhakaiṭabharipō kamaṭhābjapāṇē | bhūtēśa khaṇḍaparaśō mr̥ḍa caṇḍikēśa tyājyābhaṭāya […]

Sri Rama Krishna Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Telugu

Sri Rama Krishna Ashtottara Shatanama Stotram in Telugu: ॥ శ్రీ రామకృష్ణ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం ॥ శ్రీరామచంద్రశ్రీకృష్ణ సూర్యచంద్రకులోద్భవౌ | కౌసల్యాదేవకీపుత్రౌ రామకృష్ణౌ గతిర్మమ || ౧ || దివ్యరూపౌ దశరథవసుదేవాత్మసంభవౌ | జానకీరుక్మిణీకాంతౌ రామకృష్ణౌ గతిర్మమ || ౨ || ఆయోధ్యాద్వారకాధీశౌ శ్రీమద్రాఘవయాదవౌ | శ్రీకాకుత్స్థేంద్రరాజేంద్రౌ రామకృష్ణౌ గతిర్మమ || ౩ || శాంతాసుభద్రాసోదర్యౌ సౌమిత్రీగదపూర్వజౌ | త్రేతాద్వాపరసంభూతౌ రామకృష్ణౌ గతిర్మమ || ౪ || విళంబివిశ్వావసుజౌ సౌమ్యదక్షాయణోద్భవౌ | వసంతవర్షఋతుజౌ […]

Sri Rama Krishna Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada

Sri Rama Krishna Ashtottara Shatanama Stotram in Kannada: ॥ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಕುಲೋದ್ಭವೌ | ಕೌಸಲ್ಯಾದೇವಕೀಪುತ್ರೌ ರಾಮಕೃಷ್ಣೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೧ || ದಿವ್ಯರೂಪೌ ದಶರಥವಸುದೇವಾತ್ಮಸಂಭವೌ | ಜಾನಕೀರುಕ್ಮಿಣೀಕಾಂತೌ ರಾಮಕೃಷ್ಣೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೨ || ಆಯೋಧ್ಯಾದ್ವಾರಕಾಧೀಶೌ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಘವಯಾದವೌ | ಶ್ರೀಕಾಕುತ್ಸ್ಥೇಂದ್ರರಾಜೇಂದ್ರೌ ರಾಮಕೃಷ್ಣೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೩ || ಶಾಂತಾಸುಭದ್ರಾಸೋದರ್ಯೌ ಸೌಮಿತ್ರೀಗದಪೂರ್ವಜೌ | ತ್ರೇತಾದ್ವಾಪರಸಂಭೂತೌ ರಾಮಕೃಷ್ಣೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೪ || ವಿಳಂಬಿವಿಶ್ವಾವಸುಜೌ ಸೌಮ್ಯದಕ್ಷಾಯಣೋದ್ಭವೌ | ವಸಂತವರ್ಷಋತುಜೌ […]

Sri Rama Krishna Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Tamil

Sri Rama Krishna Ashtottara Shatanama Stotram in Tamil: ॥ ஶ்ரீ ராமக்ருஷ்ண அஷ்டோத்தர ஶதநாம ஸ்தோத்ரம் ॥ ஶ்ரீராமசந்த்³ரஶ்ரீக்ருஷ்ண ஸூர்யசந்த்³ரகுலோத்³ப⁴வௌ । கௌஸல்யாதே³வகீபுத்ரௌ ராமக்ருஷ்ணௌ க³திர்மம ॥ 1 ॥ தி³வ்யரூபௌ த³ஶரத²வஸுதே³வாத்மஸம்ப⁴வௌ । ஜாநகீருக்மிணீகாந்தௌ ராமக்ருஷ்ணௌ க³திர்மம ॥ 2 ॥ ஆயோத்⁴யாத்³வாரகாதீ⁴ஶௌ ஶ்ரீமத்³ராக⁴வயாத³வௌ । ஶ்ரீகாகுத்ஸ்தே²ந்த்³ரராஜேந்த்³ரௌ ராமக்ருஷ்ணௌ க³திர்மம ॥ 3 ॥ ஶாந்தாஸுப⁴த்³ராஸோத³ர்யௌ ஸௌமித்ரீக³த³பூர்வஜௌ । த்ரேதாத்³வாபரஸம்பூ⁴தௌ ராமக்ருஷ்ணௌ க³திர்மம ॥ 4 ॥ விலம்பி³விஶ்வாவஸுஜௌ ஸௌம்யத³க்ஷாயணோத்³ப⁴வௌ । வஸந்தவர்ஷருதுஜௌ […]

Scroll to top