Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: ardhanarinateshvara stotram

Home /

ಅರ್ಧನಾರೀ ನಟೇಶ್ವರ Lyrics in Kannada: ಶಿವಾಯ ನಮಃ || ಅರ್ಧನಾರೀನಟೇಶ್ವರಸ್ತೋತ್ರಮ್ | ಚಾಂಪೇಯಗೌರಾರ್ಧಶರೀರಕಾಯೈ ಕರ್ಪೂರಗೌರಾರ್ಧಶರೀರಕಾಯ | ಧಮ್ಮಿಲ್ಲಕಾಯೈ ಚ ಜಟಾಧರಾಯ ನಮಃ ಶಿವಯೈ ಚ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ||೧|| ಕಸ್ತೂರಿಕಾಕುಙ್ಕುಮಚರ್ಚಿತಾಯೈ ಚಿತಾರಜಃಪುಞ್ಜವಿಚರ್ಚಿತಾಯ | ಕೄತಸ್ಮರಾಯೈ ವಿಕೄತಸ್ಮರಾಯ…

অর্ধনারী নটেশ্ৱর স্তোত্রম Lyrics in Bengali: অর্ধনারীনটেশ্ৱরস্তোত্রম | চাংপেযগৌরার্ধশরীরকাযৈ কর্পূরগৌরার্ধশরীরকায | ধম্মিল্লকাযৈ চ জটাধরায নমঃ শিৱযৈ চ নমঃ শিৱায ||১|| কস্তূরিকাকুঙ্কুমচর্চিতাযৈ চিতারজঃপুঞ্জৱিচর্চিতায | কৄতস্মরাযৈ ৱিকৄতস্মরায নমঃ শিৱাযৈ…

अर्धनारी नटेश्वर स्तोत्रम Lyrics in Marathi: अर्धनारीनटेश्वरस्तोत्रम । चांपेयगौरार्धशरीरकायै कर्पूरगौरार्धशरीरकाय । धम्मिल्लकायै च जटाधराय नमः शिवयै च नमः शिवाय ॥ 1 ॥ कस्तूरिकाकुङ्कुमचर्चितायै चितारजःपुञ्जविचर्चिताय । कॄतस्मरायै विकॄतस्मराय…